WIELKI BIAŁY TRON – SĄD NAD UMARŁYMI

WIELKI BIAŁY TRON – SĄD NAD UMARŁYMI

 „I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.              Obj. 20:11-15           Któż jest tym, który siedzi na tronie a którego imię nie zostało podane? Nikt inny jak Pan Jezus Chrystus, gdyż podczas swojego życia na ziemi mówił On o tym, że Bóg jemu, Synowi Człowieczemu, oddał cały sąd. (Jana 5,22.27). Bóg chciał, aby w końcu wszyscy ludzie czcili Syna, nawet wtedy, jeśli będą musieli przed nim ugiąć swoje kolano jako przed swoim sędzią (por. Fil. 2,9-11).           Chciałbym zapytać ciebie w tym momencie, czy ty już uwielbiłeś Syna? Jest to rozstrzygające pytanie w twoim życiu. Chodzi o twój osobisty stosunek z Nim, który na krzyżu Golgoty oddał swoje życie za wszystkich grzeszników takich jak ja i ty.. Możemy w tym życiu uczcić Syna Bożego jedynie przez to, że uwierzymy Jemu i Bogu wyznamy szczerze swoje grzechy. Czy znasz go już jako swojego Zbawiciela? Jeśli nie, to uczyń to jak najprędzej. Nie mogę polecić tobie nic lepszego od czytania Ewangelii Jana, wraz z poważną modlitwą do Boga, aby objawił tobie Syna.          Przed tym, który siedzi na tronie, pierzchną ziemia i niebo. Muszą one dać miejsce nowemu stworzeniu. I wtedy Jan widzi umarłych stojących przed tronem. Chociaż ci ludzie zmartwychwstaną, będą jednak nazwani „umarłymi”. Duchowo są oni oddaleni od Boga. Stoją tam wszyscy, wielcy i mali – różnica ta dotyczy ich pozycji, jaką mieli za życia na ziemi. Będą tam ludzie, których imiona były na ustach innych ludzi przez stulecia czy nawet tysiąclecia, będą tam ludzie, o których po śmierci już nikt myślał. Tam będą żebracy i władcy, bogacze i biedni, wielcy i mali, tam będzie …. mąż i żona, których spotkałeś w swoim życiu, mój wierzący przyjacielu, a którym nie zwiastowałeś ewangelii…          Zostały otworzone księgi, w których były zapisane grzechy tych wielu stojących tam ludzi. Sąd nad umarłymi odpowiadał dokładnie temu, co było napisane w księgach. Oni zostali osądzeni według swoich uczynków. Miara ich kary była zależna od wielkości ich występków. Była tam także inna księga, mianowicie księga żywota. Jeśli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.           Wszyscy umarli nie popadli tylko w cielesną śmierć – śmierć pierwszą – lecz także w śmierć drugą, niekończącą się wieczną śmierć, jezioro ogniste. Straszne w tym jest to, że druga śmierć nie zmienia ich osobowości, nie kończy egzystencji. Wręcz przeciwnie, umarli ci będą dręczeni przez całą wieczność dniem i nocą. Chociaż Pan w Mat. 25,41 nazywa to miejsce „ogniem wiecznym“, przygotowanym dla diabła i jego aniołów, to wszyscy ludzie, którzy dają się zwieść, będą dzielić jego los.           Jeśli ktoś nie nawróci się z serca do Pana, tzn. nie wyzna mu szczerze swoich grzechów, tego imienia nie może Pan zapisać w księdze żywota. Będzie on wrzucony do jeziora ognistego. Będzie to ostatnia rzecz, jaką uczyni Bóg, zanim stworzy nowe niebo i nową ziemię.    Tak to dotknęliśmy tematu, który dotyczy wiecznego stanu.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: