Wiedz o tym, że kiedyś spotkasz Boga

Wiedz o tym, że kiedyś spotkasz Boga

Któregoś dnia musisz spotkać Boga! Bóg jest święty. On nienawidzi grzechu.

Słuchaj co Boże Słowo mówi o Nim samym!

Prorok Mojżesz powołuje się na własne słowa Boga, “Ja jestem święty” (1). Prorok Dawid napisał, “Ty jesteś święty” (2).

Słuchaj co Bóg mówi o człowieku!

“Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił… Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili, nie ma kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego” (3).

“Nie ma bowiem w ustach ich szczerości, wnętrze ich to zguba! Otwartym grobem jest gardło ich! Językiem swym schlebiają” (4).

Biblia Święta mówi: “Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie” (5). Musisz uzyskać odpuszczenie aby nie spotkać się z Bogiem będąc skalanym grzechem!

Słowo Boże oznajmia, “Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania” (6).

Ilu zgrzeszyło? Poznajmy odpowiedź Boga: “Wszyscy zgrzeszyli” (7).

Każdy grzech jest wymierzony przeciwko Bogu. Grzech łamie Boże prawo. Grzech jest poważną wadą w Bożym wymogu doskonałości, jaki jest skierowany do każdego człowieka. Grzech jest buntem przeciwko Bogu. Każda zła myśl, słowo, i czyn jest grzechem.

Grzech zamyka ci drogę do Nieba. “I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie” (8).

Grzech sprawi, że pójdziesz do piekła, zasłużyłeś już w pełni na to aby być potępionym na wieki “Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć” (9). “Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi” (10).

Pamiętaj!: Gniew Boży nie jest skierowany wyłącznie przeciwko bezbożności i nieprawości morderców, bluźnierców, złodziejów – lecz “przeciwko WSZELKIEJ bezbożności i nieprawości ludzi”.

To znaczy przeciwko tobie – przeciwko twoim grzechom. Pomyśl! Przed ludźmi możesz być w porządku, ale przed Bogiem jesteś winny, tak, WINNY, jesteś potępionym grzesznikiem – straceńcem! Jeśli zlekceważysz to, o czym się dowiedziałeś, spędzisz wieczność w piekle!

Bóg pragnie wybaczyć tobie twoje grzechy

Jak może Bóg, który jest święty, wybaczyć i przygarnąć zgubionych, winnych grzeszników? Ktoś musi wziąć na siebie grzechy grzeszników – zapłacić karę za nich.

Krew zwierząt składanych w ofierze Bogu przez Żydów, nie mogła zgładzić ich grzechów. “Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy” (11).

Prawo Mojżeszowe nakazywało ofiary ze zwierząt tylko jako tymczasowy środek, używany jedynie do “przykrycia” grzechów, dopóki doskonały Człowiek nie przelał swojej krwi dla zgładzenia grzechu.

Dlatego Słowo Boga, Pan Jezus Chrystus, przyszedł na świat – aby przelać swoją krew, i zapewnić przez to ludziom całkowite oczyszczenie z grzechu. Słowo Boże mówi, “W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów” (12).

Prorok Dawid napisał, “Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? … ja jestem … wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową, (mówią): “Zaufał PANU, niechże go ratuje! Niech go wybawi, skoro go miłuje!”… rozłączyły się wszystkie kości moje … przebodli ręce i nogi moje … Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają ” (13). “A w pragnieniu moim napoili mnie octem” (14).

Czy prorok Dawid pisał o sobie samym? Nie. Przeczytaj w Dziejach Apostolskich wiersze z 2rozdziału od 22 do 34. Zobaczysz, że prorok pisał o ukrzyżowaniu, śmierci, pochówku i zmartwychwstaniu Syna Bożego, doskonałego Baranka Bożego, Pana Jezusa Chrystusa, Jedynego, który wypełnił te słowa. Pomyśl, sam Bóg, Stwórca wszechświata Przyszedł tu na ziemi i Objawił się w ciele, i złożył samego Siebie jako okup za wielu. Także za ciebie.

Słowo Boże mówi o Mesjaszu: “On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo” (15). “Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga” (16).

Prorok Izajasz, w wizji której sprawcą był Bóg, ujrzał Mesjasza prowadzonego jak jagnię na rzeź, aby je poświęcić za grzechy ludzi i napisał: “Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni” (17).

“Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a PAN jego dotknął karą za winę nas wszystkich” (18).

“Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust., jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust” (19).

Jezus Chrystus pokazał wielką miłość jaką ma dla ciebie, abyś poprzez przelanie Jego krwi na krzyżu, pojednał się z Bogiem, został zbawiony od należnej ci kary piekła i zyskał wieczny dom w niebie. Bóg wskrzesił Go z martwych a następnie wywyższając Go ponad wszystko inne, posadził “po prawicy majestatu na wysokościach” (20), gdzie znajduje się On teraz, w tym samym ciele, w jakim został ukrzyżowany.

Ten zmarwtychwstały Człowiek jest w chwale Bożej zapowiadanym Zbawicielem. “Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (21). On jest jedyną drogą do nieba. On sam powiedział: “Ja jestem droga … nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (22).

“O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów” (23).

Przyjmij Go teraz do swojego serca. On pragnie wybaczyć tobie wszystkie twoje grzechy i dać ci pokój i wieczne życie już od teraz. “Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (24). [Autor: Paul Levin]

wykorzystane cytaty ze Słowa Bożego:

(1) 3 Mojż. 11:44 (2) Ps. 22:3 (3) Ps. 14:1-3 (4) Ps. 5:10 (5) Hab. 1:13 (6) Jer. 17:9-10 (7) Rzym. 3:23 (8) Obj. 21:27 (9) Rzym. 6:23 (10) Rzym. 1:18 (11) Hebr. 10:4 (12) Kol. 1:14 (13) Ps. 22:1-19 (14) Ps. 69:22 (15) I Piotra 2:24 (16) 1 Piotra 3:18 (17) Iz. 53:5 (18) Iz. 53:6 (19) Iz. 53:7 (20) Hebr. 1:3 (21) 1 Tym. 2:5 (22) Jan 14:6 (23) Dz. 10:43 (24) Jan 1:12

ZAPRASZAMY na wykład BIBLIJNY pt.:

KIEDYŚ SPOTKASZ BOGA

Wykład odbędzie się w Sali klubowej OCK

Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2

w dniu 24 października 2016 (PONIEDZIAŁEK) o godz. 17.10

To zaproszenie nie ma nic wspólnego z organizacją tzw. świadków Jehowy ani z żadnym ugrupowaniem religijnym

Aby otrzymać pierwszą lekcję kursu biblijnego napisz do nas: kurs biblijny, skr 328, 50-950 Wrocław 68

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz, wyślij sms lub zadzwoń: RLCh, ul. FABRYCZNA 18, Wieruszów, tel.791214963 MAT18_20

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: