OSTATNI TYDZIE DANIELA

OSTATNI TYDZIE DANIELA

Siedemdziesit tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu witemu, a dopeni si zbrodnia, przypiecztowany bdzie grzech i zmazana wina, i przywrcona bdzie wieczna sprawiedliwo, i potwierdzi si, widzenie i prorok i Najwitsze bdzie namaszczone.

Przeto wiedz i zrozum: Odkd objawio si sowo o ponownej odbudowie Jerozolimy a do Pomazaca-Ksicia jest siedem tygodni, a potem szedziesit dwa tygodnie. Znowu bd odbudowane ulice i rowy miejskie; a bd to cikie czasy. A po szedziesiciu dwch tygodniach Pomazaniec bdzie zabity i nie bdzie go; lud ksicia, ktry wkroczy, zniszczy miasto i wityni, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i a do koca bdzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze cise przymierze z wieloma na jeden tydzie, w poowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmw. A w wityni stanie obraz obrzydliwoci, ktry sprawi spustoszenie, dopki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.

(Dan. 9,24-27).

Chcielibymy si nieco przyjrze temu nieatwemu do zrozumienia tekstowi. Ma on decydujce znaczenie, jeli chodzi o zrozumienie wszelkich proroctw, ktre speni si w czasie midzy pochwyceniem wierzcych i pocztkiem Tysicletniego Krlestwa. Odcinek ten daje nam do rki klucz do zrozumienia tego tak bardzo bogatego w wydarzenia okresu.

Zamiast bogatego wyjanienia, chciabym przeczyta ten tekst na swj sposb, dodajc czasami krtkie wyjanienia: Wiersz 24: Siedemdziesit tygodni lat, a wic musi jeszcze upyn 490 lat, Danielu, ktre dotycz narodu izraelskiego i miasta Jerozolimy. Po tym okresie ustanie cige gardzenie Boym zakonem i trwanie w grzechu przez nard izraelski (To, e chodzi tu o tygodnie lat, a nie o dni potwierdza nam 3 Moj. 25,8). Nard ten zostanie przyjty przez Boga na mocy mierci krzyowej Pana Jezusa (tak samo, jak wszyscy prawdziwi chrzecijanie obecnej doby). W tym samym czasie Bg zapocztkuje wieczne krlestwo (to znaczy Tysicletnie Krlestwo), w ktrym panuje sprawiedliwo. Wypeni si w tym czasie wszystkie wczeniejsze proroctwa. witynia (z Ezechiela 40-48) bdzie znw odbudowana i stanie si Boym domem na ziemi).

Wiersz 25: Zauwa rzecz nastpujc: Te 490 lat rozpoczyna si w momencie, w ktrym powsta Plan o rozbudowie miasta Jerozolimy (co w rzeczywistoci miao miejsce w roku 445 p.n.e., kiedy Nehemiasz przyszed do krla Artakserksesa krl ten znany jest z historii jako Artaxerxes Longimanus i przedstawi mu swoj prob o odbudow miasta Jerozolimy; patrz Ksiga Nehemiasza 2). Liczc od tego czasu a do Mesjasza (sowo to oznacza pomazany, po grecku Chrystus) jest to 7 i 62 tygodnie lat, tzn. 483 lata. Miasto Jerozolima zostao odbudowane w czasie silnego ucisku.

Wiersz 26: Po 62 tygodniach lat Chrystus zostanie zabity mierci krzyow i nie bdzie Go. Po tym miasto Jerozolima i witynia bdzie zburzona przez ksicia pewnego narodu, co bdzie miao znaczc rol w czasach kocowych. Zniszczenie to bdzie podobne do powodzi. Jerozolima zostanie zrwnana z ziemi (miao to miejsce w 70 r. n.e. kiedy rzymski dowdca Tytus zaj miasto i zniszczy wityni). Bg rozproszy nard znajdujcy si w Palestynie na wszystkie strony wiata. Potem nastpi dusza przerwa, o ktrej nie ma tutaj mowy. Jednak w czasie koca znw wybuchnie gwatowna wojna; ze strony Boga jest postanowione, e nastpi straszne spustoszenie. Wiersz 27: Krlestwo Rzymskie zostanie na nowo wzbudzone na bazie zjednoczonej Europy i zawadnie nim potny wadca.

Wadca ten zawrze siedmioletni przyjacielski ukad (ukad wojskowy) z wieloma narodami. Wikszo narodu ydowskiego, ktra cakowicie odpadnie od Boga, bdzie take miaa godnego uwagi wadc, tj. antychrysta. Antychryst bdzie cile zwizany z wadc rzymskim. W poowie owych siedmiu lat (czyli w poowie lat brakujcego 70 tygodnia, czyli po 3 ½ roku) nagle ustanie suba ofiarnicza wprowadzona na nowo w Jerozolimie przez bogobojnych ydw. Jest to moment, kiedy szatan zostanie strcony z nieba a antychryst zasidzie w wityni i kae sobie oddawa cze nalen Bogu (por Obj. 12 i 2 Tes. 2). Poniewa to obrzydliwe bawochwalstwo zastpi skadane w wityni ofiary, Bg sprowadzi na Palestyn niszczyciela, ktry wykona Boy sd na bezbonych ydach i wytpi ich. Jest to postanowione przez Boga i nie ma od tego adnej ucieczki.

Teraz podsumujmy raz jeszcze ten odcinek w kilku punktach:

1. Narodowi izraelskiemu przepowiedziano 490 lat. Po tym okresie nastpi 1000 letnie Krlestwo.

2. Po 483 latach nastpi przerwa tego okresu, tj. po mierci Mesjasza.

3. Po ukrzyowaniu Mesjasza nastpi zburzenie Jerozolimy i wityni przez Rzymian.

4. Po przerwaniu okresu 490 lat (przerwa ta bdzie trwaa okrelony czas), nastpi podpisanie siedmioletniego ukadu pomidzy zjednoczon Europ i Izraelem (prawdopodobnie pod przewodnictwem antychrysta).

5. Po upywie 3 ½ roku skoczy si skadanie ofiar w Jerozolimie z powodu postawienia w wityni obrzydliwoci.

6. W dalszym czasie nastpi zniszczenie i spustoszenie z powodu tej obrzydliwoci.

Najwaniejszym dla nas obecnie pytaniem jest to: kiedy nastpi zawizanie owego siedmioletniego ukadu?

Zauwaylimy, e czas 490 lat upynie przed nastaniem Tysicletniego Krlestwa. Przez to staje si dla nas jasne, e proroctwo dotyczce owego ukadu jeszcze si nie wypenio, gdy Tysicletnie Krlestwo jeszcze si nie rozpoczo. Czy moe si zdarzy, e ukad ten zostanie zawarty w momencie pochwycenia wierzcych? Chocia nie znajdujemy w Sowie Boym na ten temat adnych konkretnych danych czasowych, wydaje si, e wraz z zakoczeniem si okresu kocioa na ziemi, czyli wraz z pochwyceniem wierzcych, Bg bezporednio zajmie si na nowo swoim ziemskim ludem w taki sposb, e Duch wity doprowadzi ludzi z tego narodu do ywej wiary w Boga. Jeeli w obecnym czasie jaki yd szczerze nawrci si do Boga, bdzie zaliczony do kocioa chrzecijaskiego.

Jest wic niemoliwe zachodzenie na siebie okresw, w ktrych ludzie nawracaj si i zostaj przyczeni do kocioa a ydzi, ktrzy uwierz w Chrystusa, pozostaj dalej ydami (por. Gal. 3,28 i Kol. 3,11).

Moe si te tak zdarzy, e pochwycenie wierzcych zdarzy si przed ostatnim tygodniem.

Zastanawiajce jest take, e przyjcie Pana Jezusa dla zabrania Kocioa i pniej dla zaoenia Krlestwa widziane jest w Pimie witym jako jedno przyjcie, chocia odbdzie si ono w rnych fazach. Nie chcemy i nie moemy w spojrzeniu na wydarzenie (czas, chwil) przyjcia Pana w celu pochwycenia wierzcych mwi o konkretnym momencie. Na pewno jednak stanie si to przed okresem sdw.

Zaproszenie:

w dniu 4 lutego 2017 (sobota) o godz. 17.00

zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykadem biblijnym pt.:

Jezus jest Synem Boym

Wykad o tym, jak fakt, e Jezus jest Synem Boym moe pomc tobie odnale pewno twojego osobistego zbawienia

odbdzie si w sali klubowej OCK

Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszw

https://web.facebook.com/events/1313286658741470/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: