27 marca ewangelizacja Kępno, g. 18.00 KOK, ul. Broniewskiego, tytuł: Bóg nie umarł

Bóg nie umarł

W roku 1882 słynny niemiecki filozof Friedrich Nietzsche po raz pierwszy użył określenia „Bóg jest martwy”. Od tamtego czasu termin ten stał się mottem dla ateistów, którzy poświęcają swoje życie i intelektualne zdolności, aby zaprzeczyć istnieniu Boga, pozbyć się go i usunąć go ze swoich sumień. Znani ateiści, to Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, czy obecnie żyjący Richard Dawkins. Czy dzięki ich staraniom Bóg stracił swoją moc, albo przestał istnieć? Oczywiście, NIE!
Oto siedem dowodów na to, że Bóg istnieje i działa w obecnym czasie:
1. Stworzyciel. Czy uwierzyłbym, gdyby ktoś mi powiedział, że istnieje dom, który zaprojektował się i zbudował bez udziału człowieka?
Oczywiście, nie. A samochód,
który powstał bez linii
produkcyjnej?
Także, nie.
Jeśli nie wierzymy,

że przedmioty codziennego użytku powstają same, to jak można wierzyć, że daleko bardziej skomplikowany wszechświat powstał bez twórczej inteligencji i planu wielkiego Stwórcy?
2. Projektant. Ewolucja, to słowo, które zrobiło wielką karierę w XX wieku. Twierdzi się, że w ciągu miliardów lat świat na drodze przypadku doszedł do obecnego poziomu rozwoju. Z doświadczenia wiemy, że opuszczone domy i ogrody niszczeją i tracą swoje piękno. Tym bardziej więc, czy tak skomplikowane urządzenia jak ucho, oko czy mózg mogły powstać na drodze przypadku? Czy to raczej nie ręka Boga uczyniła wszystko w jednej chwili? Jak mógłby powstać podobny do ucha mikrofon, podobna do oka kamera, czy podobny do mózgu komputer gdyby nie pracowała nad tym ludzka twórcza inteligencja?
3. Źródło życia. Pośród wszystkich osiągnieć technicznych, czy medycznych człowieka nie ma skonstruowania życia. Specjaliści potrafią co prawda przeszczepiać, zmieniać kod genetyczny, doprowadzić do zapłodnienia pozaustrojowego, ale nie potrafią stworzyć życia. To może tylko Bóg. Aaron na rozkaz Boga uderzył swoją laską w piach, a ten zamienił się w komary. Czarownicy egipscy nie potrafili tego uczynić.
4. Moralność. Istnienie dobra i zła to niezaprzeczalne potwierdzenie istnienia Boga, który jest dobry. Skąd wiedzielibyśmy, że coś jest dobre, gdyby Bóg wcześniej nie zapisał swego Prawa w naszych sercach? Jeśli nie byłoby Boga, to na jakiej podstawie moglibyśmy powiedzieć, że coś jest niemoralne? Co byłoby miarą moralności? Czy bez odniesienia do Boga czynienie dobra miałoby jakiekolwiek znaczenie?
5. Spełnione proroctwa. Pismo Święte zawiera setki przepowiedni, które spełniły się w niezaprzeczalny sposób. Jedna z nich, to zapowiedź powrotu Żydów do Jerozolimy i odbudowa zburzonej świątyni. Proroctwo zostało wypowiedziane przez Izajasza około roku 712 p.n.e. (Księga Izajasza 44, 28). Prorok podał nawet imię króla babilońskiego, który miał to zainicjować. Był nim Cyrus, który urodził się około 200 lat po pojawieniu się proroctwa. W roku 538 p.n.e. król Cyrus wydał edykt o odbudowie świątyni (Księga Ezdrasza 1, 1-8).
6. Zmartwychwstanie. Powstanie z martwych było przepowiadane przez proroków Starego Testamentu (Psalm 16, 10), a także przez samego Jezusa (Mateusz 12, 40; 20, 19). Fakt zmartwychwstania potwierdzają: Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, Paweł i Piotr. Zmartwychwstałego Chrystusa widziało także 500 osób jednocześnie, o czym wspomina apostoł Paweł w Liście do Koryntian. Większość świadków tego wydarzenia żyła jeszcze w czasie, kiedy ten list był w obiegu.
7. Miliony ludzi na przestrzeni wieków doświadczyło duchowej przemiany na skutek osobistego zaufania Jezusowi Chrystusowi. Radość i pewność zbawienia, która emanuje z ludzi wierzących jest żywym świadectwem realnej obecności Boga i mocy jaka płynie z Biblii.
W Piśmie Świętym Bóg nazwany jest nieśmiertelnym. Bóg nie może umrzeć. Nie ma początku ani końca. Dlatego Bóg posłał swego Syna, który urodził się jako człowiek, aby mógł umrzeć za grzechy świata, a potem po trzech dniach powstać z martwych. Bóg nie umarł! Bóg żyje! Czy nie chciałbyś tego doświadczyć?

Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego.
CO MASZ CZYNIĆ, ABYŚ BYŁ ZBAWIONY?
Pan Jezus Chrystus, Jedyny bez grzechu, wziął na Siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa.
Jak? UWIERZ W PANA JEZUSA CHRYSTUSA,
A BĘDZIESZ ZBAWIONY! (Dzieje 16:31)

27 marca 2018 (wtorek)
o godz. 18.00
ZAPRASZAMY na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pod tytułem:
Bóg
nie umarł
Miejsce spotkania:
KOK -KĘPIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Broniewskiego 5, KĘPNO, WSTĘP WOLNY

Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz, wyślij sms lub zadzwoń:
R.L.Ch., ul. Fabryczna 18, 98-400 Wieruszów,
tel. 600969527 | mat18_20

zapraszamy na ewangelizacyjny wykład pt.:

BÓG nie umarł

wykład odbędzie się 27 marca (wtorek) 2018
godz. 18.00
KOK – Kępiński Ośrodek Kultury
Kępno, ul. Broniewskiego 5
tel. 600969527

https://web.facebook.com/events/1200786023389914/

Reklamy

seks przed ślubem

Co Pan myśli o seksie przed ślubem?

Jest jeden PAN: 1 Koryntian 8:6 (6): dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego. [1 Koryntian 8]

Co Pan Jezus myśli o seksie przed ślubem?

(4): Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg.

Co Pan Jezus myśli o seksie przed ślubem?

Efezjan 5:31+32 | (31): Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. (32): Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i kościoła. [Efezjan 5]
Jak widać jest tu wyraźna kolejność. Najpierw opuszczenie rodziców. Potem złączenie małżonków.
Też widać, że jest to odbicie relacji między Chrystusem a ludźmi wierzącymi.
W Biblii ludzie wierzący są nazwani oblubienicą, albo narzeczoną Chrystusa.
Natomiast ludzie, którzy pogardzili Chrystusem, są określeni jako wszetecznica, nierządnica.
Ten obraz pokazuje, że według Biblii, zbawienie jest nieutracalne, tak jak niezachwiana jest wierność Chrystusa wobec Jego narzeczonej, czyli ludzi wierzących.
Widać to wyraźnie w 2 Koryntian 11:2 gdzie Paweł mówi o wierzących w Chrystusa (2): zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę [2 Kor 11]

Co Pan Jezus myśli o seksie przed ślubem?

Jeśli ta dziewica ma być dziewicą czystą, to oczywiste jest, że nie ma mowy o tym aby przed ślubem z Chrystusem łączyła się z kimkolwiek innym, chyba, że nie jest wierna Chrystusowi – wtedy będzie to wszetecznica, czyli odpowiednik ludzi, którzy wzgardzili Panem Jezusem choć o Nim usłyszeli.

Ślub to zawarcie małżeństwa. Po ślubie jest małżeństwo. Małżeństwo ma to do siebie, że opiera się na zasadzie, że mąż daje 100% a oczekuje od żony 0% – tak jak Chrystus dał samego siebie za wierzących ludzi, nie oczekując nic w zamian.
Jeśli żona kocha męża, to działa to tak, że żona daje z siebie 100% a nie oczekuje od męża nic.
Tylko wtedy małżeństwo warto brać pod uwagę, jeśli obie strony mają takie nastawienie.
Miłość cementująca małżeństwo, to nie uczucie.
Bóg jest miłością.
W Kaznodziei 4:12 jest powiedziane, że małżeństwo to potrójny sznur.
Jest to sznur gdzie jest spleciony mąż, żona i jako trzeci jest Bóg – wtedy sznur ma szansę na to, że tak łatwo się nie zerwie (12): A jeśli kto przemaga jednego, to dwaj stawią mu czoła, a potrójny sznur nie rozerwie się tak łatwo. [Koh 4]. Taki sznur – jeśli Bóg jest spoiwem – nie rozerwie się. Jeśli małżonkowie trzymają się Boga – to związek jest trwały.
Ludzie wierzący w imię Pana Jezusa Chrystusa są obecnie w oczekiwaniu aż ich narzeczony, czyli Pan Jezus, przyjdzie i weźmie ich do siebie do nieba.
Zanim się to stanie, czekają będąc na ziemi.
Jednak na ziemi jest ludziom bożym dany przywilej aby mieć „niebo na ziemi” w dwóch przypadkach.

Po pierwsze – kiedy dwóch lub trzech zgromadzonych jest do imienia Pana Jezusa, wtedy Osobiście Pan Jezus jest w centrum ich zgromadzenia.
Tam gdzie jest Pan Jezus, tam jest niebo.
Zgromadzenie do imienia Pana Jezusa jest czasem, kiedy wierzący uczestniczą w tym co jest niebem na ziemi.

Po drugie – kiedy wierzący mąż, poślubia wierzącą żonę, tworzą potrójny sznur małżeństwa, gdzie oprócz Pana Jezusa wraz z Panem Jezusem spleciony jest mąż i żona.
Chrześcijańskie małżeństwo to jest niebo na ziemi.
Małżeństwa są robione w niebie i tu na ziemi są niebem na ziemi.
Oczywiście chrześcijańskie małżeństwo będące na zgromadzeniu do imienia Pana Jezusa uczestniczy w znacznie większych przywilejach, i nie ma lepszego czasu i miejsca w oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa.

Co Pan Jezus myśli o seksie przed ślubem?

Odpowiadając, warto zwrócić uwagę na to, czym jest seks.
Seks jest dobry, bo stworzył go Bóg do używania w małżeństwie.
Seks jest obowiązkiem.
Widać to na przykład w 2 Mojżeszowej 21:10-11 i 1 Koryntian 7:1-5.
(10): nie ujmie jej ani pożywienia, ani odzieży, ani obcowania cielesnego. (11): Jeżeli tych trzech obowiązków wobec niej nie spełni, to ona odejdzie darmo bez wykupu. [Wyjścia 21]
Prawo to dotyczyło zniewolonej kobiety, która była traktowana jak żona przez jej właściciela.
Jak widać, pożywienie, odzież i seks są pokazane na równi jako obowiązki tego właściciela wobec jego niewolnicy.
Jeśli, któregoś z tych obowiązków nie zapewnił – jako krzywdzący ją – miał obowiązek ją wypuścić.
Seks w małżeństwie jest taką samą potrzebą człowieka jak jedzenie i ubiór.
Oczywiście jedzenie samo w sobie jest dobre. Ubranie jest dobre. Seks jest dobry. Ale każda z tych dobrych rzeczy może stać się złem, jeśli jest niewłaściwie używana.
Mąż ma obowiązek aby zarabiać pieniądze na utrzymanie swojego domu i utrzymanie swojej żony, ma też dbać o jej potrzeby seksualne. Seks jako obowiązek wewnątrz małżeństwa pokazuje nam, że nie ma na niego miejsce przed ślubem.
1 Koryntian 7:1-5 | (1): Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety; (2): jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. (3): Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. (4): Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż; podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. (5): Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie [1 Kor 7]

Przed ślubem nie masz takiego obowiązku.

Co Pan Jezus myśli o seksie przed ślubem?

5 Mojżesza 22:20-21 + 23-24 pokazuje, że Pan Jezus przewidział za seks przed ślubem, karę śmierci, dla tych, którzy seks przed ślubem praktykują. Kara śmierci za to, wzięła się stąd, że Pan Jezus nie myśli dobrze o seksie przed ślubem. (20): jeśli oskarżenie będzie słuszne, a nie znajdą się dowody dziewictwa tej dziewczyny; (21): Wtedy wyprowadzą tę dziewczynę do drzwi domu jej ojca i mężczyźni tego miasta ukamienują ją na śmierć, gdyż popełniła haniebny czyn w Izraelu, uprawiając nierząd w domu swego ojca. Tak usuniesz zło spośród siebie. [Pwt 22] (23): Jeśli dziewczynę, która jest dziewicą zaślubioną mężowi, napotka jakiś mężczyzna w mieście i będzie z nią obcował; (24): Wtedy wyprowadzisz oboje do bramy miasta i ukamienujecie ich na śmierć; dziewczynę za to, że będąc w mieście, nie krzyczała, a mężczyznę za to, że zhańbił żonę swego bliźniego. Tak usuniesz zło spośród siebie. [Pwt 22].

1 Koryntian 7:1 | (1): Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety – to jest prosta zasada, co nie twoje to nie dotykaj.
Pan Jezus zasadę tę przedstawił jeszcze mocniej w Ew. Mateusza 5:28 | (27): Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz cudzołożył. (28): Lecz ja wam mówię: Każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. (29): Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego. [Mt 5]

Stąd widać prostą odpowiedź. Jeśli przed ślubem nie mają osoby nie będące małżonkami się dotykać, ani nie mają się sobie przyglądać aby oceniać urodę i budowę ich ciał, to tym bardziej w sprzeczności z myślami Pana Jezusa jest to aby ci ludzie, nie będąc małżeństwem, praktykowali seks przed ślubem.

Film pt. co Pan myśli o seksie przed ślubem – zamieściłem na YT – będę wdzięczny za obejrzenie, polubienie, subskrypcję, polecenie przyjaciołom, i jeśli są – to proszę o uwagi – albo komentarze
https://youtu.be/DNPu2wCe4go
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.

ewangelizacja 20 luty w Wieruszowie

A Jezus odpowiadając, rzekł do nich: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych.

Ewangelia Łukasza 5,31-32

Dwóch chorych na reumatyzm współdzieliło jedną szpitalną salę. Obaj właśnie udali się na specjalistyczną terapię do jednego z pomieszczeń rehabilitacyjnych. Każdy z nich leżał w swojej części. Oddzielały ich tylko zasłony.

Terapeuta zaczął od pierwszego pacjenta, który podczas zabiegu zwijał się i syczał z bólu. Ból był tak nieznośny, że pacjent cieszył się, gdy wreszcie skończyły się te „tortury”. Drugi pacjent zachowywał się, o dziwo, całkiem inaczej – leżał spokojnie i bez ruchu. Po skończonym zabiegu pierwszy pacjent zapytał swojego sąsiada:

Powiedz, czy ciebie to naprawdę nie boli? Ja mógłbym z bólu pogryźć ścianę!

Nie – odpowiedział drugi z uśmiechem – przecież nie jestem taki głupi, żeby pozwolić mu dotknąć mojej chorej nogi!

Choć uśmiechamy się mimowolnie na myśl o przebiegłości tego pacjenta, to jednak wiemy, że takie postępowanie jest nierozsądne i niebezpieczne. Kto nie chce przyznać, że jest chory, sam zamyka sobie drogę do zdrowia. A kto przeczy, że jest grzesznikiem, nie będzie chciał nawet słyszeć o pokucie będącej warunkiem otrzymania przebaczenia grzechów. Jezus nie przyszedł wzywać do pokuty sprawiedliwych – nawet gdyby tacy ludzie rzeczywiście istnieli – lecz grzeszników.

Biblia nie pozostawia najmniejszych wątpliwości co do faktu, że „nie ma ani jednego sprawiedliwego (…). Wszyscy zboczyli, razem stali się bezużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego (…). Gdyż wszyscy zgrzeszyli” (Rzym. 3,10-12.23). Nic nie pomoże wmawianie sobie i innym, że jest inaczej.

Bogu niech będą dzięki, że właśnie do takich ludzi Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa: do ludzi, którzy są chorzy i którzy Go potrzebują – a takimi wszyscy jesteśmy!

https://web.facebook.com/events/143166889687645/

Łaska to nie zakon

W czasach, gdy Pan Jezus jeszcze nie był zamordowany na krzyżu, i było to jeszcze pod zakonem, Pan Jezus oduczał Jego uczniów zachowań na pokaz.

(1): Baczcie też, byście religijności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. (2): Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. (3): Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, (4): aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. (5): A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją. (6): Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. (7): A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. (8): Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. (9): A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, (10): przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (11): Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, (12): i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; (13): i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. (14): Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. (15): A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. [Biblia, Mateusza 6]

Dziś taka religijność na pokaz jest demonstrowana między innymi przez zmawianie tzw. "Ojcze Nasz" lub koronki.

Zmawia się zarówno z użyciem jakichś rekwizytów jak i bez nich.

Co do zasady – "Ojcze nasz" było dane osobom, które nie miały w sobie Ducha Świętego. I dziś zmawiają go osoby nie mające w sobie Ducha Świętego.

Dziś dzieci Boże mają w sobie Ducha Świętego – i to On kieruje modlitwą. Paradoksalnie tę "modlitwę" recytują dziś przede wszystkim ludzie niezbawieni.

Jest to wyraźnie powiedziane o dzieciach Bożych:

(26): Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. [Rz 8]

Po drugie – było to powiedziane do żydowskich uczniów przed ukrzyżowaniem.

A po trzecie, było to powiedziane jako wzór modlitwy prywatnej w ukryciu.

Widać to wyraźnie tu:

(1): Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. (2): Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. (3): Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, (4): aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. (5): A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją. (6): Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. (7): A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. (8): Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. (9): A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, [Biblia Warszawska, Mt 6]

i tak dalej słowa całej tzw. modlitwy "Ojcze Nasz" …

Na pewno nie jest to modlitwa, którą mają słyszeć inni.

Jak sobie ktoś ją chce użyć jako wzór do modlitwy – to jest to jego prywatna sprawa z Bogiem – i tak nikt poza nim i Bogiem tego nie wie – niech mówi samemu sobie i Bogu.

To zresztą nie jedyny przypadek takiego ograniczenia – (28): niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. [Biblia, 1 Koryntian 14] dotyczy modlitw kobiet i dotyczy modlitw niezrozumiałych – a użycie publiczne modlitwy nadanej przez Pana Jezusa jako modlitwy do użycia w ukryciu przez ludzi jeszcze pod zakonem i jeszcze bez Ducha Świętego – byłoby w istocie zupełnie niezrozumiałe.

Są ludzie, którzy modlą się pieśniami, ja też czasem jak znajdę jakąś modlitwę czytając literaturę – nie mogę się powstrzymać i się nią sam na sam z Bogiem modlę. Samemu sobie i Bogu.

A co gdyby ktoś na zgromadzeniu pomodlił się w taki sposób czy uznać to za niestosowne?

Prawdopodobnie zbawiony człowiek uratowany raz na zawsze przez Jezusa, jako ten kto wierzy, że nie jesteśmy pod zakonem ale pod łaską nie powiedziałby zbyt łatwo Amen.

(16): … jakże … może rzec: Amen, skoro nie rozumie, co mówisz? [Biblia, 1 Kor 14]. Bo to niezrozumiałe aby jako publiczną modlitwę w nieżydowskim otoczeniu używać ten akurat tekst.

A nawet jeśli powiedziałby "Amen" to potem porozmawiałby z takim zmawiającym publicznie na głos modlitwę z poprzedniego eonu i do tego przeznaczoną dla nieznających ewangelii łaski i dla używania w tajemnicy przed innymi ludźmi – by mówić samemu sobie i Bogu.

Być może niejeden wierzący nawet zwróciłby uwagę publicznie uwagę takiej osobie na gruncie ((20): strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. [Biblia: 1 Tm 5]).

Dlaczego? W treści tej tzw. modlitwy "Ojcze nasz" widać typową zakonną podstawę: "jesteśmy debeściakami i dlatego masz mi odpuścić nasze grzechy" – chodzi o słowa: "i odpuść nam nasze winy jak i my odpuszczamy" -> to jest rozkaz do Boga oparty na własnym uczynku odpuszczenia innym.

(16): jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie: Amen, skoro nie rozumie, co mówisz? [Biblia, 1 Kor 14] z założenia zrównuje "modlitwę" z "dziękczynieniem" – w tekście "Ojcze Nasz" mającym z gruntu niechrześcijański charakter, nie ma mowy o dziękczynieniu, typowym dla chrześcijańskich modlitw. To jest typowy tekst roszczeniowy wobec Boga, od którego się wymaga a On ma to w mniemaniu zmawiającego "Ojcze Nasz" wykonać w oparciu o samosprawiedliwość recytującego roszczenie.

Człowiek pod zakonem czyli pod prawem mojżeszowym – jak wypełnił cały zakon – miał roszczenie do Boga – należność na podstawie wykonania zakonu i to jest w tej modlitwie.

Pod zakonem przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa jest napisane jeśli nie odpuścicie i wam Ojciec nie odpuści win.

Tak jest napisane.

A gdzie?

Przed ukrzyżowaniem czy po ukrzyżowaniu?

Przed.

Do czasu ukrzyżowania Pana Jezusa panował zakon.

Prawo.

Tak: stare bliskie zaniku stare z brakami mojżeszowe prawo.

Oczywiście, że fajnie jest jeśli człowiek nie zabija. Tego uczy zakon ale też tego uczył Bóg Noego, wiele lat przez urodzeniem Mojżesza – i wiele lat przed nadaniem prawa (zakonu).

Pan Jezus powiedział, że zgodnie z zakonem, jesteś mordercą jeśli się gniewasz na innego człowieka.

Podobnie – jesteś złodziej – nie jak ukradniesz ale jak chcesz coś co ma kto inny.

Nikt zakonu nie jest w stanie spełnić – a ma obowiązek go w całości spełnić jeśli chce być usprawiedliwiony z zakonu.

Jakub mówi:

(10): Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. (11): Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. [Biblia, Jk 2]

Jak ja się gniewam, to morduję.

Jak chcę coś czego nie zapracowałem – kradnę.

Jak żałuję komuś – bo jestem chciwy – to jestem bawochwalcą.

To jest zakon.

I zakon mówi – masz przebaczyć.

Tego uczy Pan Jezus o prawie – zakonie – to jest obowiązujące dla każdego kto chce się usprawiedliwić z zakonu do czasu do kiedy będzie ziemia i niebiosa – ani kropeczka z prawa nie może być uchylona dla szukających usprawiedliwienia w prawie (zakonie).

(17): Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. (18): Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. (19): Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. (20): Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. (21): Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. (22): A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny. (23): Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, (24): zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój. (25): Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. (26): Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. (27): Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. (28): A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. (29): Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. (30): A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. (31): Powiedziano też: Ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. (32): A Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. (33): Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. (34): A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, (35): ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla; (36): ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. (37): Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. (38): Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. (39): A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. (40): A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. (41): A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. (42): Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. (43): Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. (44): A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, (45): abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. (46): Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? (47): A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? (48): Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. [Biblia, Mt 5]

Jeśli chcesz się modlić modlitwą "Ojcze nasz" to deklarujesz, że to oczekiwanie prawa spełniłeś – że jesteś doskonały jak Bóg Ojciec i na podstawie własnej doskonałości wysuwasz roszczenie do Ojca – "masz mi obowiązek odpuścić moje poprzednie winy – bo teraz już jestem sprawiedliwy". Uważasz, że ci się należy na podstawie własnej sprawiedliwości.

Odmawianie "Ojcze nasz" to jest proste zastosowanie roszczenia z Ezechiela 33:

(13): Gdy mówię do sprawiedliwego: Na pewno będziesz żył, a on, polegając na swojej sprawiedliwości, popełni występek, wtedy nie będzie się pamiętało wszystkich jego sprawiedliwych uczynków, lecz umrze z powodu występku, który popełnił. (14): Lecz gdy mówię do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, (15): będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze. (16): Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów, które popełnił; będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył. [Biblia, Ez 33]

Mówiąc recytując "Ojcze nasz" mówisz, że kiedyś grzeszyłeś, ale teraz wypełniasz prawo i sprawiedliwość – domagasz się "odpuść mi moje winy, jak i ja odpuszczam". [(16): Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów, które popełnił; będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył].

Jak już nie jesteś ani cudzołożnik, ani morderca, ani złodziej ani bałwochwalca i jeszcze jesteś wybaczający – masz prawo domagać się od Boga należności – błogosławieństw ziemskich i masz warunkowe odpuszczenie Twoich grzechów z czasów, gdy jeszcze nie byłeś taki debeściak – Hiob przy tobie wymięka – żyjesz tak aż do śmierci – i zgodnie z zakonem umierasz jako sprawiedliwy z uczynków. Oczywiście masz wtedy podstawę by w zaciszu modlić się Ojcze Nasz. Jak ja odpuszczam – tak Ty mi odpuść. Należy mi się.

Ale tylko JEDEN spełnił zakon.

To był Pan Jezus Chrystus.

I ten JEDEN modlił się – odpuść IM

i został wysłuchany.

(7): Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany; (8): i chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, (9): a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego [Biblia, Hbr 5]

Modlił się do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci – "Twa wola niech się stanie".

A po ukrzyżowaniu.

Bóg odpuszcza bezwarunkowo.

Jeśli już sie nawróciłeś do Pana Jezusa. Jeśli uwierzyłeś w Pana jezusa – jesteś narodzony na nowo. Jesteś zbawiony raz na zawsze – nieutracalnie. Owszem – jako dziecko Boże, uczestnik Boskiej natury i naśladowca Boga masz wybaczyć.

Ale to nie Twoje wybaczenie jest podstawą do wybaczenia Tobie.

Najpierw Chrystus wybaczył Tobie a dopiero to uwolnienie uzdalnia Cię do wybaczenia innym.

DOKŁADNIE ODWROTNIE niż pod zakonem.

Dokładnie odwrotnie niż w modlitwie "Ojcze nasz", którą modlą się ludzie niezbawieni pokładający ufność w ich uczynkach, na podstawie których chcą na Bogu wymóc przychylność.

(32): Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. [Biblia, Ef 4]

(12): Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, (13): znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. [Biblia, Kol 3]

Odwieczny Syn – Pan Jezus Chrystus – jest przez Jego doskonałą ofiarę dokonaną na krzyżu, gwarantem zbawienia.

Natomiast są niestety tacy, którzy próbują włożyć na uczniów Jezusa wymagania jakich Bóg nie przewidział dla człowieka zbawionego. Ponieważ Chrystus zmarł za wszystkie grzechy.

Ktoś nakazuje wierzącym mieć ufność we własnej sprawiedliwości opartej na zakonie / prawie – o którym Pan Jezus mówi, że kto się gniewa na brata – już zamordował, kto pożąda – już ukradł, kto poskąpił – jest chciwcem czyli bałwochwalcą. Zakonu ostrze ucina jakiekolwiek takie chlubienie się w ciele. Bo ten, kto wkłada na innych wymagania sam ich nie spełnia, bo nie może.

Człowiek pod zakonem – jak wypełnił cały zakon – miał roszczenie do Boga – należność na podstawie wykonania zakonu.

Do czasu ukrzyżowania Pana Jezusa panował zakon.

Prawo.

Oczywiście, że fajnie jest jeśli człowiek nie zabija. Tego uczy zakon ale też tego uczył Bóg Noego.

Pan Jezus powiedział, że zgodnie z zakonem, jesteś mordercą jeśli się gniewasz na innego człowieka.

Podobnie – jesteś złodziej – nie jak ukradniesz ale jak chcesz coś co ma kto inny.

Nikt zakonu nie jest w stanie spełnić – a ma obowiązek go w całości spełnić jeśli chce być usprawiedliwiony z zakonu.

Jakub mówi:

(10): Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. (11): Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. [Biblia, Jk 2]

Jak się gniewasz, to mordujesz.

Jak chcesz coś czego nie zapracowałeś – kradniesz.

Jak żałujesz komuś – bo jesteś chciwy – to jesteś bałwochwalcą.

Jak kątem oka zerkniesz na zgrabną dziewczynę – latem jest ku temu 1000 okazji na dzień – jesteś cudzołożnik.

To jest zakon.

I zakon mówi – masz przebaczyć.

Jak już nie jesteś ani cudzołożnik, ani morderca, ani złodziej ani bałwochwalca i jeszcze jesteś wybaczający – masz prawo domagać się od Boga należności – błogosławieństw ziemskich i masz warunkowe odpuszczenie Twoich grzechów z czasów, gdy jeszcze nie byłeś taki debeściak – Hiob przy tobie wymięka – żyjesz tak aż do śmierci – i zgodnie z zakonem umierasz jako sprawiedliwy z uczynków. Oczywiście masz wtedy podstawę by w zaciszu modlić się Ojcze Nasz. Jak ja odpuszczam – tak Ty mi odpuść. Należy mi się.

Ale tylko JEDEN spełnił zakon.

I ten JEDEN modlił się – odpuść IM

i został wysłuchany.

(7): Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany; (8): i chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, (9): a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego [Biblia, Hbr 5]

Modlił się do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci – "Twa wola niech się stanie".

A po ukrzyżowaniu.

Bóg odpuszcza bezwarunkowo.

Owszem – masz obowiązek wybaczyć.

Ale to nie Twoje wybaczenie jest podstawą do wybaczenia Tobie.

Najpierw Chrystus wybaczył Tobie a dopiero to uwolnienie uzdalnia Cię do wybaczenia innym.

DOKŁADNIE ODWROTNIE niż pod zakonem.

Dokładnie odwrotnie niż w modlitwie "Ojcze nasz", którą modlą się ludzie niezbawieni pokładający ufność w ich uczynkach, na podstawie których chcą na Bogu wymóc przychylność.

(32): Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. [Biblia, Ef 4]

(12): Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, (13): znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. [Biblia, Kol 3]

Co do zasady – każdy kto twierdzi, że zbawienie można utracić, to w rzeczywistości głosi filozofię zbawienia przez dobre uczynki. Bo jeśli można utracić zbawienie – to znaczy, że jest ono całkowicie z uczynków niezależnie od wiary a Chrystus zdaniem takiej osoby umarł niepotrzebnie.

Wyrazem takiej niewiary jest typowe dla ludzi spod zakonu chełpienie się:

spełnie zakon, dam radę z wypełnianiem przykazań, "Boże daj mi bo ja daję – wszak napisano – kto daruje ubogiemu – pożycza Panu – oddaj więc dług Boże", albo "odpuść mi moje winy, jak i ja odpuszczam" – całkowicie niechrześcijańska filozofia zbawienia z uczynków niezależnie od tego co Jezus zrobił na Krzyżu Golgoty.

całość w mp3

https://ia801506.us.archive.org/18/items/201801202HaraldHerrWieruszowMlodziezowecz2/20180128ModlitwaOjczeNasz%5BPawelZietekZbigniewKopkoGrzegorzMichalski%5D.MP3

Wieruszow20Luty

Wieruszow20Luty

Jak być zbawionym?

Zbawienie i jego nieutracalnosc: „Czy moge byc zbawiony od moich grzechów? I czy jesli otrzymam zbawienie, co sie stanie jezeli zgrzesze ponownie? Czy wtedy strace swoje zbawienie?” – Czy postawiles sobie Drogi Przyjacielu kiedys takie lub podobne pytania? Czy wiesz, ze kazdy ma mozliwosc aby juz teraz wiedziec jak byc uratowanym (zbawionym) od kary piekla wiecznego, a takze aby miec calkowita pewnosc co do tego ze jest zbawiony i na wieki bezpieczny (na wieki zbawiony)? Dokladnie tak! Ty takze teraz mozesz wiedziec z cala pewnoscia jak otrzymac przebaczenie Twoich wszystkich grzechów i byc zbawionym na cala wiecznosc. Czy chcesz to wiedziec?

Swieta Biblia mówi, ze my wszyscy jestesmy zaslugujacymi jedynie na gniew Bozy grzesznikami – od poczatku do konca. I wlasnie dlatego potrzebujemy byc uratowanymi (zbawionymi) od naleznej kazdemu z nas kary piekla wiecznego. (Rzymian 5:12) Kazdy z nas rozpaczliwie potrzebuje ratunku. Ale jest jeden powazny problem – my sami nie jestesmy w stanie zrobic czegokolwiek, aby sie uratowac. Dokladnie: nikt z nas nie moze nic uczynic w kierunku polepszenia swojej godnej pozalowania sytuacji. Malo tego, nikt kto sam popelnil w zyciu choc jeden, „najmniejszy” grzech, nie moze nam pomóc – bo sam potrzebuje ratunku (zbawienia) od naleznego mu piekla. (Rzymian 3:10) Kazda taka osoba jest w tak samo groznym polozeniu jak Ty i ja! Nie tylko nie moze nam pomóc, ale takze nie moze pomóc samej sobie. Ale na cale szczescie ratunek przed kara piekla jest mozliwy i dostepny poniewaz Bóg przygotowal sposób w jaki grzesznik moze uniknac potepienia. Jak to jest mozliwe? Pan Jezus Chrystus Który Jest Wiecznym Synem Bozym, a takze Jedynym Prawdziwym Bogiem (Jana 20:28; 1 Jana 5:20) Zaplacil nasz dlug grzechu w momencie gdy przelal swoja krew i umarl na Krzyzu, na Golgocie. (Jana 19:1-30; Dzieje 20:28). Tak wiec widzisz Drogi Przyjacielu, ze Pan Jezus Chrystus Opuscil chwale nieba i Bedac Bogiem Objawil sie w ludzkim ciele po to, aby Mógl umrzec na Krzyzu Golgoty na miejscu grzesznego czlowieka. On caly czas pozostawal Jedynym Bogiem, ale takze Stal sie Bogiem-czlowiekiem (to znaczy Bogiem Objawionym w ludzkim ciele). Chociaz Pan Jezus Chrystus przyjal postac czlowieka, nie byl On w zadnym wypadku grzesznikiem. On nigdy nie popelnil zadnego grzechu. On Byl i Jest pod kazdym wzgledem bezgrzeszna Osoba, i jako Taki nadawal sie On do zaplacenia naszego dlugu grzechu. (1 Piotra 2:21-24). Ta zaplata nastapila w momencie gdy Pan Jezus zostal ukrzyzowany. Nasze wszystkie grzechy, nasz caly grzechowy dlug zostal wlozony na Niego, i zostal „zaliczony” na Jego „rachunek”. A przeciez On grzechu nigdy nie popelnil, jako Jedyny nie Byl grzesznikiem! W momencie, gdy Pan Jezus Chrystus przelal swoja niewinna, czysta, swieta krew i umarl, pod kazdym wzgledem zaplacil calkowicie nasz grzechowy dlug. (1 Jana 2:2) Pan Jezus cielesnie Zmartwychwstal trzy dni pózniej i dzisiaj Jest w niebie (Hebrajczyków 10:14) i Wstawia sie za nami (Rzymian 8:34; Hebrajczyków 7:25).
Kiedy jakikolwiek czlowiek dojdzie do takiego przekonania w swoim zyciu, ze jest grzesznikiem znajdujacym sie na swojej drodze do wiecznego potepienia w piekle ognistym, i odwróci sie od swoich wszystkich grzechów proszac Boga o przebaczenie zapraszajac Pana Jezusa Chrystusa do tego aby Zamieszkal w jego sercu i zyciu, i zbawil go od grzechów i piekla, – to wtedy Pan Jezus Chrystus zbawi go i sprawi, ze osoba taka bedzie narodzona na nowo, a wiec calkowicie duchowo zywa na wieki. To zbawienie od Boga jest nieskonczone i wieczne. To zbawienie nigdy nie przemija, bez wzgledu na jakiekolwiek okolicznosci. Zwrócmy uwage na te wiersze ze Slowa Bozego: Rzymian 10:9,13; Jana 6:37; 1 Jana 5:11-15. Sa to wiersze, podobnie jak wiele, wiele innych – dotyczace tematu zbawienia. Wszystkie one – jesli bedziemy je czytac z otwartym, szczerym sercem i studiowac wraz z kontekstem i uwaznym zrozumieniem – nie powiedza nam o tym, ze czlowiek moze utracic raz otrzymane zbawienie. Równiez nie dowiemy sie z nich, ze czlowiek musi cos robic lub od czegos sie powstrzymywac aby zbawienie utrzymac. Jest tak dlatego, ze gdy Bóg zbawia kogos, to Robi to raz na zawsze. Bozy ratunek jest wieczny.
Czasem pojawia sie w zwiazku z tym pytanie: co bedzie, jesli ktos zgrzeszy ponownie, czy to nie oznacza, ze taka osoba stracila zbawienie? Odpowiedz brzmi: NIE! Te wiersze ze Slowa Bozego które mówia o zbawieniu, zawsze ucza ze zbawienie jest wieczne. Równiez cale Slowo Boze uczy, ze nikt nie ma pozwolenia na to aby czynil co mu sie podoba. (Rzymian 6:1-2) Jako chrzescijanie, mamy odpowiedzialnosc przed Swietym Bogiem aby zyc w taki sposób aby przynosic chwale i czesc Naszemu Zbawicielowi. (Galacjan 2:20) Kiedy jednak zdarzy sie w zyciu dziecka Bozego jakis grzech, to wtedy nastepuje przerwanie spolecznosci z naszym niebianskim Ojcem. Takie dziecko Boze traci radosc i nie potrafi juz cieszyc sie Bozymi rzeczami. Ale nie ma wtedy przerwanej spolecznosci z Bogiem, i nie wywiera to wplywu na raz na zawsze otrzymane zbawienie. W chwili gdy dziecko Boze zauwazy, ze zgrzeszylo, potrzebuje przyznac sie do tego przed Bogiem. On Chce przebaczyc i przebaczy kazdy szczerze porzucony grzech i wówczas nastepuje przywrócenie pelnej spolecznosci. (1 Jana 1:9; 1 Jana 2:1 – w tych wierszach Slowo Boze zwraca sie tylko do prawdziwych chrzescijan).
Jezeli Drogi Przyjacielu jeszcze nigdy nie przyjales od Pana Jezusa przebaczenia Twoich wszystkich grzechów, a wiec nigdy jeszcze nie poprosiles Go o ratunek (zbawienie) przed nalezna Ci kara piekla wiecznego, to potrzebujesz uczynic to dzisiaj. Teraz przyjmij Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, oraz ustanów Go Królem w calym swoim zyciu, w kazdym najmniejszym szczególe swojego zycia – zanim bedzie na wieki za pózno. (2 Koryntian 6:2) Nastepnie poszukaj zupelnie poddanych Bogu i zaleznych jedynie od Boga chrzescijan, wierzacych tylko Slowu Bozemu – Swietej Biblii, a calkowicie niezaleznych i oddzielonych od wszelkiego zla moralnego i doktrynalnego, oraz gloszacych Prawdziwa Ewangelie Chrystusowa. Uczeszczaj na ich wspólne zgromadzenia tylko do imienia Pana Jezusa, abys mógl pozywiac sie Bozym Slowem i wzrastac w duchowej sile.
Jesli uwazasz, ze przyjales Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, to czy zyjesz tylko dla Niego? Czy cale Twoje zycie, w kazdym szczególe pokazuje to? Jesli nie, to jestes tylko biednym religijnym obludnikiem oszukujacym samego siebie i innych. Nawróc sie – gdyz inaczej bedziesz spedzac cala wiecznosc w piekle. Wieczne zbawienie i jego nieutracalnosc jest dla tych którzy zostali zbawieni, a nie dla tych którzy tylko mysla ze zostali zbawieni.
https://youtu.be/gjK0zg-kmFY

kilka myśli o zgromadzeniu i o jego upadku

Gdy Pan Jezus jako Mesjasz został odrzucony przez swój ziemski lud izraelski, Zaczął Objawiać postanowienia Boże dotyczące Zgromadzenia (Kościoła), które posiada niebiański charakter.

Zapowiedział w Ewangelii Mateusza 16 rozdział, iż jest ono Jego Zgromadzeniem i On będzie je budował. "… na tej opoce zbuduję Zgromadzenie Moje, a bramy piekielne nie przemogą go."

Buduje je na Sobie samym jako na Synu Boga Żywego, tak że szatan, który ma moc śmierci, nie może go obezwładnić. W Synu Bożym jest bowiem moc żywota. W Nim mieszka pełność Bóstwa. Kol. 2:9 "Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości." On jest niewzruszoną Skałą i wszyscy prawdziwi wierzący należą do tej Skały. Oni przyszli jako żywe kamienie do Niego, żywego kamienia, i tworzą dom duchowy. 1 Piotr. 2:4-5 "Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa."

Posiadają w Chrystusie Jezusie życie wieczne, On jest ich życiem. 1 Jan. 5:20 "Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym." Kol. 3:3-4 "Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale." Mają zatem taki sam charakter jak Pan Jezus, tylko że On Jest Skałą, a oni żywymi kamieniami.

Są zbudowani w jedną świętą świątynię, na zawsze spojeni w Panu. Efez. 2:20-22 "… którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu." Sam Pan Buduje i dom ten nie może ulec zniszczeniu. Dzieło to jest doskonałe i będzie dokończone gdy ostatni kamień zostanie dołączony.

Do tego Zgromadzenia należą tylko dzieci Boże, jest ono jedynym Zgromadzeniem.

Albowiem Pan Jezus Zmarł, aby dzieci Boże w jedno zgromadzić. Jan. 11:51-52 "… Jezus miał umrzeć za naród. A nie tylko za naród, lecz też aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże." Jesteśmy także w mocy jednego Ducha w jedno ciało zanurzeni (ochrzczeni). 1 Kor. 12:13 "Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy zanurzeni (ochrzczeni) w jedno ciało – czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem". W Dziejach Apostolskich oglądamy budowanie Pana. Dz.Ap. 2:47 "… Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni". On Dołączał codziennie do Zgromadzenia tych, którzy mieli być uratowani. Dz.Ap. 5:14 "Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet".

Lecz z nie pokutujących i nienawróconych żaden nie odważył się do nich przyłączyć. Dz.Ap. 2:38 "… Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da zanurzyć (ochrzcić) w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego". Dz.Ap. 3:19 "Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze", Dz.Ap. 5:13 "Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać; ale lud miał ich w wielkim poważaniu". Ale tym bardziej wierzący byli Panu oddani. Trwali oni w nauce apostolskiej i w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Dz.Ap. 2:42 "I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach".

Apostołowie nauczają, że zbawieni (czyli uratowani od należnej im kary piekła wiecznego) tworzą jedno Zgromadzenie, gdyż jednym Duchem są zanurzeni (ochrzczeni) do jednego Ciała. 1 Kor. 12:13 "Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy zanurzeni (ochrzczeni) w jedno ciało (…), i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem".

Jest jedno Ciało i jeden Duch.

Efez. 4:3-4 "Starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju: Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania"; My wielu stanowimy jedno Ciało w Chrystusie, a każdy członek posiada dar łaski, aby służyć całości. Rzym. 12:5-6 "Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski; jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary"; Realizowanie darów ma być uzależnione od Ducha Świętego. 1 Kor. 12:4-11 "A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak Chce".

Tylko to, co podane jest i zdziałane przez Ducha, może uznać Bóg w Swoim Zgromadzeniu.

Są oni duchowym domem i świętym kapłaństwem, aby przynieść duchowe ofiary Bogu przyjemne, przez Jezusa Chrystusa. 1 Piotr. 2:5 "I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa".

Nie do człowieka należy kierownictwo w Zgromadzeniu, jedynie do Ducha Świętego, w przeciwnym razie przynosi się cielesne ofiary.

Przez łamanie chleba zwiastujemy śmierć Pana aż Przyjdzie. 1 Kor. 11:23-26 "Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie". W świecie który Go odrzucił i zapomniał, wspominamy naszego Pana, Jego cierpienia i wyznajemy, że Jego śmierć jest podłożem zbawienia.

Zwiastujemy także jedność Ciała.

Albowiem jednym chlebem, jednym Ciałem wielu nas jest, bo wszyscy chleba jednego jesteśmy uczestnikami. 1 Kor. 10:17 "Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba".

A więc wieczerza jest jeszcze jednym dowodem, że nie ma wielu Zgromadzeń, czyli Kościołów, lecz tylko jedno Ciało.

1 Kor. 12:27 "Wy zaś jesteście Ciałem Chrystusowym"

Miejscowe zgromadzenie nie jest więc samodzielne, niezależne, lecz przedstawia ono na danym miejscu jedność Jednego Ciała. Ono żyje i działa w tej miejscowości w członkach Ciała Chrystusowego. W przeciwnym razie przeczyłoby się jedności Ciała Chrystusowego..

Albowiem jako ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, są jednym ciałem: tak i Chrystus. ("i Chrystus" znaczy: Chrystus i Zgromadzenie).

Nie może być wiele miejscowych, samodzielnych i niezależnych zgromadzeń (lub kościołów), inaczej przyjmowałoby się istnienie wielu Ciał czy Głów.

Istnieje jedno Ciało i jedna Głowa – "Chrystus". Efez. 3:6-9 "… poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię, której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez jego wszechmocne działanie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył". Tajemnicy mówiącej o "niedościgłych bogactwach Chrystusa, a zakrytej od wieków" stał się sługą apostoł Paweł. Pragnął "każdego zbawionego człowieka stawić doskonałym w Chrystusie Jezusie". Kol. 1:23-29 "Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało jego, którym jest Zgromadzenie. Tego Zgromadzenia sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, Tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie; Nad tym też pracuję, walcząc w mocy jego, która skutecznie we mnie działa".

UPADEK

Pan buduje Swoje Zgromadzenie. Ale budowanie powierzył także rękom ludzkim.

Czytamy, że apostoł Paweł jako mądry budowniczy założył grunt, którym jest Jezus Chrystus. 1 Kor. 3:10-15 "Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, To wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze; Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień". Lecz każdy niechaj patrzy jak na nim buduje. Niektórzy budują drzewem, sianem lub słomą, a to jest materiał, który spali się w ogniu. W dniu sądu dzieło wykonane z tych materiałów spłonie.

To, przed czym apostoł w tym wierszu przestrzega, niestety się sprawdziło; wszystko co zostało powierzone odpowiedzialności człowieka, nie było należycie przez niego strzeżone, na przykład: stworzenie, Zakon, kapłaństwo, królestwo, błogosławieństwa w ziemi Izraela.

Z powodu niewierności człowieka (gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel i zasiał chwast, Mat. 13:25 "A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł") świadectwo Zgromadzenia, silne na początku, przestało być widoczne.

Czytamy o fałszywych apostołach, podstępnych robotnikach, którzy przybierają postać sług sprawiedliwości. 2 Kor. 11:13-15 "Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki".

Piotr stwierdza, że jak wśród Izraela znajdowali się fałszywi prorocy, tak w Kościele pojawią się fałszywi nauczyciele, którzy utworzą błędne sekty i zaprą się panującego Pana. 2 Piotr. 1:16 – 2:3 "Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od Majestatu chwały: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie".

A w 3 rozdziale mówi on o szydercach, którzy w ostatnich czasach będą postępować według własnych porządliwości i zapytają: Gdzież jest obietnica Jego Przyjścia? 2 Piotr. 3:3-7 "Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości, I mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi".

W liście Judy czytamy, że do Kościoła wkradli się ludzie bezbożni, którzy nadużywają łaski naszego Boga. Judy 1:3-4 i 12 "Umiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazaną świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa. … Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych, chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi".

Bóg dopuścił aby te rzeczy wydarzyły się na początku chrześcijaństwa, jeszcze za życia apostołów, żebyśmy pojęli w jakim stanie znajduje się chrześcijaństwo i jak mamy się zachowywać.

Apostoł Paweł, który jako mądry budowniczy założył grunt, mówi pod koniec swego życia w ostatnim swoim poselstwie do biskupów ze zboru w Efezie, o upadku Kościoła. Dz. Ap. 20:28-30 "Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, Nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą". Przepowiedział, że przyjdą drapieżne wilki, które nie będą chronić trzody, lecz pociągną za sobą uczniów.

Gdy nadszedł czas jego odejścia i objął spojrzeniem sytuację Zgromadzenia, w jakiej się znajdowało, napisał: 2 Tym. 1:15 "… Odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji (Efez i okolica)". Ludzie, tzn. wyznawcy chrześcijaństwa, będą postępować naprzód w dalszej bezbożności, a ich słowa rozszerzają się jak rak. 2 Tym. 2:16-18 "A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, A nauka ich szerzyć się będzie jak rak (zgorzel); do nich należy Hymeneusz i Filetos, Którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych". Zboczą od prawdy, na co nie będzie ani ratunku, ani odwrotu.

W dniach ostatecznych (naszych) nastąpią ciężkie czasy. Ci, którzy zwą się chrześcijanami, czynią prawie to samo, co ci poganie w Liście do Rzymian 1 rozdział: 2 Tym. 3:1- 13 "A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie (wyznawcy chrześcijaństwa) bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, Bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, Które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. … Ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. … Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając".

Pozostaje tylko powierzchowna chrześcijańska forma, lecz poza nią (wyznaniem) ukrywają się grzechy naturalnego serca. Sprzeciwiają się prawdzie, sami bywają zwiedzeni i zwodzą innych.

Apostoł przepowiada, że nie zniosą też zdrowej nauki, lecz poszukają sobie nauczycieli i odwrócą się od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. 2 Tym. 4:1-4 "Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i Królestwo jego; Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom". Ktoś bardzo słusznie powiedział o nie zrealizowanej prawdzie Bożej: "Być świadomym prawdy Bożej, a jej nie urzeczywistniać, nie jest żadną prawdą".

Co należałoby więc czynić w tym stanie?

Czy zezwolić na wkradanie się do Kościoła zła, aby zachować tylko zewnętrzną jedność? O, nie, Zgromadzenie jest i pozostanie Zgromadzeniem Boga Żywego, filarem i podstawą prawdy.

Nie można narażać Boga na stykanie się ze złem, gdyż prawda jest kosztowna i niezmienna.

Odpowiedź Pisma ("mocny stoi grunt Boży") brzmi:

1. Pan zna tych którzy są Jego. Kto z tych, którzy na wargach mają wyznanie Chrystusa, jest Jego, On Sam wie i ich nie opuści.

2. Lecz naszą rzeczą jest odstąpić od niesprawiedliwości.

2 Tym. 2:19-23 "Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy są jego, i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane; jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. A głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory".

Każdy, kto wyznaje imię Pana, ma odsunąć się od wszelkich niesprawiedliwości, a uznawać tylko prawo Pana nad domem Bożym.

A ponieważ chrześcijaństwo stało się wielkim domem, gdzie są naczynia ku czci i ku niesławie, to należy się od nich odłączyć, nawet wtedy kiedy naczyniami ku niesławie mieliby być prawdziwi wierzący.

Lecz nie należy też pozostawać na osobności, ale dążyć do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju razem z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.

To są ci, którzy przyznają pierwszeństwo Panu i w życiu osobistym, i w Zgromadzeniu, i w życiu urzeczywistniają Prawdę.

A kto tak czyni, postępuje według mocnego gruntu Bożego i nie może zbłądzić, chociaż większość "chrześcijan" uważa to za pychę lub naiwność.

Mamy jeszcze nakaz, aby odwrócić się od tych, którzy pod płaszczykiem pobożności postępują zgodnie ze swymi skłonnościami. 2 Tym. 3:1-5 "A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj".

Oby Pan Jezus udzielił nam tyle mocy, abyśmy godnie kroczyli za Nim i wcielali w życie Jego myśli o Zgromadzeniu.

1 Koryntian 4:6

… abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. [1 Koryntian 4:6]

Nie rozumieć więcej ponad to, co napisano w Biblii – to bardzo ważna zasada studiowania Słowa Bożego.

Jeśli nie będziemy się trzymać reguły aby nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, łatwo możemy paść łupem błędów wynikających z własnych dopowiedzeń do tekstu.

Jeden z moich wirtualnych znajomych z grupy facebookowej właśnie popadł w takie groźne położenie, dopatrując się w

[A] 2 Samuela 24:9 i

[B] 1 Kronik 21:5

trudności.

Wyniknęła ona z tego, że nie trzymał się jasnej wskazówki aby nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Do tekstu Biblii – dopisał sobie – być może nieświadomie – treści, których tam nie ma. I wyszła mu sprzeczność. Jednak nie jest to sprzeczność między Biblią a Biblią, lecz sprzeczność między tym co ten miły przyjaciel wymyślił sobie i dopowiedział więcej ponad to, co napisano.

Gdyby trzymał się zasady nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, nie byłoby trudności.

[A] (8): Gdy tak obeszli cały kraj, doszli po upływie dziewięciu miesięcy i dwudziestu dni do Jeruzalemu. (9): Joab podał królowi wynik spisu ludności, było mianowicie w Izraelu osiemset tysięcy mężczyzn zdatnych do walki orężnej, w Judzie zaś pięćset tysięcy mężczyzn. (10): Lecz potem Dawida ruszyło sumienie, że kazał przeprowadzić spis ludności. Rzekł więc Dawid do Pana: Zgrzeszyłem bardzo, że to uczyniłem; lecz teraz, Panie, odpuść winę sługi twego, gdyż postąpiłem bardzo nierozsądnie. [2 Samuela 24]

[B] (2): Rzekł mianowicie Dawid do Joaba i do dowódców zbrojnego ludu: Idźcie i policzcie Izraela od Beer-Szeby aż do Dan, i donieście mi, abym znał ich liczbę. (3): Lech Joab rzekł: Niech pomnoży Pan lud stokrotnie w porównaniu z tym, ile go jest teraz; lecz, panie mój, królu, czyż nie są oni wszyscy sługami mego pana? Po cóż pyta o to mój pan? Po co ma to być przewinieniem Izraela? (4): Lecz słowo króla przeważyło wobec Joaba, więc Joab wyruszył i obszedł całego Izraela, po czym przybył do Jeruzalemu. (5): I podał Joab Dawidowi wynik przeprowadzonego spisu ludności, było mianowicie w całym Izraelu milion sto tysięcy mężczyzn zdatnych do walki orężnej, w Judzie zaś czterysta siedemdziesiąt tysięcy mężczyzn zdatnych do walki orężnej. (6): Lecz Lewitów i Beniaminitów nie doliczył do nich, gdyż rozkaz króla był dla Joaba ohydą, (7): za zło uchodziła też ta rzecz w oczach Pana, więc ugodził On Izraela. [1 Kronik 21]

Wyraźnie widać, że [A] 2 Samuela 24 podaje dane ze spisu jako 800000 (0,8 miliona) dzielnych mężów izraelskich, którzy władali mieczem (wers 2 Sam 24:9: "osiemset tysięcy mężczyzn zdatnych do walki orężnej"), oraz 500000 (0,5 miliona) Judejczyków razem 1300000 ludzi.

Z kolei [B] 1 Kronik 21 podaje, że ustalono ilość 1100000 (1,1 miliona) wszystkich Izraelitów, którzy władali mieczem oraz 470000 (0,47 miiona) Judejczyków którzy władali mieczem (1 Kronik 21:5), razem 1570000 ludzi.

Są to odmiennie opisane grupy. Dzielni mężowie władający mieczem to nie cały Izrael który władał mieczem, nie jest zaskoczeniem, że grupa zawierająca tylko dzielnych ludzi władających mieczem jest mniejsza o 300000 osób od grupy ludzi władających mieczem – zarówno dzielnych jak i płochliwych. Podobnie grupa Judejczyków (500000) a jej podzbiór, czyli grupa Judejczyków, którzy władali mieczem (470000) to różne grupy. Nie każdy Judejczyk władał mieczem. Nie każdy Izraelita władający mieczem był dzielny.

Liczby te na pewno odnoszą się do różnych osób.

Zalecenie … abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. [1 Koryntian 4:6] przy dosłownym rozumieniu Biblii jest aktualne zawsze gdy czytamy Słowo Boże.

https://web.facebook.com/notes/grzegorz-michalski/1-koryntian-46-spos%C3%B3b-na-sprzeczno%C5%9Bci-w-czasie-czytania/389980224785962/

Jezus – po co jeśli jest Bóg

Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, … gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest.
Są pewni ludzie, którzy – mimo, iż już zakon (prawo mojżeszowe) zaniknął i nie ma już żadnej mocy nad nikim – chcą innych zmuszać do przestrzegania “10 przykazań” czyli “dekalogu” – choć sami nawet palcem nie zamierzają go przestrzegać. Często chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. [1 Tym 1]. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? [Ga 4]
Weźmy na przykład temat “czwartego przykazania”. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, … gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Dekalog co do zasady zabrania pielęgnowania złych cech, takich jak nienawiść, zazdrość, nieposłuszeństwo i lenistwo. Czwarte przykazanie zakazuje bycia leniwym. Dlatego jako przykład pokazuje dzieło Boga. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, … gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest.
Ktoś, kto chce przestrzegać czwartego przykazania musi wziąc pod uwagę, co znaczy “dzień” i co znaczy “noc”. Dzień to 12 godzinny okres od godziny 6 rano do godziny 18 po południu. Ktoś, kto chce przestrzegać 4 przykazania dekalogu ma obowiązek pracować 12 godzin w dzień (wyklucza to pracę na zmiany) i ma obowiązek pracować 6 takich dni tygodniowo – czyli 6*12 = 72 godziny tygodniowo. Krótsza praca niż 72 godziny tygodniowo podzielone na 6 dwunastogodzinnych okresów pracy jest takim samym zlekceważeniem dekalogu z zakonu mojżesza jak zabójstwo i cudzołóstwo.
(9): Powiedział Jezus: Czy dzień nie ma dwunastu godzin? [J 11] Dzień ma 12 godzin. 6 dni ma 72 godziny przeznaczone na pracę według dekalogu, który kładzie nacisk: Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, … gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest.
W Starym Testamencie co chwilę trafiamy, na przykład poddanych dekalogowi z zakonu mojżesza ludzi, którzy przestrzegali “4 przykazania” – na przykład z Sędziów 19 przykład jedynego sprawiedliwego z Gibei – na tle zdemoralizowanych do granic Sodomy Gibeonitów (16): pewien stary człowiek wracał wieczorem od swojej pracy z pola. [Sdz 19] – pracował do 18.00 i wrócił do domu po pracy, którą zaczął o 6.00 rano. Tak bowiem dekalog z zakonu mojżeszowego mówi w “4 przykazaniu”: Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, … gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest.
Wzorzec ten znalazł również odzwierciedlenie w poezji Starego Testamentu – na przykład w Psalmach – ludzie pobożni wychodzą do pracy o świcie o 6.00 i wracają z niej o 18.00 wieczorem. (22): gdy słońce wzejdzie, … Człowiek wychodzi do pracy swojej, Do pracy swej aż do wieczora. [Ps 104] Tak w praktyce musi wygladać wykonywanie 4 przykazania z dekalogu z zakonu mojżeszowego, bo mówił on wyraźnie do Izraelitów zamieszkujących Palestynę: Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, … gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest.
Bez pracy w 6 dni po 12 godzin każdego dnia – nie ma wyróżnienia – oddzielenia – dnia odpocznienia. Są tacy, którzy twierdzą, że na podstawie dekalogu z zakonu mojżeszowego świętują jakiś dzień w tygodniu – ale czym on się różni od np. innego dnia – skoro tacy ludzie mają w tygodniu 2 dni wolne a w dni robocze pracują tylko 8 godzin w 40 godzinnym tygodniu pracy? To nie jest przestrzeganie dekalogu z zakonu mojżesza a jest to jego profanacja, bo tzw. 4 przykazanie dekalogu z zakonu mojżeszowego mówi wyraźnie:
(8): Pamiętaj o dniu odpocznienia, aby go oddzielić. (9): Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10): ale siódmego dnia jest odpocznienie Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. (11): Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień odpocznienia i oddzielił go. [Wj 20]
Na całe szczęście dekaog z zakonu mojżeszowego to już dawno przeszłość. List do Kolosan wyraźnie mówi, że Pan Jezus przybił ten zwracający się z jego wymaganiami dokument do krzyża – unieważniając oczekiwania zakonu.
Nawet w dawnych czasach, gdy zakon jeszcze był aktualny (przed ukżyżowaniem Pana Jezusa), nie był on dla wszystkich.
Słowo Boże wyraźnie mówi, że kiedy był on jeszcze przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa w mocy to dotyczył tylko i wyłącznie żydostwa zamieszkującego palestyńską ziemię.
Do mających mieszkać w obrębie Palestyny potomków Jakuba Bóg zwraca się: (22): Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Horebie ustawy i prawa dla całego Izraela! [Ml 3]
-> na Horebie
-> dla Izraela – a nie dla nie-Izraelitów
Mojżesz do Izraeitów wyraźnie powiedział: (2): Pan, nasz Bóg, zawarł z nami przymierze na Horebie. (3): Nie z ojcami naszymi zawarł Pan to przymierze, lecz z nami, z nami, którzyśmy tu wszyscy dziś przy życiu. [Pwt 5]
Słowa:
"Nie z ojcami naszymi zawarł Pan to przymierze, lecz z nami, z nami, którzyśmy tu wszyscy dziś przy życiu", jednoznacznie dowodzą, że nie z Abrahamem, nie z Józefem, nie z Izaakiem, nie z Noem – a z Mojżeszem i z tymi, którzy wraz z Mojżeszem stali Bóg zawarł to przymierze.
Ludzie spoza ludu Izraela byli obcy przymierzom (jak mówi Efezjan 2:12, “obcy przymierzom” są wszyscy spoza 12 pokoleń izraelskich) – bo przymierza, Stare Przymierze i Nowe Przymierze dotyczą tylko i wyłącznie Izraelitów, potomków Jakuba, syna Izaaka. Nie dotyczyły nie-żydowskich ludzi nie mieszkających na terytorium Palestyny. Stąd ten nacisk skierowany do Izraelitów: (22): Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Horebie ustawy i prawa dla całego Izraela! [Ml 3]
Jeśli ktoś nie jest z urodzenia Izraelitą i nie jest na terenie Palestyny, a przedrzeźnia Boga poprzez udawanie, że niby trzyma się już nieaktualnego zakonu – ten jest w stanie grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. To jest zwyczajnie bezczelna uzurpacja, ludzi, którzy podają się za żydów a nimi nie są lecz są synagogą nie Boga a są synagogą szatana. (9): Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że … [Ap 3] (9): i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. [Ap 2]
O tym, że zakon mojżeszowy dotyczy lokalnie bliskiego Jerozolimie terytorium świadczy wiele miejsc, ale tu przypomnę jedno z nich (23): Trzy razy w roku każdy z twoich mężczyzn ukaże się przed obliczem Pana, Boga izraelskiego. (24): Gdy wypędzę ludy przed tobą i rozszerzę granice twoje, nikt nie pokusi się o ziemię twoją, gdy pójdziesz, aby oglądać oblicze Pana, Boga twego, trzy razy w roku. … (26): Najlepsze z pierwocin ziemi twojej przyniesiesz do domu Pana, Boga twego. … (27): I rzekł Pan do Mojżesza: Spisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem. [Wj 34]
Przymierze zawarte tylko na terytorium Palestyny i tylko z Izraelem i Mojżeszem mówiło, że każdy mężczyzna, który był pod zakonem miał 3 razy w roku przyjść do domu Pana w Jerozolimie i przynieść (nie przywieźć!) najlepsze z pierwocin ziemi – nie może mieć innego zawodu niż rolnik jeśli jest pod zakonem – nie może tego przykazania zaniechać, bo jest to słowo KAŻDY.
Dzisiaj na całe szczęście jest już aktualny głos ewangelii jaką głosii Apostołowie: "Uwierz w Pana Jezusa a będziesz zbawiony ty i Twój dom" – to wystarczy. Uwierz w Jezusa.
Stare Przymierze jak i Nowe Przymierze obecnie nie są istotne. Stare Przymierze dotyczyło 12 pokoleń izraelskich i już się zdeaktualizowało. Nowe Przymierze dopiero w przyszłości nadejdzie i będzie dotyczyło 12 pokoleń izraelskich. Stare Przymierze w tym dekalog z zakonu mojżeszowego przybity został do krzyża, a tych, którzy po ukrzyżowaniu Pana Jezusa jeszcze próbowali sztucznie przestrzegać nieaktualne zalecenia z zakonu mojżeszowego wygnano z Jerozolimy w ok. 70 roku – tak, że żaden mężczyzna nie może przyjść 3 razy do domu Pana aby przynieść pierwociny i tym samym nie może zachować najłatwiejszej i najmnieszej rzeczy z zakonu. A to takie łatwe było jak istniała świątynia i mieszkało się w Palestynie – wziąć pierwociny i przejść się – i było się na miejscu w domu Pana. Ale jeśli się mieszkało w Palestynie w czasie gdy świątynia stała. Jednak jak się mieszkało poza Palestyną, nawet gdy było to jeszcze przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa i choć było się człowiekiem z 12 pokoleń izraelskich – to zakon mojżeszowy nie obowiązywał.

Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego.
CO MASZ CZYNIĆ, ABYŚ BYŁ ZBAWIONY?
Pan Jezus Chrystus, Jedyny bez grzechu, wziął na Siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa.
Jak? UWIERZ W PANA JEZUSA CHRYSTUSA,
A BĘDZIESZ ZBAWIONY! (Dzieje 16:31)

19 stycznia 2018 (piątek)
o godz. 18.00
ZAPRASZAMY na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pod tytułem:
BÓG – owszem, ale po co JEZUS?
Miejsce spotkania: SALA CENTRUM KULTURY
Budynek OSP, ul. KOLEJOWA 3
Grabów nad Prosną WSTĘP WOLNY

Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz, wyślij sms lub zadzwoń:
R.L.Ch., ul. OSTROWSKA 1, 63-520 Grabów nad Prosną,
tel. 739089088 | mat18_20

https://www.facebook.com/events/160575961245036/