Co mam czynić, abym był uratowany? Prosty plan zbawienia

Co mam czynić, abym był uratowany?Boży prosty plan zbawieniaMój Drogi Przyjacielu: Pragnę zadać Ci najważniejsze pytanie życia. Twoje wieczne szczęście lub wieczne nieszczęście zależą od tego, jak na to pytanie odpowiesz. Oto to pytanie: Czy jesteś zbawiony? Nie pytam Cię, jak dobry jesteś, ani czy uczęszczasz do spotkania religijne, ale: czy jesteś zbawiony? Czy jesteś całkowicie pewien, że pójdziesz do Nieba, kiedy umrzesz?Jahweh Bóg mówi w Biblii Świętej, że aby pójść do Nieba, musisz się narodzić na nowo. W Ewangelii Jana 3:7 możemy przeczytać, że Pan Jezus Chrystus powiedział do Nikodema: „Musicie się na nowo narodzić.” W Biblii Świętej Bóg podaje nam jedyny plan zbawienia. Jest to prosty plan – na tyle prosty, że możesz DZISIAJ być zbawionym (uratowanym od należnej ci kary piekła wiecznego)! Najpierw, musisz uświadomić sobie, że JESTEŚ zasługującym na wieczne potępienie GRZESZNIKIEM. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rzymian 3:23). Ponieważ jesteś grzesznikiem, jesteś skazany na wieczną śmierć. „Zapłatą za grzech jest [wieczna] śmierć” (Rzymian 6:23). Oznacza to że należy Ci się wieczne oddzielenie od Świętego i Sprawiedliwego Boga w piekle, gdzie ci którzy tam trafią będą torturowani w ogniu i siarce cały czas i na zawsze – na wieki wieków.„… postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hebrajczyków 9:27) Ale Bóg umiłował Cię tak bardzo, że posłał Swojego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby Ten wziął na Siebie grzechy wszystkich wierzących Mu ludzi i umarł na ich miejscu. „On Tego, Który grzechu nie znał, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą” (2 Koryntian 5:21) Pan Jezus Chrystus przelał Swoją krew i umarł. „Gdyż życie ciała jest we krwi” (3 Mojżeszowa 17:11) „… bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia.” (Hebrajczyków 9:22) „… Bóg dał dowód Swojej miłości ku nam przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł (Rzymian 5:8) Bóg powiedział w Biblii, że moje grzechy i grzechy wszystkich wierzących w Niego ludzi zostały włożone na Pana Jezusa Chrystusa (choć nie jesteśmy w stanie pojąć, jak), i On umarł za nas. On nas jakby zastąpił. I to jest prawda, Bóg nie może kłamać. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a wtedy stanie się to prawdziwe i skuteczne także dla Ciebie. Przyjacielu, „Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby pokutowali (Dzieje Apostolskie 17:30). Owa pokuta (upamiętanie) to zmiana myślenia, polegająca na zgodzeniu się z Bogiem, że jest się godnym wiecznego potępienia plugawym grzesznikiem, a także na uznaniu tego, co Pan Jezus Chrystus uczynił na krzyżu Golgoty. Pokuta zawiera także zrozumienie, że grzech jest Twoim wrogiem, a Pan Jezus Przyjacielem.W Dziejach Apostolskich 16:30-31, strażnik więzienny z Filippii spytał Pawła i Sylasa: „Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?” A oni powiedzieli: „Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony …” Po prostu wierz w Niego jako Tego, Który wziął grzechy wszystkich wierzących w Niego ludzi, Który umarł na miejscu wszystkich grzeszników pokładających w Nim swoją nadzieję, Który został pogrzebany i Kogo Bóg wzbudził z martwych. Jego zmartwychwstanie mocno utwierdza w przekonaniu, że wierzący człowiek, który przyjął Chrystusa Jezusa jako Swego Pana i Zbawiciela, może być pewien posiadania życia wiecznego. „Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego” (Jan 1:12) Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie (Rzymian 10:13) Każdy może oznaczać także Ciebie. „Będzie zbawiony” nie oznacza, że „być może”, nie, że „jest w stanie”, ale że będzie zbawiony. Jeśli zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś godnym wiecznych męczarni w piekle podłym grzesznikiem, właśnie teraz, gdziekolwiek jesteś, pokutując wznieś swe serce do Boga w modlitwie! W Ewangelii Łukasza 18:13 – grzesznik modlił się: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”. Po prostu wołaj do Boga: „Boże, wiem, że jestem grzesznikiem. Wierzę, że Pan Jezus Chrystus był Zastępcą wszystkich wierzących Mu ludzi gdy umarł na krzyżu. Wierzę, że przelał On Swą krew, umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał także za mnie. Teraz chcę zawsze Mu być we wszystkim posłuszny jako jedynemu Władcy w moim życiu i przyjmuję Go jako mojego Pana i Zbawiciela. Dziękuję Ci za przebaczenie moich grzechów, dar zbawienia i wieczne życie, które dostępne są dla mnie z powodu Twojej miłosiernej łaski. Amen” Chwyć Boga za Jego Słowo i przyjmij wiarą Jego ratunek (zbawienie). Wierz, a będziesz zbawiony. Żadna religia, żadna organizacja, żadne dobre uczynki nie są w stanie Cię zbawić. Pamiętaj, to Bóg dokonuje zbawienia. W całości! Prosty Boży plan zbawienia: Jesteś podłym, zasługującym na wieczny gniew Boży grzesznikiem. Dlatego, o ile nie będziesz wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, Który umarł za wszystkich wierzących w Niego ludzi, będziesz spędzał wieczność w piekle. Jeśli uwierzysz w Niego jako ukrzyżowanego, pogrzebanego i wzbudzonego z martwych Zbawiciela, weźmiesz przebaczenie wszystkich twoich grzechów i Jego dar wiecznego ratunku (zbawienia) dostępnego przez wiarę w Niego. Być może diabeł podpowie Ci: „Na pewno to nie jest takie proste”. A jednak jest! To jest Biblijne. To jest Boży plan. Przyjacielu, wierz w Pana Jezusa Chrystusa i podporządkuj się Jemu we wszystkim jako twojemu Panu i Władcy i poznaj Go jako twojego Zbawiciela dzisiaj! Jeśli Jego plan nie wydaje ci się doskonale jasny, czytaj ten artykuł jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz … nie odkładając go dopóki go zrozumiesz. Twoja dusza jest warta więcej od całego świata! „Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł?” (Marka 8:36) Nie spocznij dopóki nie będziesz pewien swojego zbawienia. Jeśli utracisz swoją duszę, stracisz Niebo i wszystko utracisz. Proszę! Wołaj do Boga aby Uratował (Zbawił) cię właśnie teraz! Jeśli zastosujesz się do tego prostego Bożego planu zbawienia, Boża moc zbawi cię na wieki i umożliwi ci prowadzenie zwycięskiego chrześcijańskiego życia. „Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście mogli je znieść” (1 Koryntian 10:13) Nie ufaj własnym uczuciom, one są zmienne. Trzymaj się Bożych obietnic – one nigdy się nie zmieniają. Od momentu kiedy nawrócisz się do Pana Jezusa Chrystusa, w pokucie poddasz się pod Jego władzę i przyjmiesz od Niego dar zbawienia, powinieneś codziennie wytrwale i pilnie kultywować trzy rzeczy, aby wzrastać duchowo: modlić się – wtedy rozmawiasz z Bogiem, czytać Świętą Biblię – wtedy Bóg mówi do ciebie, mówić wszystkim ludziom o tym prostym Bożym planie zbawienia – wtedy mówisz w imieniu Boga. Będąc posłusznym Panu Jezusowi Chrystusowi, powinieneś zostać ochrzczonym [przez całkowite zanurzenie w wodzie] w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, publicznie zaświadczając w ten sposób o swoim zbawieniu i swoim Zbawicielu, a potem bez zwłoki przyłączyć się do biblijnie wierzących chrześcijan oddzielonych od moralnego, doktrynalnaego i religijnego zła. „Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym …” (2 Tymoteusza 1:8) „zdążaj do miłości, pobożności i wiary z tymi którzy wzywają Pana z czystego serca” (2 Tymoteusza 2:22).Pan Jezus Chrystus powiedział: „Każdego więc, który Mnie wyzna [zaświadczy o Mnie] przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem Moim, Który jest w niebie” (Mateusza 10:32).Ford Porter

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: