DWA ZMARTWYCHWSTANIA

DWA ZMARTWYCHWSTANIA

Słowo Prawdy uczy w najbardziej przejrzysty i stanowczy sposób, że wszyscy zmarli powstaną. Żadna doktryna wiary nie opiera się bardziej dosłownie i dobitnie na autorytecie Pisma Świętego, ani żadna inna doktryna nie jest bardziej podstawowa w wierze Chrześcijańskiej.

Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony; A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara; 1 Kor. 15:13-14.

Jest to bardzo istotne, aby zauważyć, że Pismo Święte nie uczy, że wszyscy umarli zmartwychwstaną w jednym momencie. Częściowo zmartwychwstanie świętych już zaszło.

I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych; I wyszli z grobów po Jego zmartwychwstaniu, i weszli do świętego miasta, i ukazali się wielu. Mat. 27:52-53

Dwa zmartwychwstania, różniące się od tego zmartwychwstania pod względem czasu, oraz tego kto będzie przedmiotem wzbudzenia z martwych, są jeszcze przyszłością. Odróżniane są przez takie sformułowania jak: „powstanie do życia,” i „powstanie potępienia,” oraz jak: „zmartwychwstanie sprawiedliwych” (Łuk. 14:14; Dz. Ap. 24:15) itd. Oto niektóre fragmenty ze Słowa Bożego potwierdzające te spostrzeżenia dotyczące tago ważnego tematu:

Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego; I wyjdą ci, co dobrze czynili, na POWSTANIE DO ŻYCIA; a inni, którzy źle czynili, NA POWSTANIE POTĘPIENIA. Jan. 5:28-29

Jeżeli ktoś zwracałby uwagę na to, że słowo „godzina” może sugerować równoczesność zmartwychwstania tych dwóch grup, można wtedy takiej osobie pokazać, że godzina z wiersza 25 trwa już tysiąc dziewięćset lat. (porównaj także z: „dzień,” w 2 Piotra 3:8, 2 Koryntian 6:2; Jana 8:56).

Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych. I będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy ZMARTWYCHWSTANIU SPRAWIEDLIWYCH. Łuk. 14:13-14.

W tym fragmencie nasz Pan mówi o pierwszym zmartwychwstaniu tylko. W 15 rozdziale 1 Listu do Koryntian rozróżnienie jest bardziej widoczne:

Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy człowiek w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, KTÓRZY SĄ CHRYSTUSOWI w czasie Jego przyjścia. 1 Kor. 15:22-23.

A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus Umarł i Zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg i TYCH KTÓRZY ZASNĘLI W JEZUSIE przywiedzie z Nim. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem i głosem archanioła i z trąbą Bożą zstąpi z nieba; wtedy NAJPIERW POWSTANĄ CI, KTÓRZY UMARLI W CHRYSTUSIE. 1 Tes. 4:13-16.

To „powstanie do życia,” „sprawiedliwych,” i „tych co umarli w Chrystusie” jest tym zmartwychwstaniem o którym mówi Paweł w Filipian 3:11.

Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. (W greckim tekście istnieje rozróżnienie między „powstaniem martwych” a „powstaniem spomiędzy martwych” to wyrażenie z Filipian 3:11, sugeruje, że pozostali umarli dalej pozostaną w grobach.)

Jeśli Apostoł miałby mieć na myśli powstanie wszystkich zmarłych, to jak mógł mówić o osiągnięciu go “w jakiś sposób”, jeśli na pewno by go ono nie ominęło?

W Objawieniu 20:4-6 znowu dwa zmartwychwstania są wspomniane razem, z ważnym odstępem czasu pomiędzy zmartwychwstaniem zbawionych i niezbawionych.

I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. CI OŻYLI i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. INNI UMARLI nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest PIERWSZE ZMARTWYCHWSTANIE. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat. Obj. 20:4-6.

Wiersze 12 i 13 opisują drugie powstanie – to “na potępienie.”

Świadectwo Pisma Świętego, jasno uczy, że ciała wierzących będą wzbudzone spośród ciał niewierzących i pochwycone zostaną na spotkanie Pana, tysiąc lat przed wzbudzeniem niewierzących na potępienie. Trzeba tutaj zaznaczyć, że nauka biblijna o zmartwychwstaniach dotyczy tylko ciał tych, którzy zmarli. Bowiem jak jasno uczy Słowo Boże, ich bezcielesne dusze natychmiast dostąpią radości z przebywania z Panem albo cierpień w oddaleniu od Niego. List do Filipian 1:23; 2 List do Koryntian 5:8; Łukasza 16:22,23.

C. I. Scofield

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: