WIECZNE POTĘPIENIE

RLCH – Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej; ul. Fabryczna 18; PL98-400 Wieruszów; Polska.
http://chrzescijanie.info/
http://chrzescijanie.eu/
http://Chrystus.Jezus.pl/
Aby bezpłatnie otrzymać Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa lub inną chrześcijańską literaturę na temat Twojego osobistego pojednania z Bogiem napisz na adres:
RLCH – Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej; ul. Fabryczna 18; PL98-400 Wieruszów; Polska.

 WIECZNE POTĘPIENIE

Pismo Święte wyraźnie mówi, że są dwa zmartwychwstania

W poprzedniej części mówiliśmy o chwalebnym zmartwychwstaniu wierzących. Niestety, musimy również powiedzieć o zmartwychwstaniu nie okazujących skruchy grzeszników:

“A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie” (Dan. 12:2).

“Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego (głos Syna Człowieczego) i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili. by powstać na sąd (Jan 5:28-29).

“Pokładam w Bogu nadzieję” że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Dz. Ap. 24,15).

“Inni umarli (niewierzący) nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat… I widziałem umarłych wielkich i małych, stojących przed tronem… I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy się w nich znajdowali i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich (Obj. 20,5. 12-13).

Kiedy odbędzie się drugie zmartwychwstanie?

W przytoczonych powyżej tekstach Daniel, Jezus i Paweł przepowiadają oba zmartwychwstania bez czasowego ich zróżnicowania.

Jan, ostatni prorok Biblii, uzupełnia objawienie i mówi na ten temat wyraźnie i jasno, co następuje:

Pierwsze zmartwychwstanie będzie miało miejsce przed Tysiącletnim Królestwem, to znaczy przed nastąpieniem panowania Pana Jezusa Chrystusa.

Drugie zmartwychwstanie odbędzie się tysiąc lat później, przed sądem ostatecznym (Obj. 20:5)

Można temu twierdzeniu zarzucić, że tak ważny problem powinien być poruszony przez więcej niż jedno jedyne miejsce w Biblii. Odpowiadamy na ten zarzut następująco: W Starym Testamencie Żydzi mieli tylko jedno jedyne miejsce, które zapowiadało narodzenie Mesjasza w Betlejem (Micheasz. 5,1). Mimo to przytoczyli go bez wahania (Mat. 2,5-6). Tylko jeden jedyny wiersz, przepowiadał, że Jezus zostanie zrodzony przez dziewicę (Izaj. 7,14; por. Mat. 1,22-23).

Gdy Pan wykona Swą odnowę i zapewni ludziom tu na ziemi tysiąc lat szczęście i sprawiedliwość, wzbudzi niepokutujących grzeszników wszystkich czasów. Będą oni musieli stanąć przed Nim na Sądzie Ostatecznym.

Bezbożni wyjdą z miejsca, gdzie przebywają niezbawieni umarli, a które służyło im jako “więzienie śledcze” i przystąpią oni drżąc, przed swego Sędziego.

Co wiemy o ciele zmartwychwstałych potępionych?

Przede wszystkim pewne jest, że ci potępieni będą mieć ciało. Gdy Pismo Święte mówi o czasach ostatecznych, mówi ono o zmartwychwstaniu zawsze tylko w cielesnym sensie. Poza tym byłoby bezsensowne mówienie o duchowym zmartwychwstaniu niewierzącego z następujących powodów:

         1. dusza bezbożnika nie potrzebuje zmartwychwstania, by dalej istnieć. W krainie umarłych ma ona pełną świadomość i cierpi (Łuk. 16,19-31).
         2. duchowe zmartwychwstanie nadaje żywot wieczny (Jan 5
            :24). Ten żywot wieczny jest jednak właśnie tym, czego będzie brakować niewierzącym (Jan 3:36).

            Wyraźnie napisane jest, że bezbożni i niewierzący powstaną z ziemi i wyjdą z grobów (Dan. 12:2, Jan 5:28,29).

            Podczas gdy sporo dowiedzieliśmy się o nowym ciele wybranych, nie mamy żadnego opisu ciała zmartwychwstałych niewierzących.

            Jezus mówi o tym, Który “ciało i dusze zniszczy w piekle” (Mat. 10:28). Będzie im więc przeto dane ciało, które będzie w stanie ponieść kary piekielne. (Zobacz później, co oznacza móc „zniszczyć”).

            Powtórzmy jeszcze raz co Paweł mówi o nowym ciele wierzących, i wypiszmy jako kontrast słowa dotyczące ciała potępionych:

            Wierzący będą mieli ciało nieskażone
             

            Zmartwychwstali niewierzący z ciała żąć będą skażenie (Gal. 6:8).

            Odziedziczą oni niezniszczalność (1 Kor 15:42,53).
             

            Nie odziedziczą oni niezniszczalności (1 Kor. 15:20).

            Będą oni mieć ciało chwalebne, (1 Kor. 5:43).
             

            Zostaną wzbudzeni na hańbę i wieczne potępienie. (Dan. 12:2).

            Wyjdą oni z grobów do zmartwychwstania ku życiu (Jan 5:28-29).
             

            Przecierpią oni drugą śmierć, wieczne cierpienie w ognistej otchłani (Obj. 20:10,14).

            Dla kogo przeznaczone jest to drugie zmartwychwstanie?

            Wymienione już miejsca w Biblii mówią nam, że przeznaczone ono jest:
         1. dla tych, którzy czynili zło (Jan 5,29),
         2. dla niesprawiedliwych (Dz. Ap. 24,15);
         3. dla tych, którzy nie są godni wzięcia udział
         4. u w pierwszym zmartwychwstaniu (Obj. 20,5); dla tych, którzy nie są zbawieni przez wiarę, lecz sądzeni według ich uczynków (Obj. 20,13).

Po opisaniu chwalebnego zmartwychwstania Paweł dodaje, że “ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone” (1 Kor. 15,50).

Określenie “ciało i krew” nie oznacza tu odrodzonej ludzkiej natury. Ci, którzy przez, wiarę w Jezusa stali się dziećmi Bożymi, są nowonarodzeni “nie z krwi ani z cielesnej woli” ani z woli mężczyzny, lecz z Boga (Jan 1,12-13). Człowiek, który jest “zrodzony z ciała”, a nie zrodzony z Boga nie może wejść do Królestwa Bożego (Jan 3,5-8). Oznacza to, że żaden nienawrócony nie może zmartwychwstać z Chrystusem.

Nasze serce smuci się, gdy zastanawiamy się nad tym.

Jeżeli Jan określa jako zbawionych i świętych tych, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu, jak nieszczęśliwi będą grzesznicy, których wykroczenia nie zostały omyte i którzy będą musieli stanąć przed sądem!

Rene Pache

Sąd ostateczny

Czytaj Biblię – Słowo Boże

Pan Jezus jest Wiecznym Synem Bożym. On przyszedł jako prawdziwy człowiek „…Bóg objawiony w ciele.” On zszedł z nieba, aby wykonać dzieło zbawienia. Zgubiony grzesznik może być uratowany – ty i ja. Kto wiedząc o tym fakcie zlekceważy go, temu nie można pomóc w żaden sposób. Lepiej by było takiej osobie, gdyby się nigdy nie urodziła. Chrystus nie był założycielem religii. Rzeczywiste, biblijne chrześcijaństwo nie jest ludzkim wymysłem, nie jest religią obok wielu innych. Pan Jezus objawił nam żywego Boga. On mógł powiedzieć: „Kto mnie widzi, widzi Ojca”. (Jan 14,9) On mógł powiedzieć: „Jam jest prawda”. (Jan 14,6) Czy Mahomet nakarmił 5 chlebami i 2 rybami 5000 mężów? Czy Budda uzdrawiał ślepych, Konfucjusz wskrzeszał z martwych? Oni wszyscy zostali złożeni w grobie tak, jak każdy śmiertelnik. Tylko jeden zmartwychwstał, Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel Świata! On mógł o sobie powiedzieć: „Jam jest zmartwychwstanie i życie”. Czy ktoś kiedykolwiek odważył się tak o sobie powiedzieć? Jezus rzekł do Piłata: „Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy kto jest z prawdy, słucha głosu mego” (Jan 18, 37). Czy Ty słuchasz Jego głosu? On chce Tobie dać prawdziwy pokój, wieczną radość i mieszkanie w domu Ojca. Ugnij się przed Nim, wyznaj swoje grzechy i uwierz, że On także dla Ciebie spełnił dzieło wykupienia. „Kto wierzy w Syna ma żywot wieczny” (Jan 3,36)

Zapoznaj się dokładniej z Bożym Prostym Planem Zbawienia. A jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania, lub pragnienie aby rozpocząć regularne studium Pisma Świętego, albo otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas:

RLCH – Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej; ul. Fabryczna 18; PL98-400 Wieruszów; Polska.
http://chrzescijanie.info/
http://chrzescijanie.eu/
http://Chrystus.Jezus.pl/
Aby bezpłatnie otrzymać Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa lub inną chrześcijańską literaturę na temat Twojego osobistego pojednania z Bogiem napisz na adres:
RLCH – Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej; ul. Fabryczna 18; PL98-400 Wieruszów; Polska.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: