ZNACZENIE ZAŚWIATÓW

RLCH – Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej; ul. Fabryczna 18; PL98-400 Wieruszów; Polska.
http://chrzescijanie.info/
http://chrzescijanie.eu/
http://Chrystus.Jezus.pl/
Aby bezpłatnie otrzymać Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa lub inną chrześcijańską literaturę na temat Twojego osobistego pojednania z Bogiem napisz na adres:
RLCH – Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej; ul. Fabryczna 18; PL98-400 Wieruszów; Polska.

 ZNACZENIE ZAŚWIATÓW

Artykuły o zaświatach! Czyż nie jest niebezpieczne zajmowanie się drugim światem? ostrzegają jedni. Czy możemy wiedzieć cokolwiek dokładnego o tym tajemniczym obszarze? pytają drudzy. Czy nie wystarcza nam ziemia? Dopiero gdy umrzemy, wówczas będziemy martwić się o drugie życie jeżeli coś takiego w ogóle istnieje! Bądźmy zadowoleni w tej chwili z naszej ziemi i pozostawmy czarne myśli!

Tego typu rady zdradzają, jak strasznie nieświadomy jest człowiek znaczenia wieczności, zasięgu biblijnych objawień i niebezpieczeństwa w jakim znajduje się dusze, które tym się nie martwią. Co możemy odpowiedzieć na taką mowę?

Życie jest o wiele za krótkie, by miało nam wystarczyć.

Co oznacza wiek człowieka! Najdłuższy czas, jaki Bóg nam wyznaczył, to sto dwadzieścia lat (1 Moj. 6,3). Jednak jak niewielu z nas osiąga wiek stu lat! Musimy powiedzieć razem z Psalmistą: Daj mi Panie, poznać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy! Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moich a okres życia mojego jest jak nić przed Tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi (Ps. 39,5.6).

W obliczu wiecznego Boga widzimy nasze lata przemijające jak westchnienie. Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, a gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt. A to co się ich chlubą wydaje, to tylko znój i trud, gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy… Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce (Ps. 90,9.10.12). Słusznie Pismo Święte mówi: Wszelkie

ciało jest trawa, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań … Ale Słowo Boga naszego trwa na wieki. (Iz. 40,68).

Nie tylko nasze własne życie jest niczym. Co znaczy kilka tysięcy lat ludzkiej historii?

Gdzie byliśmy przed niewielu dziesiątkami lat? I gdzie będziemy po kilku dziesięcioleciach? Czy nie męczy nas pytanie, czy jeszcze czeka nas coś po śmierci Jeżeli prawie całą naszą egzystencje mamy spędzić gdzie indziej, czy nie jest rzeczą konieczna, byśmy zajęli się tym drugim światem? Gdyż czym jest siedemdziesiąt lub osiemdziesiąt lat w stosunku do wieczności?

Bóg włożył wieczność w nasze serca (Kaz. 3,11).

Bóg uczynił nas na swe podobieństwo, dał nam sens tego co wieczne i doskonałe. Nic przemijającego ani niedoskonałego nie może nas zadowolić. Chcielibyśmy bez zastrzeżeń kochać i być kochani. Dlatego ziemska miłość powoduje ciągle rozczarowania. Artyści traktują swe dzieła z pasją doskonałości i nierzadko burzą swe wspaniałe dzieła, gdyż nie potrafią swym ideom i nadać doskonałego kształtu. Młodym wydaje się, że mają przed sobą jeszcze nieskończenie wiele czasu. Zdaje im się, że nie i mogą objąć wzrokiem jednego jedynego roku. Starsi natomiast widzą uciekający czas. Tym bardziej czepiają się ziemskiego życia, im szybciej ono upływa. Jak wielu ludzi zwraca wiele wysiłku i kosztów na pielęgnacje i utrzymanie swej twarzy, swej urody i są zrozpaczeni, gdy widza, że nie mogą powstrzymać niszczycielskiego działania wieku.

Serce ludzkie jest nienasycone – jest to jego tragedia. Człowiek używający życia goni od jednej przyjemności do drugiej handlowiec dniem i nocą dąży do maksymalnych zysków. Dyrektor nie zna granic dla swej dumy i zachłanności, aż niszczy przez to sam siebie. Naukowiec dniem i nocami szuka wciąż czegoś nowego, nowych wynalazków, nowych odkryć. Pilot chce coraz szybciej, coraz wyżej latać. Kto jest niewolnikiem pracy, musi w końcu przeżyć to, że ona literalnie go zabija, Lecz ci, którzy decydują się na ciche, ubogie w zdarzenia życie, nie są również szczęśliwi, noszą w sobie gorycz niespełnionych marzeń i pragnień.

Bóg przeznaczył nam całą chwałę życia wiecznego. Dlatego ziemskie sprawy nigdy nie napełnią naszego serca. Jezus powiedział do Samarytanki, która przeżyła naprawdę wiele: Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody którą Ja mu dam, nie będzie pragnąć na wieki, lecz woda, która Ja mu dam stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku żywotowi wiecznemu. (Jan 4,13.14).

Jakże prawdziwe jest powiedzenie Augustyna: Nasze serce jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu.

Jeżeli nie ma wiecznego życia, życie doczesne jest bez sensu.

Nasze życie doczesne ma znaczenie tylko powiązaniu z wiecznością. Gdyby wszystko kończyło się w grobie, jakie znaczenie miałyby wszystkie dążenia, wszystkie wysiłki? Kaznodzieja z głębokim rozczarowaniem mówi: Wszystko marnością. Jakiż pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który znosi pod słońcem …? Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi … Widziałem wszystkie sprawy, które się dzieją pod słońcem, a wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem (Kazn. 1,3.4.14).

Bardziej niż ktokolwiek inny, ten właśnie człowiek pił z wielu kielichów: przyjemności, biesiady, domy, kraje, bogactwo, miłość, sława, mądrość. Efektem końcowym jest stwierdzenie, że nie ma żadnego zysku pod słońcem! … bo pamięć po mędrcu jak i po głupcu nie pozostanie na wieki, ponieważ w przyszłości zapomni się o wszystkim. I tak znienawidziłem życie … i znienawidziłem wszelki trud, jaki znosiłem pod słońcem, ponieważ to, co zdobyłem z trudem, musze powierzyć człowiekowi, który po mnie przyjdzie … I zaczęły się budzić w sercu moim wątpliwości co do wszelkiego trudu, który znosiłem pod słońcem … bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu i porywów jego serca … skoro całe jego życie jest tylko cierpieniem, a jego zajęcia zmartwieniem, i nawet w nocy serce jego nie zaznaje spokoju … Czyż nie ma nic lepszego dla człowieka, jak to, żeby jeść i pić, i w tym upatrywać przyjemności w swoim trudzie? Lecz stwierdziłem, że również to pochodzi z ręki Bożej (Kazn. 2.16-24). Zobacz Kazn. 3,19: 4., 6,3; 6.9 itp.

Ponieważ nic nie trwa wiecznie i wszystko będziemy musieli wkrótce porzucić, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy (1 Kor. 15.32). Tak myślą egzystencjaliści.

Ta filozofia egzystencjonalistów jest wyrazem wielkiego buntu i zwątpienia. Łatwo jest jeść i pić, jak długo jest się młodym zakładając, że ma się na to wystarczająco dużo pieniędzy i zdrowia. Lecz co robić, gdy jest się, chorym, lub gdy ułomności wieku uczynią z kogoś ubogą, żałosną postać?

Gdyby zabrakło wtedy wiary w lepsze życie po śmierci, pozostałaby tylko ziejąca przepaść, rozpacz, a dla najbardziej zrozpaczonych samobójstwo, które nie wyzwala lecz tylko przyspiesza sąd i potępienie.

Sprawiedliwość tej ziemi nie zadowala nas!

Nie zaspokaja ona naszej potrzeby doskonalej sprawiedliwości. Jak wielu przestępców nigdy nie zostało ukaranych? Jak wiele niesprawiedliwości jest tu na tej ziemi, nie wyrównanych! (Kazn. 4.14: 7.15).

Problem ten zaniepokoił już Psalmistę: Co do mnie omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje. Bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, zawsze szczęśliwi gromadzący bogactwa … Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydawało, dopókim … nie zrozumiał kresu ich. Zaprawdę, stawiasz ich na śliskim gruncie … Jakże nagle niszczeją! zanikają, giną z przerażenia. (Ps. 73,24. 12.16-19).

Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści … Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego … Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego (Ps. 37,7.10.13).

Nie każde grzechy są ujawnione natychmiast, lecz największy obrachunek będzie mieć miejsce dopiero ..po tamtej stronie.

Bóg daje człowiekowi wolność chodzenia własną drogą. Zawiesza swój sąd również dlatego, by grzesznik znalazł czas na pokutę. Lecz niemoralne i w najwyższym stopniu niesprawiedliwe byłoby to, gdyby nie nadszedł kiedyś dzień wielkiej zapłaty.

Również sprawiedliwi nie zawsze otrzymują tu na ziemi, zapłatę za swe czyny. Nie oszczędzają ich próby i prześladowania. Nie można zliczyć męczenników i niewinnych ofiar. Czyżby nigdy nie dane im było zadośćuczynienie? Święta Biblia mówi, że Bóg dopuszcza te próby, by uwielbić i uświęcić tych cierpiących, lecz nie miałoby to żadnego sensu, gdyby wszystko kończyło się ze śmiercią. Wtedy wierzący byliby najbiedniejszymi pośród wszystkich ludzi i wielu z nich mogłoby powiedzieć za materialistami: Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy (1 Kor. 15,19.32).

W końcu po smutku i rozłące, jakie przeżywamy na ziemi, potrzebujemy pocieszającej pewności ponownego spotkania z, naszymi bliskimi zmarłymi w wierze.

Nad otwartym grobem potrzebujemy pewności, że spotkamy tego, który nas opuścił. Zawsze i pod każdym niebem ludzkość wyposażona jest w cudowną nadzieje, pielęgnuje w sobie myśl o dalszym życiu i ponownym spotkaniu. Co za szczęście, że Biblia daje nam taka pewność, jaką może dać tylko Słowo Prawdy!

Bóg przeznaczył człowieka na to, by stanął przed Nim twarzą w twarz i był podobny do Niego.

Bóg nie stworzył nas dla wieczności, dla sprawiedliwości i doskonałości: stworzył On nas dla samego Siebie. Na ziemi oddzieleni jesteśmy od Niego ścianą materii i łańcuchem grzechów.

Jakże ograniczony byłby nasz horyzont gdybyśmy nie mieli pewności, że wolno nam będzie spędzać wieczność w obecności Stwórcy wszystkich rzeczy. Nie wystarczył jednak, że potwierdzimy konieczność wiecznego życia. Ono istnieje rzeczywiście! Sam Bóg mówi o tym, a my musimy pilnie badać Jego objawienia!

Gdy patrzymy na różne religie stwierdzamy, że pozostawiona sama sobie ludzkość błądzi w ciemności w obliczu tego problemu. Jak wiele nonsensów i niebezpiecznych sądów wypowiedziano już na ten właśnie temat! Dziś zamieszanie jest o wiele większe niż kiedyś, i to w samych tak zwanych chrześcijańskich kręgach. Jeżeli oddalają się od jasnego poselstwa Pisma Świętego, to maja wtedy fałszywy obraz drugiego świata, a także naszego kontaktu ze zmarłymi. Nie traktuje się poważnie wyjaśnień Świętej Biblii, zaprzecza wiecznemu potępieniu i fałszuje tak wyraźne spojrzenie na wieczność. Różne sekty korzystają z tego zamieszania i zwodzą niepewnych ludzi, by wierzyli w dziwaczne, sprzeczne z Pismem Świętym rzeczy.

Dlatego w pokorze ugnijmy się pod jedyną prawdę Pisma Świętego. Powiedzmy wraz z Piotrem: ..Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego (Jan 6,68). Postarajmy się, jak dalece jest to możliwe, zebrać wszystkie biblijne teksty które zajmują się tymi wielkimi sprawami.

Z pomocą licznych jasnych cytatów z Pisma Świętego spróbujmy zrozumieć mniej jasne słowa Pisma. Pamiętajmy przy tym co jest zakryte, należy do Boga naszego, a co jest jawne do nas i do naszych synów po wieczne czasy (Moj 29,28).

Rene Pache

Człowiek i jego przeznaczenie

Czytaj Biblię – Słowo Boże

Pan Jezus jest Wiecznym Synem Bożym. On przyszedł jako prawdziwy człowiek „…Bóg objawiony w ciele.” On zszedł z nieba, aby wykonać dzieło zbawienia. Zgubiony grzesznik może być uratowany – ty i ja. Kto wiedząc o tym fakcie zlekceważy go, temu nie można pomóc w żaden sposób. Lepiej by było takiej osobie, gdyby się nigdy nie urodziła. Chrystus nie był założycielem religii. Rzeczywiste, biblijne chrześcijaństwo nie jest ludzkim wymysłem, nie jest religią obok wielu innych. Pan Jezus objawił nam żywego Boga. On mógł powiedzieć: „Kto mnie widzi, widzi Ojca”. (Jan 14,9) On mógł powiedzieć: „Jam jest prawda”. (Jan 14,6) Czy Mahomet nakarmił 5 chlebami i 2 rybami 5000 mężów? Czy Budda uzdrawiał ślepych, Konfucjusz wskrzeszał z martwych? Oni wszyscy zostali złożeni w grobie tak, jak każdy śmiertelnik. Tylko jeden zmartwychwstał, Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel Świata! On mógł o sobie powiedzieć: „Jam jest zmartwychwstanie i życie”. Czy ktoś kiedykolwiek odważył się tak o sobie powiedzieć? Jezus rzekł do Piłata: „Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy kto jest z prawdy, słucha głosu mego” (Jan 18, 37). Czy Ty słuchasz Jego głosu? On chce Tobie dać prawdziwy pokój, wieczną radość i mieszkanie w domu Ojca. Ugnij się przed Nim, wyznaj swoje grzechy i uwierz, że On także dla Ciebie spełnił dzieło wykupienia. „Kto wierzy w Syna ma żywot wieczny” (Jan 3,36)

Zapoznaj się dokładniej z Bożym Prostym Planem Zbawienia. A jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania, lub pragnienie aby rozpocząć regularne studium Pisma Świętego, albo otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas:  

RLCH – Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej; ul. Fabryczna 18; PL98-400 Wieruszów; Polska.
http://chrzescijanie.info/
http://chrzescijanie.eu/
http://Chrystus.Jezus.pl/
Aby bezpłatnie otrzymać Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa lub inną chrześcijańską literaturę na temat Twojego osobistego pojednania z Bogiem napisz na adres:
RLCH – Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej; ul. Fabryczna 18; PL98-400 Wieruszów; Polska.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: