SĄD NAD ŻYWYMI

SĄD NAD ŻYWYMI

„A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, Byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie? A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie czyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego“

                                                                                                                      (Mat. 25,31-46).              Na początku Królestwa Pokoju, kiedy Syn Człowieczy objawi się w swojej chwale, wszystkie narody ziemi zgromadzą się przed Nim[1].Narody te będą widziane w dwóch grupach: w obrazie są one widziane jako kozły i owce. Narody będą od siebie oddzielone. Owce wejdą do królestwa a kozły na wieczny sąd. Kryterium, według którego odbędzie się sąd, będzie dotyczyło stosunku do braci króla.           Kim są bracia króla? Są to posłańcy narodu izraelskiego, którzy zwiastowali ewangelię wszystkim narodom świata po pochwyceniu kościoła – w pierwszej połowie ostatniego tygodnia Daniela (Mat. 24,14). Czynili to oni z pełnym poświęceniem, narażając swoje życie, ale napotkali na niespotykaną wrogość i sprzeciw.           W czasie zgromadzenia narodów Pan będzie brał pod uwagę to, co uczyniono jego braciom w czasie tego trudnego okresu i traktował to tak, jakby uczyniono to jemu samemu. Na pełne zdziwienia pytania obu grup, kiedy mieli oni spotkać króla, On im wyjaśnia, że chodzi o potraktowanie jego braci. „Owce“ przyjęły ewangelię i udowodniły to przyjęciem posłańców króla, jego braci. Jednak „kozły“ okazały odrzucenie ewangelii przez to, że nie przyjęły, nie napoiły, nie nakarmiły i nie przyodziały tych posłańców jak również nie odwiedziły ich w więzieniu.     Myślę, że nie musimy wyobrażać sobie tego sądu tak, że poszczególne osoby tworzące zebrane narody będą musiały być osobiście zgromadzone w Jerozolimie. Będzie raczej tak, że wyrok sądu zostanie wydany w Jerozolimie – najprawdopodobniej w obecności poselstw tych narodów, które zjawią się tam w czasie corocznej pielgrzymki w trakcie trwania królestwa pokoju. Takie miejsca jak Mateusz 13, 38-43, 49. 50 są wskazówką do takich  wniosków.


[1] Jest to obecnie piąta grupa wyjęta spośród narodów, którą musimy wziąć pod uwagę rozpatrując wydarzenia czasów końcowych. Chciejmy przypomnieć sobie niektóre z nich: władcy Europy, król południa, narody sąsiadujące z Izraelem, Rosja i jej sprzymierzeńcy oraz pozostałe narody. Jest także wielce prawdopodobne, że zostaną wtedy osądzone wszystkie narody, których siły wojskowe przebywały kiedyś w Palestynie.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: