ewangelizacja ogniem

Nauka o piekle jest użyteczna do tego aby zachęcić nas do opowiadania ewangelii o Panu Jezusie Chrystusie.
Eryl Davies napisał w swej książce „Gniew Boży”:
Świadomość wieczności piekielnych cierpień powinna motywować nas do opowiadania ludziom o Tym Jedynym, Który może ich uratować.
Czy możemy unikać opowiadania tego?
Czy myśli o piekle nie podobają nam się?
Pamiętaj, że Bóg będzie uwielbiony także przez wieczne cierpienia niewierzących w piekle.
Jego sprawiedliwy pełen chwały majestat będzie zaspokojony. To jest wspaniałe że Bóg dokonał wybrania z łaski niektórych ludzi przed założeniem świata, i przygotowuje ich do Jego chwały. Ale również wspaniałe jest to, że piekło także uwielbiać będzie sprawiedliwość, moc, i gniew Boży przez wieczność. W międzyczasie, jest to naszą odpowiedzialnością modlić się, i działać dla zbawienia grzeszników przed którymi straszliwe potępienie się rozpościera i jest dla nich coraz bliżej, tak blisko, że pochłania już niektórych z nich.
Pod adresem tych którzy myślą, że są nawróceni, ale w rzeczywistości nie są musimy podkreślać a wobec tych, którzy wiedzą o sobie że są nienawróceni musimy zaznaczyć ważność tego tematu.
Czy możesz sobie wyobrazić wieczność?
Zatrzymaj się teraz i spróbuj wyobrazić sobie siebie samego, jak jesteś torturowany bez przerwy przez wieczność, bez końca.
Czy to przeraża cię?
Pomyśl: żadnej szansy na jakikolwiek choćby chwilowy odpoczynek. Nigdy żadnej szansy na najmniejszą nawet kropelkę wody, która mogłaby ci zwilżyć i ochłodzić język. Pomyśl znowu o tym, jak długa wieczność jest. Spróbuj wyobrazić sobie to: dzień i noc, na zawsze i bez przerw, zanurzony w jeziorze ognia i siarki. Bezradny jak pająk w płomieniach. Wyobraź sobie siebie jak z bólu przeklinasz dzień swojego urodzenia, słyszysz jak przeklinają cię demony, słyszysz jak dokuczają ci inni ludzie, tak jak ty – skazani na piekło.
Pamiętanie, pamiętanie przez cały czas, jak ignorowałeś gdy byłeś ostrzegany: pamiętanie o tym, jak żyłeś starając się zadbać o siebie, i jak oszukiwałeś siebie.
Jeśli nie będziesz pokutował i nie nawrócisz się do Pana Jezusa Chrystusa, Który jest jedyną twoją Nadzieją, będziesz przez wieki przeklinał Boga, i będziesz na wieki torturowany przy straszliwej pełni Jego doskonałego gniewu, i nigdy nie stracisz świadomości. Wieczność jest na zawsze!

Zaproszenie na wykład pt.:

Jak uniknąć piekła?

Zasłużyłeś na piekło. Jak uniknąć należnego tobie piekła?
Żaden człowiek nie może z drugiego człowieka uratować od piekła. Uratowanym od piekła można tylko stać się przez zbawienie, to znaczy przez narodzenie się na nowo, z Ducha.
Kto tak nie wierzy, nie wierzy w naukę Chrystusa.
Nawet najpobożniejsi prawdziwi chrześcijanie nie mogą zbawić od piekła drugiego człowieka, bo nie mogą gładzić niczyich grzechów. Jana 1:29.
Nikt z ludzi nie może wykupić brata swojego. Psalm 49:7.
Twój grzech ciąży ku piekłu.
Żaden człowiek nie może oczyścić samego siebie z grzechów, bo tylko krew Jezusa Chrystusa obmywa z grzechów i tylko z Nim można załatwić sprawę zbawienia. Dzieje Apostolskie 4:12.
I na Nim polegać musimy, bo On nie kłamie (Jana 14:6; Tytusa 1:2; Hebrajczyków 6:16), nie oszukuje i wszystkie Jego proroctwa się wypełniają, a słowa Jego nie przeminą na wieki (Mateusza 24:35). Pamiętać musimy także o tym, że Zbawiciel nasz Przyszedł akurat dla grzeszników, a nie dla sprawiedliwych (Mateusza 9:13). Bardzo ważnym jest także to, że do Niego można się udać o każdej porze. I jeszcze jedna rzecz, o której koniecznie pamiętać należy: do Jezusa można przyjść z każdym grzechem, bo Jego krew oczyszcza od wszelkiego grzechu. (1 Jana 1:7).
Ale w jaki sposób się do Niego udać, przecież On po ziemi nie chodzi w ciele i ani Go widzieć, ani Go słyszeć nie można? – zapyta może ktoś naiwnie.
Tak. On – Jezus Chrystus, Zbawiciel nasz – teraz między nami w ciele nie chodzi, ale On Pozostawił nam Swoje Słowo na piśmie, które przemawia do nas w ten sam sposób jak ongiś przed blisko dwoma tysiącami lat. I oto, co ono mówi: "Musicie się na nowo narodzić" Jana 3:7. To są słowa Jezusa Chrystusa, wypowiedziane nie tylko do Nikodema, ale i do każdego z nas obecnie żyjących na ziemi. Pismo Święte mówi każdemu z nas i dziś: "Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z BOGA" Jana 1:12,13.
A teraz Ty, co czytasz te słowa: możesz powiedzieć o sobie, żeś Chrystusa przyjął? że narodziłeś się z Ducha? Zastanów się nad tym głęboko i bądź szczery wobec samego siebie. Gdy tego o sobie powiedzieć nie możesz, to nie załatwiłeś Twojej sprawy zbawienia, jesteś jeszcze martwym w grzechach (Efezjan 2:1) jesteś tylko chrześcijaninem z nazwy. A więc sprawa ta wymaga załatwienia. Jak to uczynić? – Zupełnie prosto: jeśli chcesz z kimś załatwić sprawę, to musisz się do niego udać. Dlatego i ty musisz się do Niego udać. Gdy się udajemy do Chrystusa, to nie potrzebujemy daleko iść, bo On jest wszechobecny, nie potrzebujemy zwracać się do Jego obrazu, bo Pismo Święte zabrania zwracania się do obrazów, bo Chrystus mieszka między nami w Duchu i w Duchu też się do Niego zwracać musimy. Mojżesz zakrył twarz, gdy miał rozmawiać z Bogiem (2 Mojżeszowa 3:6). Celnik (w Łukasza 18:13) nie podniósł oczu swoich, gdy mówił do Boga. Ale pamiętaj o jednej ważnej rzeczy: do Boga trzeba iść z szczerością. Do Zbawiciela można przyjść z grzesznym sercem, bo On je oczyści, ale ono musi być szczere. Wiedz, że On patrzy się w Twoje serce i przed Nim niczego nie ukryjesz. Mów do Niego jak do Twojego najszczerszego przyjaciela, bo On chce być Twoim Przyjacielem. On tylko chce, żebyś Ty Go ze swojej woli wybrał za Twojego Przyjaciela. Gdyś to uczynił, toś uczynił wielki krok w załatwieniu sprawy zbawienia Twego, może nawet najważniejszy, a pozostaje Ci tylko jeszcze otrzymanie zapewnienia, innymi słowy, otrzymanie odpowiedzi na pytanie:
Jak możesz być pewnym, żeś został zbawionym od piekła?
A na to przeczytaj sobie słowa samego Chrystusa Pana: … tego który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz (Jana 6:37). Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (Jana 3:16). Przeczytaj sobie jeszcze dalej słowa w Jana 1:12,13; Rzymian 10:9,10. A wiedz, że mówi ci to Ten, który nie kłamie, ale mówi PRAWDĘ i dlatego WIERZ JEMU. Kto w Niego wierzy, ten jest Jego. Przeczytaj sobie także Dzieje Apostolskie 8:36-38; 16:30-33. A teraz zacznij nowe życie. Przeczytaj Kolosan 3 rozdział, aby się dowiedzieć jak kroczyć po nowej drodze i uczyń całe Pismo Święte Twoim nauczycielem.

Jak stać się uratowanym od piekła? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uratuje cię od piekła.

w sobotę 4 lutego 2017 o godz. 17.08 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pt.:
Jak uratować się przed piekłem?
Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
Wykład o tym, jak fakt, że Jezus jest Synem Bożym moze pomóc Tobie odnaleźć pewność twojego osobistego zbawienia od piekła odbędzie się w sali klubowej OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszów

Jak stać się uratowanym przed piekłem? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uczyni z ciebie uratowanym.

Zaproszenie do uczestnictwa w ewangelizacji:
w dniu 4 lutego 2017 (sobota) o godz. 17.08 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pt.:
Jezus jest Synem Bożym
Wykład o tym, jak fakt, że Jezus jest Synem Bożym moze pomóc Tobie odnaleźć pewność twojego osobistego zbawienia odbędzie się w sali klubowej OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszów
https://web.facebook.com/events/317658281967900/

Zaproszenie do udziału w Kursie Biblii:
Kurs Biblijny lub Nowy Testament możesz otrzymać bezpłatnie jeśli napiszesz pod adres: Kurs Biblijny, skr. 31, Ostrzeszów 63-500.

[ http://chrzescijanie.info/popjc/przyjdzizobaczjakdobryjestPanJezus.htm ] | [ http://chrzescijanie.info/AlfaiOmega.htm ]
(c) Jak stać się chrześcijaninem? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uczyni z ciebie chrześcijanina.

Wybrane nagrania z poprzednich spotkań ewangelizacyjnych:
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Kepno2016lis15JedenJestBog.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Ostrzeszow2016lis26JezusJestSwiatloscia.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2016lis27DzikieZwierzetawEfezie.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2016gru18Krzyz.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Kepno2016gru20BozeBadzMilosciw.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2016gru25BaranekPascha.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2017sty01PochwalaodBoga.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2017sty08Pasterz.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2017sty15NowePrzymierze.mp3

miłość do Boga

Wspaniała doktryna o piekle jest użyteczna dla pobożnych, tak samo jak dla bezbożnych. Nauka o piekle może pobudzać w sprawiedliwym bojaźń Bożą.
Pobożna bojaźń jest bardzo użyteczna z wielu powodów. Ci którzy w swoich sercach boją się Boga, mają większą miłość i respekt dla Bożych przykazań (proszę przeczytać: Mateusza 19:17, Jana 14:15,12, Jana 15:10,14, 1 Tesaloniczan 4:2, 1 Tymoteusza 6:14, 2 Piotra 3:2, 1 Koryntian 4:6, 1 Koryntian 14:34-37, 5 Mojżesza 22:5, 1 Koryntian 6:9-10 [TBS], Mateusza 15:3, 2 Piotra 2:21, Łukasza 16:10, 1 Tymoteusza 2:12, Marka 7:8-9, 1 Koryntian 11:4-10, 1 Samuela 15:22-23, Jakuba 2:10, 1 Jana 2:3-7, 1 Jana 3:22-24, 1 Jana 5:2-3, Mateusza 28:20, 2 Jana 1:4-6).
Ci którzy boją się Boga, nie boją się ludzi, i będą raczej nieposłuszni ludziom niż Bogu (Izajasza 8:12-13, Dzieje 5:29).
Ta doktryna będzie zwiększać twoją wierność i radość w służeniu Chrystusowi Panu – ponieważ będziesz pamiętał, że zostałeś uratowany zarówno od grzechu, jak i przed piekielnymi mękami i będzie ona zwiększała twoją miłość dla Chrystusa Pana, ponieważ to On poniósł cały gniew należny tobie na krzyżu Golgoty.
Doktryna o piekle będzie powiększać twoją bojaźń przed zgrzeszeniem.
Będzie powodować że będziesz się bał popełniać „najmniejsze nawet grzechy”, i będziesz skrupulatny w wyznawaniu i porzucaniu grzechów serca i myśli.
Pozwól tej Bożej nauce o piekle ognistym trzymać cię z dala od praktykowania grzechu. Doktryna o piekle pomoże pobożnym być cierpliwymi gdy spotykają ich prześladowania, chwilowe uciski, niesprawiedliwe zachowania. Nie ważne jak wielkie przeciwności cię będą spotykać w tym świecie, są one daleko mniejsze niż nieszczęście osób będących w niewoli grzechu i przyszłe piekielne męki, z których Pan Jezus uratował pobożnych.
Może się zdarzyć, że będziesz przechodził przez różne cierpienia w czasie swego życia, ale pamiętaj one są chwilowe i będziesz uwolniony z nich, a równocześnie jako zbawiony już zostałeś uwolniony z największych tortur jakie ci się słusznie należały, i możesz radować się nawet w czasie choroby.

Zaproszenie na wykład pt.:

Jak uniknąć piekła?

Zasłużyłeś na piekło. Jak uniknąć należnego tobie piekła?
Żaden człowiek nie może z drugiego człowieka uratować od piekła. Uratowanym od piekła można tylko stać się przez zbawienie, to znaczy przez narodzenie się na nowo, z Ducha.
Kto tak nie wierzy, nie wierzy w naukę Chrystusa.
Nawet najpobożniejsi prawdziwi chrześcijanie nie mogą zbawić od piekła drugiego człowieka, bo nie mogą gładzić niczyich grzechów. Jana 1:29.
Nikt z ludzi nie może wykupić brata swojego. Psalm 49:7.
Twój grzech ciąży ku piekłu.
Żaden człowiek nie może oczyścić samego siebie z grzechów, bo tylko krew Jezusa Chrystusa obmywa z grzechów i tylko z Nim można załatwić sprawę zbawienia. Dzieje Apostolskie 4:12.
I na Nim polegać musimy, bo On nie kłamie (Jana 14:6; Tytusa 1:2; Hebrajczyków 6:16), nie oszukuje i wszystkie Jego proroctwa się wypełniają, a słowa Jego nie przeminą na wieki (Mateusza 24:35). Pamiętać musimy także o tym, że Zbawiciel nasz Przyszedł akurat dla grzeszników, a nie dla sprawiedliwych (Mateusza 9:13). Bardzo ważnym jest także to, że do Niego można się udać o każdej porze. I jeszcze jedna rzecz, o której koniecznie pamiętać należy: do Jezusa można przyjść z każdym grzechem, bo Jego krew oczyszcza od wszelkiego grzechu. (1 Jana 1:7).
Ale w jaki sposób się do Niego udać, przecież On po ziemi nie chodzi w ciele i ani Go widzieć, ani Go słyszeć nie można? – zapyta może ktoś naiwnie.
Tak. On – Jezus Chrystus, Zbawiciel nasz – teraz między nami w ciele nie chodzi, ale On Pozostawił nam Swoje Słowo na piśmie, które przemawia do nas w ten sam sposób jak ongiś przed blisko dwoma tysiącami lat. I oto, co ono mówi: "Musicie się na nowo narodzić" Jana 3:7. To są słowa Jezusa Chrystusa, wypowiedziane nie tylko do Nikodema, ale i do każdego z nas obecnie żyjących na ziemi. Pismo Święte mówi każdemu z nas i dziś: "Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z BOGA" Jana 1:12,13.
A teraz Ty, co czytasz te słowa: możesz powiedzieć o sobie, żeś Chrystusa przyjął? że narodziłeś się z Ducha? Zastanów się nad tym głęboko i bądź szczery wobec samego siebie. Gdy tego o sobie powiedzieć nie możesz, to nie załatwiłeś Twojej sprawy zbawienia, jesteś jeszcze martwym w grzechach (Efezjan 2:1) jesteś tylko chrześcijaninem z nazwy. A więc sprawa ta wymaga załatwienia. Jak to uczynić? – Zupełnie prosto: jeśli chcesz z kimś załatwić sprawę, to musisz się do niego udać. Dlatego i ty musisz się do Niego udać. Gdy się udajemy do Chrystusa, to nie potrzebujemy daleko iść, bo On jest wszechobecny, nie potrzebujemy zwracać się do Jego obrazu, bo Pismo Święte zabrania zwracania się do obrazów, bo Chrystus mieszka między nami w Duchu i w Duchu też się do Niego zwracać musimy. Mojżesz zakrył twarz, gdy miał rozmawiać z Bogiem (2 Mojżeszowa 3:6). Celnik (w Łukasza 18:13) nie podniósł oczu swoich, gdy mówił do Boga. Ale pamiętaj o jednej ważnej rzeczy: do Boga trzeba iść z szczerością. Do Zbawiciela można przyjść z grzesznym sercem, bo On je oczyści, ale ono musi być szczere. Wiedz, że On patrzy się w Twoje serce i przed Nim niczego nie ukryjesz. Mów do Niego jak do Twojego najszczerszego przyjaciela, bo On chce być Twoim Przyjacielem. On tylko chce, żebyś Ty Go ze swojej woli wybrał za Twojego Przyjaciela. Gdyś to uczynił, toś uczynił wielki krok w załatwieniu sprawy zbawienia Twego, może nawet najważniejszy, a pozostaje Ci tylko jeszcze otrzymanie zapewnienia, innymi słowy, otrzymanie odpowiedzi na pytanie:
Jak możesz być pewnym, żeś został zbawionym od piekła?
A na to przeczytaj sobie słowa samego Chrystusa Pana: … tego który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz (Jana 6:37). Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (Jana 3:16). Przeczytaj sobie jeszcze dalej słowa w Jana 1:12,13; Rzymian 10:9,10. A wiedz, że mówi ci to Ten, który nie kłamie, ale mówi PRAWDĘ i dlatego WIERZ JEMU. Kto w Niego wierzy, ten jest Jego. Przeczytaj sobie także Dzieje Apostolskie 8:36-38; 16:30-33. A teraz zacznij nowe życie. Przeczytaj Kolosan 3 rozdział, aby się dowiedzieć jak kroczyć po nowej drodze i uczyń całe Pismo Święte Twoim nauczycielem.

Jak stać się uratowanym od piekła? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uratuje cię od piekła.

w sobotę 4 lutego 2017 o godz. 17.08 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pt.:
Jak uratować się przed piekłem?
Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
Wykład o tym, jak fakt, że Jezus jest Synem Bożym moze pomóc Tobie odnaleźć pewność twojego osobistego zbawienia od piekła odbędzie się w sali klubowej OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszów

Jak stać się uratowanym przed piekłem? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uczyni z ciebie uratowanym.

Zaproszenie do uczestnictwa w ewangelizacji:
w dniu 4 lutego 2017 (sobota) o godz. 17.08 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pt.:
Jezus jest Synem Bożym
Wykład o tym, jak fakt, że Jezus jest Synem Bożym moze pomóc Tobie odnaleźć pewność twojego osobistego zbawienia odbędzie się w sali klubowej OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszów
https://web.facebook.com/events/317658281967900/

Zaproszenie do udziału w Kursie Biblii:
Kurs Biblijny lub Nowy Testament możesz otrzymać bezpłatnie jeśli napiszesz pod adres: Kurs Biblijny, skr. 31, Ostrzeszów 63-500.

[ http://chrzescijanie.info/popjc/przyjdzizobaczjakdobryjestPanJezus.htm ] | [ http://chrzescijanie.info/AlfaiOmega.htm ]
(c) Jak stać się chrześcijaninem? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uczyni z ciebie chrześcijanina.

Wybrane nagrania z poprzednich spotkań ewangelizacyjnych:
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Kepno2016lis15JedenJestBog.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Ostrzeszow2016lis26JezusJestSwiatloscia.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2016lis27DzikieZwierzetawEfezie.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2016gru18Krzyz.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Kepno2016gru20BozeBadzMilosciw.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2016gru25BaranekPascha.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2017sty01PochwalaodBoga.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2017sty08Pasterz.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2017sty15NowePrzymierze.mp3

formalni wyznawcy idą do piekła

Tomasz Shepard, założyciel Uniwersytetu w Harwardzie, napisał na temat piekła:
Formalni wyznawcy i zwolennicy ewangelii łatwiejszej łaski myślą w taki sposób, że wygląda to na wiarę, pokutę, nawrócenie, dobre pragnienia, jednakże są oni tylko zewnętrznie poprawni, są konformistami, lub legalistami, ale ponieważ nie mają w sobie Ducha Świętego nie potrafią być posłuszni Słowu Bożemu, są posłuszni liderom religijnym, ale odrzucają posłuszeństwo Biblii, tacy ludzie okłamują, oszukują i zwodzą samych siebie i innych, zbyt wielu z tych, którzy uczestniczą w zgromadzeniach chrześcijańskich będzie zgubionych na wieki, będzie w piekle.
Wy którzy mienicie się chrześcijanami, ale nie czytacie regularnie, często i w dużych ilościach swojej Biblii, i którzy modlicie się mało: w jaki sposób uciekniecie przed potępieniem w piekle? To tylko Duch Święty uzdalnia do życia chrześcijańskiego. Kto nie ma Ducha Świętego nie ma pragnienia posłuszeństwa Bogu i kto nie jest narodzony na nowo z Boga nie jest wygłodniały czystego Słowa Prawdy. Taki woli poprzestawać na nic nie dającej przynależności do denominacji.
Wy którzy nie przejmujecie się aż do łez wylewanych w dzień i w nocy z powodu tego co nazywacie „niewielkimi grzechami”, „mało ważnymi sprawami”, albo troszczycie się z powodu mało ważnych rzeczy które nie dotyczą wieczności lecz jedynie spraw ziemskich: czy jesteście gotowi na piekło?
Bo idziecie tam z całą pewnością!
Wy którzy myślicie, że Królestwo Boże zawiera ludzi, którzy ustnie wyznają chrześcijaństwo, lub tylko intelektualnie wierzą że Pan Jezus Chrystus umarł za grzechy wierzących Jezusowi ludzi, lecz którzy nie jesteście dzień i noc przejęci do głębi tym aby żyć świętym, sprawiedliwym, pobożnym, i całkowicie oddanym i bezkompromisowo poddanym Chrystusowi Panu życiem, i którzy więcej czasu w ciągu tygodnia poświęcacie na myśli o czymś innym niż szukanie Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego: czy jesteście przygotowani do przebywania w piekle i do tego że będziecie dręczeni w piekle dniem i nocą, na wieki wieków? Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości jego a inne rzeczy pozostaw ich biegowi. Pan Jezus powiedział, że będą dodane tym, którzy najpierw szukają Sprawiedliwości Królestwa Bożego.
Lepiej żebyście przygotowani byli, ponieważ jeśli te rzeczy są prawdą o was, waszym przeznaczeniem na dzień dzisiejszy jest piekło, o ile się nie nawrócicie i nie poddacie władzy Pana Jezusa Chrystusa we wszystkich aspektach życia – Bóg ma dla was wspaniały plan – wieczne męki w ogniu i siarce, na wieki wieków.
Nie oszukujcie samych siebie! Chrześcijaństwo nie zasadza się na słowach, czy religijnych oświadczeniach, ani też na intelektualnym opanowaniu podstaw teologii chrześcijańskiej, ale na tym, aby mieć nowe nastawienie serca i nowe życie poświęcone Chrystusowi Jezusowi Panu, życie bez grzechu, życie dla chwały Bożej. Życie w posłuszeństwie a nie legalizmie lub konformizmie. Jeśli twoje nastawienie serca nie jest wymienione przez Boga, jeśli nie masz nowego życia będącego efektem ponownych narodzin ze Słowa Bożego i z Ducha Bożego, jesteś dalej w swoich grzechach. Jeśli żyjesz w znanych ci grzechach, jeśli wiesz że w czymś nie jesteś w zupełności posłuszny Słowu Bożemu, i mało tego, nie jest to myśl która cię najbardziej obchodzi ze wszystkich: aby zawsze we wszystkim podobać się tylko i wyłącznie Panu Jezusowi Chrystusowi, nie masz żadnych, najmniejszych nawet podstaw do tego aby uważać się za chrześcijanina, nie ma żadnego dowodu na to, że idziesz do nieba: jesteś na swojej własnej drodze do piekła! Pokutuj i nawróć się do Pana Jezusa Chrystusa. Poddaj się Jemu we wszystkim jako jedynemu Panu i Rozkazującemu. Słuchaj tylko Jego – tylko w Biblii Świętej jest objawione czego On od Ciebie wymaga. Szukaj Go cały czas. Szukaj Go teraz, dopóki jeszcze można Go znaleźć. Pokutuj, odwróć się od wszystkich swoich grzechów i nawróć się do Jezusa Chrystusa i poddaj Jemu jako Panu. Odseparuj się od moralnego, i doktrynalnego zła i od bezbożnych ludzi (przeczytaj Psalm 1). Słuchaj słów Chrystusa Pana: „A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i zarzuć od siebie; lepiej jest tobie jednookim wejść do życia, niżeli oba oczy mając, być wrzuconym do ognia piekielnego” (Mateusza 18:9).
Nic co jest czymś mniej niż całkowitym zaparciem samego siebie, odrzuceniem ukochanego bałwana jakim jest każdy człowiek dla samego siebie, nic co jest czymś mniej niż odrzucenie najmniejszego choćby pociągu do grzechu, co jest pokazane przez odcięcie sobie prawej ręki, lub wydłubaniem sobie oka, nie może być uznane jako wystarczające do tego aby mieć z Nim społeczność.
Ale pamiętajmy o tym, że trudność związana z porzuceniem wszystkiego dla Chrystusa Jezusa Pana, jest niczym w porównaniu ze spędzaniem wieczności w wiecznych płomieniach jeziora ognistego. Nie wierzę w to aby ktokolwiek mógł być zmartwiony tym co zobaczy w niebie, ale wierzę, że ktoś może być zrażony perspektywą czekającego go piekła, i jest to po to aby zaczął szukać Boga z całego swojego serca, i aby zwrócił się do Chrystusa Jezusa Pana. Tylko prawdziwy Bóg – Pan Jezus Chrystus, może okazać ci łaskę i miłosierdzie, do tego abyś był uratowany od twojego grzechu i piekła.
Ludzie znajdujący się na krawędzi przepaści piekła, są gotowi do tego, aby być już strąconymi, i są całkowicie zamknięci na ostrzeżenia i nie zdają sobie sprawy w jakim są położeniu. Jeśli słuchanie o piekle może spowodować, że zaczną oni zastanawiać się nad wiecznymi rzeczami, wtedy głoszenie o piekle jest bardzo wartościowe. Lepiej jest zobaczyć piekło dzisiaj, kiedy jeszcze jesteś żywy i być przestraszonym przez jego perspektywę, niż musieć przebywać w nim na zawsze po twojej śmierci. Nie chcę abyś był bardziej przestraszony piekłem, niż grzechem, ponieważ to grzech jest twoim największym wrogiem. To grzech jest najstraszniejszy. Grzech jest straszniejszy niż piekło, ponieważ to grzech jest początkiem piekła. Czy chcesz iść do piekła na całą wieczność dla pozornego cieszenia się niewielkimi przejawami wątpliwej przyjemności i pożądliwości tu na ziemi? Uciekaj od grzechu! Uciekaj od życia dla siebie i zaspokajania swoich żądz, uciekaj do Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli umrzesz – będzie za późno. A kto wie, czy przeżyjesz dzisiejszy wieczór? Jest to mało prawdopodobne – ale możliwe, że jednak uda ci się go przeżyć – ale czy warto ryzykować? Nawróć się teraz. Wszelkie możliwości nawrócenia się kończą się wraz z biologiczną śmiercią.

Zaproszenie na wykład pt.:

Jak uniknąć piekła?

Zasłużyłeś na piekło. Jak uniknąć należnego tobie piekła?
Żaden człowiek nie może z drugiego człowieka uratować od piekła. Uratowanym od piekła można tylko stać się przez zbawienie, to znaczy przez narodzenie się na nowo, z Ducha.
Kto tak nie wierzy, nie wierzy w naukę Chrystusa.
Nawet najpobożniejsi prawdziwi chrześcijanie nie mogą zbawić od piekła drugiego człowieka, bo nie mogą gładzić niczyich grzechów. Jana 1:29.
Nikt z ludzi nie może wykupić brata swojego. Psalm 49:7.
Twój grzech ciąży ku piekłu.
Żaden człowiek nie może oczyścić samego siebie z grzechów, bo tylko krew Jezusa Chrystusa obmywa z grzechów i tylko z Nim można załatwić sprawę zbawienia. Dzieje Apostolskie 4:12.
I na Nim polegać musimy, bo On nie kłamie (Jana 14:6; Tytusa 1:2; Hebrajczyków 6:16), nie oszukuje i wszystkie Jego proroctwa się wypełniają, a słowa Jego nie przeminą na wieki (Mateusza 24:35). Pamiętać musimy także o tym, że Zbawiciel nasz Przyszedł akurat dla grzeszników, a nie dla sprawiedliwych (Mateusza 9:13). Bardzo ważnym jest także to, że do Niego można się udać o każdej porze. I jeszcze jedna rzecz, o której koniecznie pamiętać należy: do Jezusa można przyjść z każdym grzechem, bo Jego krew oczyszcza od wszelkiego grzechu. (1 Jana 1:7).
Ale w jaki sposób się do Niego udać, przecież On po ziemi nie chodzi w ciele i ani Go widzieć, ani Go słyszeć nie można? – zapyta może ktoś naiwnie.
Tak. On – Jezus Chrystus, Zbawiciel nasz – teraz między nami w ciele nie chodzi, ale On Pozostawił nam Swoje Słowo na piśmie, które przemawia do nas w ten sam sposób jak ongiś przed blisko dwoma tysiącami lat. I oto, co ono mówi: "Musicie się na nowo narodzić" Jana 3:7. To są słowa Jezusa Chrystusa, wypowiedziane nie tylko do Nikodema, ale i do każdego z nas obecnie żyjących na ziemi. Pismo Święte mówi każdemu z nas i dziś: "Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z BOGA" Jana 1:12,13.
A teraz Ty, co czytasz te słowa: możesz powiedzieć o sobie, żeś Chrystusa przyjął? że narodziłeś się z Ducha? Zastanów się nad tym głęboko i bądź szczery wobec samego siebie. Gdy tego o sobie powiedzieć nie możesz, to nie załatwiłeś Twojej sprawy zbawienia, jesteś jeszcze martwym w grzechach (Efezjan 2:1) jesteś tylko chrześcijaninem z nazwy. A więc sprawa ta wymaga załatwienia. Jak to uczynić? – Zupełnie prosto: jeśli chcesz z kimś załatwić sprawę, to musisz się do niego udać. Dlatego i ty musisz się do Niego udać. Gdy się udajemy do Chrystusa, to nie potrzebujemy daleko iść, bo On jest wszechobecny, nie potrzebujemy zwracać się do Jego obrazu, bo Pismo Święte zabrania zwracania się do obrazów, bo Chrystus mieszka między nami w Duchu i w Duchu też się do Niego zwracać musimy. Mojżesz zakrył twarz, gdy miał rozmawiać z Bogiem (2 Mojżeszowa 3:6). Celnik (w Łukasza 18:13) nie podniósł oczu swoich, gdy mówił do Boga. Ale pamiętaj o jednej ważnej rzeczy: do Boga trzeba iść z szczerością. Do Zbawiciela można przyjść z grzesznym sercem, bo On je oczyści, ale ono musi być szczere. Wiedz, że On patrzy się w Twoje serce i przed Nim niczego nie ukryjesz. Mów do Niego jak do Twojego najszczerszego przyjaciela, bo On chce być Twoim Przyjacielem. On tylko chce, żebyś Ty Go ze swojej woli wybrał za Twojego Przyjaciela. Gdyś to uczynił, toś uczynił wielki krok w załatwieniu sprawy zbawienia Twego, może nawet najważniejszy, a pozostaje Ci tylko jeszcze otrzymanie zapewnienia, innymi słowy, otrzymanie odpowiedzi na pytanie:
Jak możesz być pewnym, żeś został zbawionym od piekła?
A na to przeczytaj sobie słowa samego Chrystusa Pana: … tego który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz (Jana 6:37). Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (Jana 3:16). Przeczytaj sobie jeszcze dalej słowa w Jana 1:12,13; Rzymian 10:9,10. A wiedz, że mówi ci to Ten, który nie kłamie, ale mówi PRAWDĘ i dlatego WIERZ JEMU. Kto w Niego wierzy, ten jest Jego. Przeczytaj sobie także Dzieje Apostolskie 8:36-38; 16:30-33. A teraz zacznij nowe życie. Przeczytaj Kolosan 3 rozdział, aby się dowiedzieć jak kroczyć po nowej drodze i uczyń całe Pismo Święte Twoim nauczycielem.

Jak stać się uratowanym od piekła? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uratuje cię od piekła.

w sobotę 4 lutego 2017 o godz. 17.08 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pt.:
Jak uratować się przed piekłem?
Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
Wykład o tym, jak fakt, że Jezus jest Synem Bożym moze pomóc Tobie odnaleźć pewność twojego osobistego zbawienia od piekła odbędzie się w sali klubowej OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszów

Jak stać się uratowanym przed piekłem? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uczyni z ciebie uratowanym.

Zaproszenie do uczestnictwa w ewangelizacji:
w dniu 4 lutego 2017 (sobota) o godz. 17.08 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pt.:
Jezus jest Synem Bożym
Wykład o tym, jak fakt, że Jezus jest Synem Bożym moze pomóc Tobie odnaleźć pewność twojego osobistego zbawienia odbędzie się w sali klubowej OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszów
https://web.facebook.com/events/317658281967900/

Zaproszenie do udziału w Kursie Biblii:
Kurs Biblijny lub Nowy Testament możesz otrzymać bezpłatnie jeśli napiszesz pod adres: Kurs Biblijny, skr. 31, Ostrzeszów 63-500.

[ http://chrzescijanie.info/popjc/przyjdzizobaczjakdobryjestPanJezus.htm ] | [ http://chrzescijanie.info/AlfaiOmega.htm ]
(c) Jak stać się chrześcijaninem? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uczyni z ciebie chrześcijanina.

Wybrane nagrania z poprzednich spotkań ewangelizacyjnych:
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Kepno2016lis15JedenJestBog.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Ostrzeszow2016lis26JezusJestSwiatloscia.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2016lis27DzikieZwierzetawEfezie.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2016gru18Krzyz.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Kepno2016gru20BozeBadzMilosciw.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2016gru25BaranekPascha.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2017sty01PochwalaodBoga.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2017sty08Pasterz.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2017sty15NowePrzymierze.mp3

niebezpieczeństwo piekła

Prorocy Starego Testamentu ostrzegali nas wielokrotnie o niebezpieczeństwie piekła: „Zlękli się na Syjonie grzesznicy, strach zdjął obłudników mówiących: Któż z nas ostać się może przed ogniem pożerającym? Któż z nas ostać się może przed płomieniem wiecznym?” (Izajasza 33:14). „Przed rozgniewaniem Jego, któż się ostoi? a kto się stawi przeciwko popędliwości gniewu Jego? Gniew Jego się wylewa jako ogień, a skały się padają przed Nim” (Nahuma 1:6).
Grzeszniku, czy jesteś aż tak arogancki, że pochlebiasz sobie myśląc, że będziesz w stanie znieść gniew Boży który wylewać się będzie na ciebie w pełnej mierze – jeśli nie będziesz pokutować? A może myślisz, że piekło nie jest aż tak straszliwe jak to miałeś okazję przeczytać w Biblii? Mogę cię zapewnić, że jest ono o wiele straszniejsze, tak straszliwe, że żaden ludzki język nigdy nie byłby w stanie tego w pełni oddać, a jeśli nawet komuś udałoby się w przybliżeniu wyrazić słowami grozę piekła – to jego słuchacze poumieraliby od razu od tego co usłyszeliby. Jeżeli myślisz, że zniesiesz tortury piekielne – to jesteś więcej niż głupcem, w istocie jest więcej nadziei dla głupca niż dla ciebie. Piekielne męki powodują, że najsilniejsze demony drżą, a ty jesteś nieporuszony i jeszcze nie skłoniłeś kolan aby wołać do Pana Jezusa Chrystusa o litość nad tobą? Poddaj się Panu Jezusowi, wołaj do Niego o łaskę, kto wie, może zlituje się nad tobą? Oto teraz czas łaski – oto teraz dzień zbawienia – szukaj Pana dopóki można Go znaleźć. Idź do Niego dopóki jest blisko! Czy myślisz, że ponieważ uczęszczasz na spotkania religijne i spotykasz się w jakiejś ludzkiej społeczności twierdzącej o sobie że jest chrześcijańska, to jesteś przez to bezpieczniejszy? Czy myślisz, że ponieważ wierzysz w Boga, albo wierzysz w prawdziwość doktryn chrześcijańskich, to unikniesz wiecznych płomieni piekła? Większość z tych, którzy regularnie uczęszczają na zgromadzenia chrześcijańskie, nawet kilka razy w tygodniu, jest na swojej drodze do wiecznego potępienia w piekle i na pewno znajdzie się tam jeśli nie porzuci swoich liderów zatracenia i nie zwróci się bezpośrednio do Pana Jezusa.

Zaproszenie na wykład pt.:

Jak uniknąć piekła?

Zasłużyłeś na piekło. Jak uniknąć należnego tobie piekła?
Żaden człowiek nie może z drugiego człowieka uratować od piekła. Uratowanym od piekła można tylko stać się przez zbawienie, to znaczy przez narodzenie się na nowo, z Ducha.
Kto tak nie wierzy, nie wierzy w naukę Chrystusa.
Nawet najpobożniejsi prawdziwi chrześcijanie nie mogą zbawić od piekła drugiego człowieka, bo nie mogą gładzić niczyich grzechów. Jana 1:29.
Nikt z ludzi nie może wykupić brata swojego. Psalm 49:7.
Twój grzech ciąży ku piekłu.
Żaden człowiek nie może oczyścić samego siebie z grzechów, bo tylko krew Jezusa Chrystusa obmywa z grzechów i tylko z Nim można załatwić sprawę zbawienia. Dzieje Apostolskie 4:12.
I na Nim polegać musimy, bo On nie kłamie (Jana 14:6; Tytusa 1:2; Hebrajczyków 6:16), nie oszukuje i wszystkie Jego proroctwa się wypełniają, a słowa Jego nie przeminą na wieki (Mateusza 24:35). Pamiętać musimy także o tym, że Zbawiciel nasz Przyszedł akurat dla grzeszników, a nie dla sprawiedliwych (Mateusza 9:13). Bardzo ważnym jest także to, że do Niego można się udać o każdej porze. I jeszcze jedna rzecz, o której koniecznie pamiętać należy: do Jezusa można przyjść z każdym grzechem, bo Jego krew oczyszcza od wszelkiego grzechu. (1 Jana 1:7).
Ale w jaki sposób się do Niego udać, przecież On po ziemi nie chodzi w ciele i ani Go widzieć, ani Go słyszeć nie można? – zapyta może ktoś naiwnie.
Tak. On – Jezus Chrystus, Zbawiciel nasz – teraz między nami w ciele nie chodzi, ale On Pozostawił nam Swoje Słowo na piśmie, które przemawia do nas w ten sam sposób jak ongiś przed blisko dwoma tysiącami lat. I oto, co ono mówi: "Musicie się na nowo narodzić" Jana 3:7. To są słowa Jezusa Chrystusa, wypowiedziane nie tylko do Nikodema, ale i do każdego z nas obecnie żyjących na ziemi. Pismo Święte mówi każdemu z nas i dziś: "Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z BOGA" Jana 1:12,13.
A teraz Ty, co czytasz te słowa: możesz powiedzieć o sobie, żeś Chrystusa przyjął? że narodziłeś się z Ducha? Zastanów się nad tym głęboko i bądź szczery wobec samego siebie. Gdy tego o sobie powiedzieć nie możesz, to nie załatwiłeś Twojej sprawy zbawienia, jesteś jeszcze martwym w grzechach (Efezjan 2:1) jesteś tylko chrześcijaninem z nazwy. A więc sprawa ta wymaga załatwienia. Jak to uczynić? – Zupełnie prosto: jeśli chcesz z kimś załatwić sprawę, to musisz się do niego udać. Dlatego i ty musisz się do Niego udać. Gdy się udajemy do Chrystusa, to nie potrzebujemy daleko iść, bo On jest wszechobecny, nie potrzebujemy zwracać się do Jego obrazu, bo Pismo Święte zabrania zwracania się do obrazów, bo Chrystus mieszka między nami w Duchu i w Duchu też się do Niego zwracać musimy. Mojżesz zakrył twarz, gdy miał rozmawiać z Bogiem (2 Mojżeszowa 3:6). Celnik (w Łukasza 18:13) nie podniósł oczu swoich, gdy mówił do Boga. Ale pamiętaj o jednej ważnej rzeczy: do Boga trzeba iść z szczerością. Do Zbawiciela można przyjść z grzesznym sercem, bo On je oczyści, ale ono musi być szczere. Wiedz, że On patrzy się w Twoje serce i przed Nim niczego nie ukryjesz. Mów do Niego jak do Twojego najszczerszego przyjaciela, bo On chce być Twoim Przyjacielem. On tylko chce, żebyś Ty Go ze swojej woli wybrał za Twojego Przyjaciela. Gdyś to uczynił, toś uczynił wielki krok w załatwieniu sprawy zbawienia Twego, może nawet najważniejszy, a pozostaje Ci tylko jeszcze otrzymanie zapewnienia, innymi słowy, otrzymanie odpowiedzi na pytanie:
Jak możesz być pewnym, żeś został zbawionym od piekła?
A na to przeczytaj sobie słowa samego Chrystusa Pana: … tego który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz (Jana 6:37). Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (Jana 3:16). Przeczytaj sobie jeszcze dalej słowa w Jana 1:12,13; Rzymian 10:9,10. A wiedz, że mówi ci to Ten, który nie kłamie, ale mówi PRAWDĘ i dlatego WIERZ JEMU. Kto w Niego wierzy, ten jest Jego. Przeczytaj sobie także Dzieje Apostolskie 8:36-38; 16:30-33. A teraz zacznij nowe życie. Przeczytaj Kolosan 3 rozdział, aby się dowiedzieć jak kroczyć po nowej drodze i uczyń całe Pismo Święte Twoim nauczycielem.

Jak stać się uratowanym od piekła? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uratuje cię od piekła.

w sobotę 4 lutego 2017 o godz. 17.08 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pt.:
Jak uratować się przed piekłem?
Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
Wykład o tym, jak fakt, że Jezus jest Synem Bożym moze pomóc Tobie odnaleźć pewność twojego osobistego zbawienia od piekła odbędzie się w sali klubowej OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszów

Jak stać się uratowanym przed piekłem? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uczyni z ciebie uratowanym.

Zaproszenie do uczestnictwa w ewangelizacji:
w dniu 4 lutego 2017 (sobota) o godz. 17.08 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pt.:
Jezus jest Synem Bożym
Wykład o tym, jak fakt, że Jezus jest Synem Bożym moze pomóc Tobie odnaleźć pewność twojego osobistego zbawienia odbędzie się w sali klubowej OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszów
https://web.facebook.com/events/317658281967900/

Zaproszenie do udziału w Kursie Biblii:
Kurs Biblijny lub Nowy Testament możesz otrzymać bezpłatnie jeśli napiszesz pod adres: Kurs Biblijny, skr. 31, Ostrzeszów 63-500.

[ http://chrzescijanie.info/popjc/przyjdzizobaczjakdobryjestPanJezus.htm ] | [ http://chrzescijanie.info/AlfaiOmega.htm ]
(c) Jak stać się chrześcijaninem? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uczyni z ciebie chrześcijanina.

Wybrane nagrania z poprzednich spotkań ewangelizacyjnych:
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Kepno2016lis15JedenJestBog.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Ostrzeszow2016lis26JezusJestSwiatloscia.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2016lis27DzikieZwierzetawEfezie.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2016gru18Krzyz.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Kepno2016gru20BozeBadzMilosciw.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2016gru25BaranekPascha.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2017sty01PochwalaodBoga.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2017sty08Pasterz.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2017sty15NowePrzymierze.mp3

wyobraź sobie wieczność

Christopher Love, chcąc pomóc swym czytelnikom zrozumieć co znaczy wiecznotrwałość tortur piekła, pisze:
Wyobraź sobie, że wszystkie góry na naszej planecie są górami z piasku. Następnie wyobraź sobie że do tych wszystkich hałd piasku dosypano wiele milionów takich samych porcji piasku, tak wiele, że zaczęły one sięgać nieba. Następnie wyobraź sobie małego ptaszka, który raz na dziesięć tysięcy lat przylatuje i bierze jedno ziarenko piasku z tej wielkiej masy i odlatuje. Minie wiele niepoliczalnych lat zanim ptaszek w taki sposób zabierze wszystkie ziarenka piasku. I byłoby dla potępionych ludzi wielkim szczęściem, gdyby tortury w piekle trwały tylko tyle czasu aż ptaszek ten przeniesie wszystkie ziarenka piasku. Jakże wielką tragedią dla potępionych jest to, że tortury w piekle będą trwały w nieskończoność, na zawsze. Nie będzie więcej żadnej nadziei że to się skończy. Po milionach milionów wieków okropnych tortur od momentu gdy potępiony został wrzucony do jeziora ognia i siarki, przed nim będzie dalej cała nieskończona wieczność, pewność tego że będzie cierpiał na zawsze. Tortury będą na zawsze, bez końca, ponieważ Bóg, który ich skazał jest Wieczny i Sprawiedliwy.
Ze Słowa Bożego – Biblii, wiemy dlaczego tortury jeziora ognistego są konieczne, albo dlaczego musi być takie miejsce jak jezioro ogniste. Cierpienie bezbożnych w jeziorze ognia i siarki musi nie tylko istnieć, ale również musi być nieskończenie długotrwałe. Dlaczego jest konieczne aby tortury w jeziorze ognia trwały na zawsze? Jest wiele ważnych powodów i wiele poprawnych odpowiedzi na to pytanie. Bóg który jest Autorem wyroku potępiającego jest Wiecznym i Sprawiedliwym Bogiem.
Zasadniczo, wiecznotrwałość tortur w jeziorze ognistym opiera się na naturze Boga.
Czy Słowo Boże jest nieskończone i Wieczne? Czy Boża natura jest nieskończona i Wieczna? Pismo Święte uczy nas: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hebrajczyków 13:8). „Sprawiedliwość Jego trwa na wieki” (Psalm 111:3). „Słowo Pańskie trwa na wieki” (1 Piotra 1:25).
Skoro Boże Słowo jest Wieczne, Boża Sprawiedliwość jest Wieczna, Sam Bóg jest Wieczny, to także Jego gniew jest Wieczny. Jako wiecznie istniejące cechy Bożego charakteru są nie tylko wieczne, ale także niezmienne. Dlatego też, piekło jako wyrażenie Bożego gniewu, musi i jest wiecznotrwałe.
Piekielne męki muszą być nieskończone w czasie, ponieważ nieskończenie wielka Boża sprawiedliwość nigdy nie byłaby usatysfakcjonowana przez torturowanie grzesznika, nie ważne jak długo by ono trwało, jeśli miałoby być zakończone. Wszystko co miałoby być krócej niż „na zawsze” byłoby tylko namiastką kary, wielką niesprawiedliwością i pobłażliwością dla grzechu – a o tym mowy być nie może. Pan Jezus Chrystus pokazał to bardzo jasno w słowach z Ewangelii Łukasz 12, zachęcając aby człowiek pojednał się z Bogiem (człowiek taki przeciwnikiem Boga się stał poprzez grzech), dopóki jest przed dniem sądu, ponieważ w innym przypadku, człowiek taki będzie wrzucony do więzienia i stanie się w jego przypadku aktualne zapewnienie: „Powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, póki byś nie oddał do ostatniego pieniążka” (Łukasza 12:59). Człowiek nie może nic uczynić aby zapłacić za swoje grzechy. Żadna kwota pieniędzy, żadna ilość katuszy piekielnych, nie ważne jak długo by one trwały, nie jest w stanie usunąć nawet jednego grzechu. Jest to po prostu niemożliwe. Dlatego piekielne męki muszą być wiecznotrwałe, muszą trwać na zawsze.
Po trzecie, piekielne męki muszą być nieskończenie wiecznotrwałe, ponieważ Pismo Święte mówi nam, że robak, który symbolizuje świadomość i sumienie człowieka potępionego piekle, nigdy nie przestanie funkcjonować. „albowiem robak ich nie zdechnie, a ogień ich nie zgaśnie” (Izajasza 66:24). Ponieważ robak nigdy nie zdechnie, ci którzy przez niego będą dręczeni, także nigdy nie utracą świadomości i ich tortury nigdy nie ustaną.
Kolejnym i ostatnim powodem jakim się tu zajmiemy, który wskazuje na konieczność tego aby męczarnie potępionych w piekle były nieskończenie długotrwałe, to fakt, że ludzie w piekle będą trwać w swych grzechach. Będą powiększać i utrwalać swoją winę, będąc pod karzącą ręką Bożą. Piekło jest miejscem w którym potępieńcy będą przeklinać Boga, przeklinać siebie nawzajem, i bez przerwy będą posługiwać się ohydnym bluźnierczym językiem wrzeszcząc na swych współtowarzyszy, znajdujących się razem z nimi w płomieniach piekła. Źli, bezbożni ludzie, będą powiększać nawzajem swoje cierpienia, poprzez oskarżanie się nawzajem, obwinianie drugich, przeklinanie ich. Ludzie znajdujący się w piekle, nie będą chcieli pokutować, ponieważ ich grzeszny charakter zostanie utrwalony przez śmierć i nie będzie mógł już się zmienić. Pozostaną grzesznikami. Będą w płomieniach cały czas grzeszyć przez całą wieczność, i w związku z tym, wymiar kary będzie się dla nich cały czas zwiększał, i będą w płomieniach piekła na wieki wieków, na zawsze, bez końca.

Zaproszenie na wykład pt.:

Jak uniknąć piekła?

Zasłużyłeś na piekło. Jak uniknąć należnego tobie piekła?
Żaden człowiek nie może z drugiego człowieka uratować od piekła. Uratowanym od piekła można tylko stać się przez zbawienie, to znaczy przez narodzenie się na nowo, z Ducha.
Kto tak nie wierzy, nie wierzy w naukę Chrystusa.
Nawet najpobożniejsi prawdziwi chrześcijanie nie mogą zbawić od piekła drugiego człowieka, bo nie mogą gładzić niczyich grzechów. Jana 1:29.
Nikt z ludzi nie może wykupić brata swojego. Psalm 49:7.
Twój grzech ciąży ku piekłu.
Żaden człowiek nie może oczyścić samego siebie z grzechów, bo tylko krew Jezusa Chrystusa obmywa z grzechów i tylko z Nim można załatwić sprawę zbawienia. Dzieje Apostolskie 4:12.
I na Nim polegać musimy, bo On nie kłamie (Jana 14:6; Tytusa 1:2; Hebrajczyków 6:16), nie oszukuje i wszystkie Jego proroctwa się wypełniają, a słowa Jego nie przeminą na wieki (Mateusza 24:35). Pamiętać musimy także o tym, że Zbawiciel nasz Przyszedł akurat dla grzeszników, a nie dla sprawiedliwych (Mateusza 9:13). Bardzo ważnym jest także to, że do Niego można się udać o każdej porze. I jeszcze jedna rzecz, o której koniecznie pamiętać należy: do Jezusa można przyjść z każdym grzechem, bo Jego krew oczyszcza od wszelkiego grzechu. (1 Jana 1:7).
Ale w jaki sposób się do Niego udać, przecież On po ziemi nie chodzi w ciele i ani Go widzieć, ani Go słyszeć nie można? – zapyta może ktoś naiwnie.
Tak. On – Jezus Chrystus, Zbawiciel nasz – teraz między nami w ciele nie chodzi, ale On Pozostawił nam Swoje Słowo na piśmie, które przemawia do nas w ten sam sposób jak ongiś przed blisko dwoma tysiącami lat. I oto, co ono mówi: "Musicie się na nowo narodzić" Jana 3:7. To są słowa Jezusa Chrystusa, wypowiedziane nie tylko do Nikodema, ale i do każdego z nas obecnie żyjących na ziemi. Pismo Święte mówi każdemu z nas i dziś: "Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z BOGA" Jana 1:12,13.
A teraz Ty, co czytasz te słowa: możesz powiedzieć o sobie, żeś Chrystusa przyjął? że narodziłeś się z Ducha? Zastanów się nad tym głęboko i bądź szczery wobec samego siebie. Gdy tego o sobie powiedzieć nie możesz, to nie załatwiłeś Twojej sprawy zbawienia, jesteś jeszcze martwym w grzechach (Efezjan 2:1) jesteś tylko chrześcijaninem z nazwy. A więc sprawa ta wymaga załatwienia. Jak to uczynić? – Zupełnie prosto: jeśli chcesz z kimś załatwić sprawę, to musisz się do niego udać. Dlatego i ty musisz się do Niego udać. Gdy się udajemy do Chrystusa, to nie potrzebujemy daleko iść, bo On jest wszechobecny, nie potrzebujemy zwracać się do Jego obrazu, bo Pismo Święte zabrania zwracania się do obrazów, bo Chrystus mieszka między nami w Duchu i w Duchu też się do Niego zwracać musimy. Mojżesz zakrył twarz, gdy miał rozmawiać z Bogiem (2 Mojżeszowa 3:6). Celnik (w Łukasza 18:13) nie podniósł oczu swoich, gdy mówił do Boga. Ale pamiętaj o jednej ważnej rzeczy: do Boga trzeba iść z szczerością. Do Zbawiciela można przyjść z grzesznym sercem, bo On je oczyści, ale ono musi być szczere. Wiedz, że On patrzy się w Twoje serce i przed Nim niczego nie ukryjesz. Mów do Niego jak do Twojego najszczerszego przyjaciela, bo On chce być Twoim Przyjacielem. On tylko chce, żebyś Ty Go ze swojej woli wybrał za Twojego Przyjaciela. Gdyś to uczynił, toś uczynił wielki krok w załatwieniu sprawy zbawienia Twego, może nawet najważniejszy, a pozostaje Ci tylko jeszcze otrzymanie zapewnienia, innymi słowy, otrzymanie odpowiedzi na pytanie:
Jak możesz być pewnym, żeś został zbawionym od piekła?
A na to przeczytaj sobie słowa samego Chrystusa Pana: … tego który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz (Jana 6:37). Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (Jana 3:16). Przeczytaj sobie jeszcze dalej słowa w Jana 1:12,13; Rzymian 10:9,10. A wiedz, że mówi ci to Ten, który nie kłamie, ale mówi PRAWDĘ i dlatego WIERZ JEMU. Kto w Niego wierzy, ten jest Jego. Przeczytaj sobie także Dzieje Apostolskie 8:36-38; 16:30-33. A teraz zacznij nowe życie. Przeczytaj Kolosan 3 rozdział, aby się dowiedzieć jak kroczyć po nowej drodze i uczyń całe Pismo Święte Twoim nauczycielem.

Jak stać się uratowanym od piekła? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uratuje cię od piekła.

w sobotę 4 lutego 2017 o godz. 17.08 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pt.:
Jak uratować się przed piekłem?
Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
Wykład o tym, jak fakt, że Jezus jest Synem Bożym moze pomóc Tobie odnaleźć pewność twojego osobistego zbawienia od piekła odbędzie się w sali klubowej OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszów

Jak stać się uratowanym przed piekłem? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uczyni z ciebie uratowanym.

Zaproszenie do uczestnictwa w ewangelizacji:
w dniu 4 lutego 2017 (sobota) o godz. 17.08 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pt.:
Jezus jest Synem Bożym
Wykład o tym, jak fakt, że Jezus jest Synem Bożym moze pomóc Tobie odnaleźć pewność twojego osobistego zbawienia odbędzie się w sali klubowej OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszów
https://web.facebook.com/events/317658281967900/

Zaproszenie do udziału w Kursie Biblii:
Kurs Biblijny lub Nowy Testament możesz otrzymać bezpłatnie jeśli napiszesz pod adres: Kurs Biblijny, skr. 31, Ostrzeszów 63-500.

[ http://chrzescijanie.info/popjc/przyjdzizobaczjakdobryjestPanJezus.htm ] | [ http://chrzescijanie.info/AlfaiOmega.htm ]
(c) Jak stać się chrześcijaninem? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uczyni z ciebie chrześcijanina.

Wybrane nagrania z poprzednich spotkań ewangelizacyjnych:
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Kepno2016lis15JedenJestBog.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Ostrzeszow2016lis26JezusJestSwiatloscia.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2016lis27DzikieZwierzetawEfezie.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2016gru18Krzyz.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Kepno2016gru20BozeBadzMilosciw.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2016gru25BaranekPascha.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2017sty01PochwalaodBoga.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2017sty08Pasterz.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2017sty15NowePrzymierze.mp3

bezbożni gromadzą sobie gniew

Pan Jezus Chrystus zachęcał sprawiedliwych, aby gromadzili sobie skarby w niebie a nie na ziemi. Bezbożni i źli ludzie, gromadzą sobie i zwiększają przyszły gniew jaki będzie na nich wylewany przez wieczność każdego dnia i każdej nocy przez to że trwają w swych grzechach. Dodają oni do swojego przyszłego potępienia. W piekle ludzie będą przeklinać dzień swojego narodzenia i będą wiedzieć, że lepiej by im było gdyby się nigdy nie urodzili. Charles Haddon Spurgeon pod wpływem lektury Pisma Świętego powiedział na ten temat:
W piekle nie ma już żadnej nadziei. Potępieni nie będą mieli żadnej perspektywy, żadnych złudzeń, że coś się zmieni, żadnej perspektywy zakończenia ich egzystencji. Będą na zawsze—na zawsze—na zawsze zgubieni! Na każdym miejscu w jeziorze ognistym będzie można tak jakby przeczytać: „na zawsze”. W płomieniach, będzie można widzieć jakby układające się z języczków ognia słowa: „na zawsze”. Sklepienie nad głowami potępionych, będzie, tak jakby świadczyło i będzie można tak jakby przeczytać słowa: „na zawsze”. Ich oczy będą otwarte i ich serca będą cały czas cierpiały z powodu prześladującej ich ciągle myśli że to wszystko jest już: „na zawsze”. Och! Jakże bardzo chciałbym ci powiedzieć, że jezioro ognia któregoś dnia się wypali, i że ci którzy będą w nim torturowani przestaną być torturowani i będą zbawieni – ale nie mogę! Ponieważ jezioro ognia wraz z jego torturami jest na zawsze. Ci którzy tam trafią będą w nim na zawsze. Cały czas będą torturowani na zawsze. Będą cierpieć na zawsze. Na zawsze będą wrzuceni do najgęstszych ciemności.

Zaproszenie na wykład pt.:

Jak uniknąć piekła?

Zasłużyłeś na piekło. Jak uniknąć należnego tobie piekła?
Żaden człowiek nie może z drugiego człowieka uratować od piekła. Uratowanym od piekła można tylko stać się przez zbawienie, to znaczy przez narodzenie się na nowo, z Ducha.
Kto tak nie wierzy, nie wierzy w naukę Chrystusa.
Nawet najpobożniejsi prawdziwi chrześcijanie nie mogą zbawić od piekła drugiego człowieka, bo nie mogą gładzić niczyich grzechów. Jana 1:29.
Nikt z ludzi nie może wykupić brata swojego. Psalm 49:7.
Twój grzech ciąży ku piekłu.
Żaden człowiek nie może oczyścić samego siebie z grzechów, bo tylko krew Jezusa Chrystusa obmywa z grzechów i tylko z Nim można załatwić sprawę zbawienia. Dzieje Apostolskie 4:12.
I na Nim polegać musimy, bo On nie kłamie (Jana 14:6; Tytusa 1:2; Hebrajczyków 6:16), nie oszukuje i wszystkie Jego proroctwa się wypełniają, a słowa Jego nie przeminą na wieki (Mateusza 24:35). Pamiętać musimy także o tym, że Zbawiciel nasz Przyszedł akurat dla grzeszników, a nie dla sprawiedliwych (Mateusza 9:13). Bardzo ważnym jest także to, że do Niego można się udać o każdej porze. I jeszcze jedna rzecz, o której koniecznie pamiętać należy: do Jezusa można przyjść z każdym grzechem, bo Jego krew oczyszcza od wszelkiego grzechu. (1 Jana 1:7).
Ale w jaki sposób się do Niego udać, przecież On po ziemi nie chodzi w ciele i ani Go widzieć, ani Go słyszeć nie można? – zapyta może ktoś naiwnie.
Tak. On – Jezus Chrystus, Zbawiciel nasz – teraz między nami w ciele nie chodzi, ale On Pozostawił nam Swoje Słowo na piśmie, które przemawia do nas w ten sam sposób jak ongiś przed blisko dwoma tysiącami lat. I oto, co ono mówi: "Musicie się na nowo narodzić" Jana 3:7. To są słowa Jezusa Chrystusa, wypowiedziane nie tylko do Nikodema, ale i do każdego z nas obecnie żyjących na ziemi. Pismo Święte mówi każdemu z nas i dziś: "Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z BOGA" Jana 1:12,13.
A teraz Ty, co czytasz te słowa: możesz powiedzieć o sobie, żeś Chrystusa przyjął? że narodziłeś się z Ducha? Zastanów się nad tym głęboko i bądź szczery wobec samego siebie. Gdy tego o sobie powiedzieć nie możesz, to nie załatwiłeś Twojej sprawy zbawienia, jesteś jeszcze martwym w grzechach (Efezjan 2:1) jesteś tylko chrześcijaninem z nazwy. A więc sprawa ta wymaga załatwienia. Jak to uczynić? – Zupełnie prosto: jeśli chcesz z kimś załatwić sprawę, to musisz się do niego udać. Dlatego i ty musisz się do Niego udać. Gdy się udajemy do Chrystusa, to nie potrzebujemy daleko iść, bo On jest wszechobecny, nie potrzebujemy zwracać się do Jego obrazu, bo Pismo Święte zabrania zwracania się do obrazów, bo Chrystus mieszka między nami w Duchu i w Duchu też się do Niego zwracać musimy. Mojżesz zakrył twarz, gdy miał rozmawiać z Bogiem (2 Mojżeszowa 3:6). Celnik (w Łukasza 18:13) nie podniósł oczu swoich, gdy mówił do Boga. Ale pamiętaj o jednej ważnej rzeczy: do Boga trzeba iść z szczerością. Do Zbawiciela można przyjść z grzesznym sercem, bo On je oczyści, ale ono musi być szczere. Wiedz, że On patrzy się w Twoje serce i przed Nim niczego nie ukryjesz. Mów do Niego jak do Twojego najszczerszego przyjaciela, bo On chce być Twoim Przyjacielem. On tylko chce, żebyś Ty Go ze swojej woli wybrał za Twojego Przyjaciela. Gdyś to uczynił, toś uczynił wielki krok w załatwieniu sprawy zbawienia Twego, może nawet najważniejszy, a pozostaje Ci tylko jeszcze otrzymanie zapewnienia, innymi słowy, otrzymanie odpowiedzi na pytanie:
Jak możesz być pewnym, żeś został zbawionym od piekła?
A na to przeczytaj sobie słowa samego Chrystusa Pana: … tego który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz (Jana 6:37). Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (Jana 3:16). Przeczytaj sobie jeszcze dalej słowa w Jana 1:12,13; Rzymian 10:9,10. A wiedz, że mówi ci to Ten, który nie kłamie, ale mówi PRAWDĘ i dlatego WIERZ JEMU. Kto w Niego wierzy, ten jest Jego. Przeczytaj sobie także Dzieje Apostolskie 8:36-38; 16:30-33. A teraz zacznij nowe życie. Przeczytaj Kolosan 3 rozdział, aby się dowiedzieć jak kroczyć po nowej drodze i uczyń całe Pismo Święte Twoim nauczycielem.

Jak stać się uratowanym od piekła? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uratuje cię od piekła.

w sobotę 4 lutego 2017 o godz. 17.08 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pt.:
Jak uratować się przed piekłem?
Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
Wykład o tym, jak fakt, że Jezus jest Synem Bożym moze pomóc Tobie odnaleźć pewność twojego osobistego zbawienia od piekła odbędzie się w sali klubowej OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszów

Jak stać się uratowanym przed piekłem? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uczyni z ciebie uratowanym.

Zaproszenie do uczestnictwa w ewangelizacji:
w dniu 4 lutego 2017 (sobota) o godz. 17.08 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pt.:
Jezus jest Synem Bożym
Wykład o tym, jak fakt, że Jezus jest Synem Bożym moze pomóc Tobie odnaleźć pewność twojego osobistego zbawienia odbędzie się w sali klubowej OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszów
https://web.facebook.com/events/317658281967900/

Zaproszenie do udziału w Kursie Biblii:
Kurs Biblijny lub Nowy Testament możesz otrzymać bezpłatnie jeśli napiszesz pod adres: Kurs Biblijny, skr. 31, Ostrzeszów 63-500.

[ http://chrzescijanie.info/popjc/przyjdzizobaczjakdobryjestPanJezus.htm ] | [ http://chrzescijanie.info/AlfaiOmega.htm ]
(c) Jak stać się chrześcijaninem? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uczyni z ciebie chrześcijanina.

Wybrane nagrania z poprzednich spotkań ewangelizacyjnych:
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Kepno2016lis15JedenJestBog.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Ostrzeszow2016lis26JezusJestSwiatloscia.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2016lis27DzikieZwierzetawEfezie.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2016gru18Krzyz.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Kepno2016gru20BozeBadzMilosciw.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2016gru25BaranekPascha.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2017sty01PochwalaodBoga.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2017sty08Pasterz.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2017sty15NowePrzymierze.mp3

ból i jego wielkość

W piekle będzie rozróżnienie między wielkością bólu jaki będzie zadawany potępionym. Uczymy się o tym, z kilku miejsc Biblii. Ewangelia Łukasza 12:47-48 uczy nas: „Ten zaś sługa, który by znał wolę pana swego, a nie był gotowym, ani by nie czynił według woli jego, wielce będzie karany. Ale który nie znał, a czynił rzeczy godne karania, mniej plag odniesie” (Łukasza 12:47-48).
Chrystus Jezus, nasz Pan i Bóg, powiedział w Ewangelii Mateusza 11:24: „… powiadam wam: Iż lżej będzie ziemi Sodomskiej w dzień sądny, niżeli tobie” (Mateusza 11:24). Te słowa z Ewangelii Mateusza, uczą nas, że ludzie z Kafarnaum będą w jeziorze ognistym bardziej torturowani niż ci z Sodomy. Natomiast słowa Pana Jezusa Chrystusa przytoczone z Ewangelii Łukasza, uczą że będzie różnica w wielkości kary wymierzanej potępionym, i że różnica ta będzie wynikać z wielkości poznania dostępnego potępionym, jakim pogardzili za swego życia. Ci którzy, tak jak Polacy – otrzymali wiele światła – ponieważ mają przetłumaczoną na swój ojczysty język Biblię Świętą – będą torturowani o wiele bardziej, niż naród, który nie ma tak dobrych warunków do poznania Ewangelii. Ci którzy dopuścili się większych grzechów (Jana 19:11) niż inni, lub więcej grzechów niż inni, otrzymywać będą większą karę i potępienie. Religijni hipokryci, albo ci którzy podają się za chrześcijan, a nie są nimi ponieważ nie we wszystkim słuchają Pana Jezusa Chrystusa, i nie traktują Go jako jedynego Rozkazującego i Władcę, bez Którego woli nikt nie powinien „podnieść ani ręki, ani nogi” (1 Mojżesza 41:44), będą torturowani o wiele bardziej, niż inni (Mateusza 23:14-15). Pan Jezus Chrystus powiedział o Judaszu Iskariocie: „biada człowiekowi temu, przez którego Syn Człowieczy wydany bywa! dobrze by mu było, by się był nie narodził ten człowiek” (Mateusza 26:24). W żaden sposób, nie można by ani jednej z tych wypowiedzi traktować jako prawdziwej, jeśli przyjęło by się bajkę o anihilacji [unicestwieniu] bezbożnych po ich śmierci biologicznej. Istnienie różnych stopni kary ma tylko wtedy sens, jeśli istnieje możliwość świadomego odczuwania bólu przez skazanego. Nie byłoby możliwe powiedzieć o Judaszu, że byłoby mu lepiej gdyby się w ogóle nie urodził, jeżeli bajka o anihilacji bezbożnych miałaby być traktowana poważnie. Jeśli byłby tylko „zlikwidowany” po śmierci – to lepiej by mu było urodzić się i „korzystać z życia”, „jeść i pić bo jutro umrze”. Anihilacja [unicestwienie] nie jest żadną karą. Prawda jest taka, że lepiej by mu było, gdyby się nigdy nie urodził. Gdyby w ogóle nie przyszedł na świat, ponieważ teraz cierpi niewysłowione męki w Krainie Umarłych, a potem stanie przed sądem Białego Tronu, i następnie będzie wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie będzie torturowany na wieki wieków, bez jakiegokolwiek wytchnienia. Te wiecznotrwałe, nieskończone tortury bezbożnych w jeziorze ognia i siarki, to druga śmierć, jak nas uczy list do Rzymian 6:23, „wieczna śmierć” – która jest odwrotnością „wiecznego życia”. Zapłatą grzechu jest wieczna śmierć. Za każdym razem gdy bezbożny grzeszy, dokłada do swoich przyszłych męczarni w płomieniach jeziora ognistego. Mało tego, ilekroć bezbożny korzysta z dóbr tej ziemi, oddycha powietrzem należącym do Boga, a nawet przyjmuje pomoc od dzieci Bożych – a nie zamierza się nawrócić – dokłada do swoich przyszłych tortur. Prawdziwe dzieci Boże pomagając bezbożnym „zgarniają im na głowę rozżarzone węgle” (por. Przypowieści 25:22, Rzymian 12:20), jeżeli ci bezbożni nie nawrócą do Pana Jezusa Chrystusa – to wszystkie objawy łaski Bożej i Jego miłosierdzia, jakie ich w życiu „pod słońcem” spotkały, a które z dobroci Bożej miały prowadzić ich do pokuty (Rzymian 2:4-6) będą zaliczone jako okoliczność obciążająca i dodatkowo surowo ukarane zostanie fakt pogardzenia nimi! Osoba która grzeszy dwa razy więcej, niż osoba o podobnym stopniu poznania Bożej woli, będzie torturowana intensywniej. Każdego dnia gdy bezbożni grzesznicy kontynuują swe życie i poruszają się po ziemi, bez pokuty i pełnego poddania się Panu Jezusowi Chrystusowi jako jedynemu Panu, Królowi i Bogu, dodają do swoich przyszłych tortur i męczarni jakich będą doświadczać w wiecznych płomieniach jeziora ognistego. Duch Święty w liście do Rzymian 2:5, uczy że bezbożny: „…według zatwardziałości jego i serca niepokutującego skarbi sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Bożego”.

Zaproszenie na wykład pt.:

Jak uniknąć piekła?

Zasłużyłeś na piekło. Jak uniknąć należnego tobie piekła?
Żaden człowiek nie może z drugiego człowieka uratować od piekła. Uratowanym od piekła można tylko stać się przez zbawienie, to znaczy przez narodzenie się na nowo, z Ducha.
Kto tak nie wierzy, nie wierzy w naukę Chrystusa.
Nawet najpobożniejsi prawdziwi chrześcijanie nie mogą zbawić od piekła drugiego człowieka, bo nie mogą gładzić niczyich grzechów. Jana 1:29.
Nikt z ludzi nie może wykupić brata swojego. Psalm 49:7.
Twój grzech ciąży ku piekłu.
Żaden człowiek nie może oczyścić samego siebie z grzechów, bo tylko krew Jezusa Chrystusa obmywa z grzechów i tylko z Nim można załatwić sprawę zbawienia. Dzieje Apostolskie 4:12.
I na Nim polegać musimy, bo On nie kłamie (Jana 14:6; Tytusa 1:2; Hebrajczyków 6:16), nie oszukuje i wszystkie Jego proroctwa się wypełniają, a słowa Jego nie przeminą na wieki (Mateusza 24:35). Pamiętać musimy także o tym, że Zbawiciel nasz Przyszedł akurat dla grzeszników, a nie dla sprawiedliwych (Mateusza 9:13). Bardzo ważnym jest także to, że do Niego można się udać o każdej porze. I jeszcze jedna rzecz, o której koniecznie pamiętać należy: do Jezusa można przyjść z każdym grzechem, bo Jego krew oczyszcza od wszelkiego grzechu. (1 Jana 1:7).
Ale w jaki sposób się do Niego udać, przecież On po ziemi nie chodzi w ciele i ani Go widzieć, ani Go słyszeć nie można? – zapyta może ktoś naiwnie.
Tak. On – Jezus Chrystus, Zbawiciel nasz – teraz między nami w ciele nie chodzi, ale On Pozostawił nam Swoje Słowo na piśmie, które przemawia do nas w ten sam sposób jak ongiś przed blisko dwoma tysiącami lat. I oto, co ono mówi: "Musicie się na nowo narodzić" Jana 3:7. To są słowa Jezusa Chrystusa, wypowiedziane nie tylko do Nikodema, ale i do każdego z nas obecnie żyjących na ziemi. Pismo Święte mówi każdemu z nas i dziś: "Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z BOGA" Jana 1:12,13.
A teraz Ty, co czytasz te słowa: możesz powiedzieć o sobie, żeś Chrystusa przyjął? że narodziłeś się z Ducha? Zastanów się nad tym głęboko i bądź szczery wobec samego siebie. Gdy tego o sobie powiedzieć nie możesz, to nie załatwiłeś Twojej sprawy zbawienia, jesteś jeszcze martwym w grzechach (Efezjan 2:1) jesteś tylko chrześcijaninem z nazwy. A więc sprawa ta wymaga załatwienia. Jak to uczynić? – Zupełnie prosto: jeśli chcesz z kimś załatwić sprawę, to musisz się do niego udać. Dlatego i ty musisz się do Niego udać. Gdy się udajemy do Chrystusa, to nie potrzebujemy daleko iść, bo On jest wszechobecny, nie potrzebujemy zwracać się do Jego obrazu, bo Pismo Święte zabrania zwracania się do obrazów, bo Chrystus mieszka między nami w Duchu i w Duchu też się do Niego zwracać musimy. Mojżesz zakrył twarz, gdy miał rozmawiać z Bogiem (2 Mojżeszowa 3:6). Celnik (w Łukasza 18:13) nie podniósł oczu swoich, gdy mówił do Boga. Ale pamiętaj o jednej ważnej rzeczy: do Boga trzeba iść z szczerością. Do Zbawiciela można przyjść z grzesznym sercem, bo On je oczyści, ale ono musi być szczere. Wiedz, że On patrzy się w Twoje serce i przed Nim niczego nie ukryjesz. Mów do Niego jak do Twojego najszczerszego przyjaciela, bo On chce być Twoim Przyjacielem. On tylko chce, żebyś Ty Go ze swojej woli wybrał za Twojego Przyjaciela. Gdyś to uczynił, toś uczynił wielki krok w załatwieniu sprawy zbawienia Twego, może nawet najważniejszy, a pozostaje Ci tylko jeszcze otrzymanie zapewnienia, innymi słowy, otrzymanie odpowiedzi na pytanie:
Jak możesz być pewnym, żeś został zbawionym od piekła?
A na to przeczytaj sobie słowa samego Chrystusa Pana: … tego który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz (Jana 6:37). Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (Jana 3:16). Przeczytaj sobie jeszcze dalej słowa w Jana 1:12,13; Rzymian 10:9,10. A wiedz, że mówi ci to Ten, który nie kłamie, ale mówi PRAWDĘ i dlatego WIERZ JEMU. Kto w Niego wierzy, ten jest Jego. Przeczytaj sobie także Dzieje Apostolskie 8:36-38; 16:30-33. A teraz zacznij nowe życie. Przeczytaj Kolosan 3 rozdział, aby się dowiedzieć jak kroczyć po nowej drodze i uczyń całe Pismo Święte Twoim nauczycielem.

Jak stać się uratowanym od piekła? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uratuje cię od piekła.

w sobotę 4 lutego 2017 o godz. 17.08 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pt.:
Jak uratować się przed piekłem?
Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
Wykład o tym, jak fakt, że Jezus jest Synem Bożym moze pomóc Tobie odnaleźć pewność twojego osobistego zbawienia od piekła odbędzie się w sali klubowej OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszów

Jak stać się uratowanym przed piekłem? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uczyni z ciebie uratowanym.

Zaproszenie do uczestnictwa w ewangelizacji:
w dniu 4 lutego 2017 (sobota) o godz. 17.08 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pt.:
Jezus jest Synem Bożym
Wykład o tym, jak fakt, że Jezus jest Synem Bożym moze pomóc Tobie odnaleźć pewność twojego osobistego zbawienia odbędzie się w sali klubowej OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszów
https://web.facebook.com/events/317658281967900/

Zaproszenie do udziału w Kursie Biblii:
Kurs Biblijny lub Nowy Testament możesz otrzymać bezpłatnie jeśli napiszesz pod adres: Kurs Biblijny, skr. 31, Ostrzeszów 63-500.

[ http://chrzescijanie.info/popjc/przyjdzizobaczjakdobryjestPanJezus.htm ] | [ http://chrzescijanie.info/AlfaiOmega.htm ]
(c) Jak stać się chrześcijaninem? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uczyni z ciebie chrześcijanina.

Wybrane nagrania z poprzednich spotkań ewangelizacyjnych:
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Kepno2016lis15JedenJestBog.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Ostrzeszow2016lis26JezusJestSwiatloscia.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2016lis27DzikieZwierzetawEfezie.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2016gru18Krzyz.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Kepno2016gru20BozeBadzMilosciw.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2016gru25BaranekPascha.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2017sty01PochwalaodBoga.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2017sty08Pasterz.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2017sty15NowePrzymierze.mp3

oddzielenie złych

Pan Jezus Chrystus, opisując wielki dzień sądu nad żywymi narodami, powiedział o oddzieleniu złych od sprawiedliwych używając słów: „I pójdą ci na męki wieczne; ale sprawiedliwi do życia wiecznego” (Mateusza 25:46). Nie jest możliwe, aby wykazać z Pisma Świętego, że chwała i błogosławieństwa nieba nie są wiecznotrwałe. Nie będzie miał miejsca koniec szczęścia i błogosławieństw ludzi, którzy uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi, podporządkowując się Jemu w we wszystkim. Błogosławieństwa niebios nie przeminą pewnego dnia. To samo greckie słowo użyte jest do określenia długości życia w błogosławieństwach, jak i w odniesieniu do długości trwania piekielnych tortur jakie dotykać będą ludzi potępionych. Piekielne męki będą trwały tak długo, jak długo trwać będzie szczęście i błogosławieństwa ludzi będących w niebie.

Zaproszenie na wykład pt.:

Jak uniknąć piekła?

Zasłużyłeś na piekło. Jak uniknąć należnego tobie piekła?
Żaden człowiek nie może z drugiego człowieka uratować od piekła. Uratowanym od piekła można tylko stać się przez zbawienie, to znaczy przez narodzenie się na nowo, z Ducha.
Kto tak nie wierzy, nie wierzy w naukę Chrystusa.
Nawet najpobożniejsi prawdziwi chrześcijanie nie mogą zbawić od piekła drugiego człowieka, bo nie mogą gładzić niczyich grzechów. Jana 1:29.
Nikt z ludzi nie może wykupić brata swojego. Psalm 49:7.
Twój grzech ciąży ku piekłu.
Żaden człowiek nie może oczyścić samego siebie z grzechów, bo tylko krew Jezusa Chrystusa obmywa z grzechów i tylko z Nim można załatwić sprawę zbawienia. Dzieje Apostolskie 4:12.
I na Nim polegać musimy, bo On nie kłamie (Jana 14:6; Tytusa 1:2; Hebrajczyków 6:16), nie oszukuje i wszystkie Jego proroctwa się wypełniają, a słowa Jego nie przeminą na wieki (Mateusza 24:35). Pamiętać musimy także o tym, że Zbawiciel nasz Przyszedł akurat dla grzeszników, a nie dla sprawiedliwych (Mateusza 9:13). Bardzo ważnym jest także to, że do Niego można się udać o każdej porze. I jeszcze jedna rzecz, o której koniecznie pamiętać należy: do Jezusa można przyjść z każdym grzechem, bo Jego krew oczyszcza od wszelkiego grzechu. (1 Jana 1:7).
Ale w jaki sposób się do Niego udać, przecież On po ziemi nie chodzi w ciele i ani Go widzieć, ani Go słyszeć nie można? – zapyta może ktoś naiwnie.
Tak. On – Jezus Chrystus, Zbawiciel nasz – teraz między nami w ciele nie chodzi, ale On Pozostawił nam Swoje Słowo na piśmie, które przemawia do nas w ten sam sposób jak ongiś przed blisko dwoma tysiącami lat. I oto, co ono mówi: "Musicie się na nowo narodzić" Jana 3:7. To są słowa Jezusa Chrystusa, wypowiedziane nie tylko do Nikodema, ale i do każdego z nas obecnie żyjących na ziemi. Pismo Święte mówi każdemu z nas i dziś: "Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z BOGA" Jana 1:12,13.
A teraz Ty, co czytasz te słowa: możesz powiedzieć o sobie, żeś Chrystusa przyjął? że narodziłeś się z Ducha? Zastanów się nad tym głęboko i bądź szczery wobec samego siebie. Gdy tego o sobie powiedzieć nie możesz, to nie załatwiłeś Twojej sprawy zbawienia, jesteś jeszcze martwym w grzechach (Efezjan 2:1) jesteś tylko chrześcijaninem z nazwy. A więc sprawa ta wymaga załatwienia. Jak to uczynić? – Zupełnie prosto: jeśli chcesz z kimś załatwić sprawę, to musisz się do niego udać. Dlatego i ty musisz się do Niego udać. Gdy się udajemy do Chrystusa, to nie potrzebujemy daleko iść, bo On jest wszechobecny, nie potrzebujemy zwracać się do Jego obrazu, bo Pismo Święte zabrania zwracania się do obrazów, bo Chrystus mieszka między nami w Duchu i w Duchu też się do Niego zwracać musimy. Mojżesz zakrył twarz, gdy miał rozmawiać z Bogiem (2 Mojżeszowa 3:6). Celnik (w Łukasza 18:13) nie podniósł oczu swoich, gdy mówił do Boga. Ale pamiętaj o jednej ważnej rzeczy: do Boga trzeba iść z szczerością. Do Zbawiciela można przyjść z grzesznym sercem, bo On je oczyści, ale ono musi być szczere. Wiedz, że On patrzy się w Twoje serce i przed Nim niczego nie ukryjesz. Mów do Niego jak do Twojego najszczerszego przyjaciela, bo On chce być Twoim Przyjacielem. On tylko chce, żebyś Ty Go ze swojej woli wybrał za Twojego Przyjaciela. Gdyś to uczynił, toś uczynił wielki krok w załatwieniu sprawy zbawienia Twego, może nawet najważniejszy, a pozostaje Ci tylko jeszcze otrzymanie zapewnienia, innymi słowy, otrzymanie odpowiedzi na pytanie:
Jak możesz być pewnym, żeś został zbawionym od piekła?
A na to przeczytaj sobie słowa samego Chrystusa Pana: … tego który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz (Jana 6:37). Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (Jana 3:16). Przeczytaj sobie jeszcze dalej słowa w Jana 1:12,13; Rzymian 10:9,10. A wiedz, że mówi ci to Ten, który nie kłamie, ale mówi PRAWDĘ i dlatego WIERZ JEMU. Kto w Niego wierzy, ten jest Jego. Przeczytaj sobie także Dzieje Apostolskie 8:36-38; 16:30-33. A teraz zacznij nowe życie. Przeczytaj Kolosan 3 rozdział, aby się dowiedzieć jak kroczyć po nowej drodze i uczyń całe Pismo Święte Twoim nauczycielem.

Jak stać się uratowanym od piekła? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uratuje cię od piekła.

w sobotę 4 lutego 2017 o godz. 17.08 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pt.:
Jak uratować się przed piekłem?
Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
Wykład o tym, jak fakt, że Jezus jest Synem Bożym moze pomóc Tobie odnaleźć pewność twojego osobistego zbawienia od piekła odbędzie się w sali klubowej OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszów

Jak stać się uratowanym przed piekłem? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uczyni z ciebie uratowanym.

Zaproszenie do uczestnictwa w ewangelizacji:
w dniu 4 lutego 2017 (sobota) o godz. 17.08 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pt.:
Jezus jest Synem Bożym
Wykład o tym, jak fakt, że Jezus jest Synem Bożym moze pomóc Tobie odnaleźć pewność twojego osobistego zbawienia odbędzie się w sali klubowej OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszów
https://web.facebook.com/events/317658281967900/

Zaproszenie do udziału w Kursie Biblii:
Kurs Biblijny lub Nowy Testament możesz otrzymać bezpłatnie jeśli napiszesz pod adres: Kurs Biblijny, skr. 31, Ostrzeszów 63-500.

[ http://chrzescijanie.info/popjc/przyjdzizobaczjakdobryjestPanJezus.htm ] | [ http://chrzescijanie.info/AlfaiOmega.htm ]
(c) Jak stać się chrześcijaninem? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uczyni z ciebie chrześcijanina.

Wybrane nagrania z poprzednich spotkań ewangelizacyjnych:
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Kepno2016lis15JedenJestBog.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Ostrzeszow2016lis26JezusJestSwiatloscia.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2016lis27DzikieZwierzetawEfezie.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2016gru18Krzyz.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Kepno2016gru20BozeBadzMilosciw.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2016gru25BaranekPascha.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2017sty01PochwalaodBoga.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2017sty08Pasterz.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2017sty15NowePrzymierze.mp3

uczucia piekielne

Chciałbym teraz dać ci ilustrację tego co człowiek który trafi do piekła będzie czuł. Jest to trudne do wyobrażenia, lecz spróbujmy sobie przybliżyć fakt wiecznotrwałości tortur dla bezbożnych w piekle. Wyobraź sobie, że zostałeś wrzucony do rozpalonego pieca, lub na wielkie palenisko. Źródłem twojego bólu jest każde zetknięcie z każdym palącym się węgielkiem. Węgielki te otaczają całe twoje ciało i nie ma ani jednego kawałka twojego ciała którego by one nie dotykały. Całe palenisko jest rozpalone do granic swoich możliwości. Wyobraź sobie, że twoje ciało leży zanurzone w takich węgielkach przez kwadrans, a węgliki są cały czas rozpalone najmocniej jak się da. Jak bardzo cierpiałbyś przez ten czas? Okropne! To byłby prawdziwy horror. Po tym, gdy przecierpiałbyś w tym piecu, lub na tym palenisku pierwszą minutę, jakże okropne byłoby to, że pozostało ci jeszcze czternaście minut takich męczarni! Lecz jakimż nieszczęściem dla twojej duszy byłoby to, gdybyś musiał w takich warunkach spędzić dwadzieścia cztery godziny…albo cały tydzień…albo cały miesiąc…albo cały rok…albo tysiąc lat! A jak bardzo zatopione w rozpaczy byłoby twoje serce gdybyś wiedział że musisz znosić takie tortury na wieki wieków!? Jak będziesz się czuł wiedząc, że będzie to bez jakiejkolwiek szansy na koniec? Wiedziałbyś, że po milionach milionów wieków, twoje męczarnie nie przybliżyły się w najmniejszym nawet stopniu do końca, że nigdy, przenigdy nie będziesz uwolniony od tych męczarni! Pamiętaj jednak o tym, że jeśli trafisz do piekła, to twoje prawdziwe męczarnie będą miliardy razy większe i miliardy bardziej bezwzględne, niż ta prosta ilustracja.

Zaproszenie na wykład pt.:

Jak uniknąć piekła?

Zasłużyłeś na piekło. Jak uniknąć należnego tobie piekła?
Żaden człowiek nie może z drugiego człowieka uratować od piekła. Uratowanym od piekła można tylko stać się przez zbawienie, to znaczy przez narodzenie się na nowo, z Ducha.
Kto tak nie wierzy, nie wierzy w naukę Chrystusa.
Nawet najpobożniejsi prawdziwi chrześcijanie nie mogą zbawić od piekła drugiego człowieka, bo nie mogą gładzić niczyich grzechów. Jana 1:29.
Nikt z ludzi nie może wykupić brata swojego. Psalm 49:7.
Twój grzech ciąży ku piekłu.
Żaden człowiek nie może oczyścić samego siebie z grzechów, bo tylko krew Jezusa Chrystusa obmywa z grzechów i tylko z Nim można załatwić sprawę zbawienia. Dzieje Apostolskie 4:12.
I na Nim polegać musimy, bo On nie kłamie (Jana 14:6; Tytusa 1:2; Hebrajczyków 6:16), nie oszukuje i wszystkie Jego proroctwa się wypełniają, a słowa Jego nie przeminą na wieki (Mateusza 24:35). Pamiętać musimy także o tym, że Zbawiciel nasz Przyszedł akurat dla grzeszników, a nie dla sprawiedliwych (Mateusza 9:13). Bardzo ważnym jest także to, że do Niego można się udać o każdej porze. I jeszcze jedna rzecz, o której koniecznie pamiętać należy: do Jezusa można przyjść z każdym grzechem, bo Jego krew oczyszcza od wszelkiego grzechu. (1 Jana 1:7).
Ale w jaki sposób się do Niego udać, przecież On po ziemi nie chodzi w ciele i ani Go widzieć, ani Go słyszeć nie można? – zapyta może ktoś naiwnie.
Tak. On – Jezus Chrystus, Zbawiciel nasz – teraz między nami w ciele nie chodzi, ale On Pozostawił nam Swoje Słowo na piśmie, które przemawia do nas w ten sam sposób jak ongiś przed blisko dwoma tysiącami lat. I oto, co ono mówi: "Musicie się na nowo narodzić" Jana 3:7. To są słowa Jezusa Chrystusa, wypowiedziane nie tylko do Nikodema, ale i do każdego z nas obecnie żyjących na ziemi. Pismo Święte mówi każdemu z nas i dziś: "Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z BOGA" Jana 1:12,13.
A teraz Ty, co czytasz te słowa: możesz powiedzieć o sobie, żeś Chrystusa przyjął? że narodziłeś się z Ducha? Zastanów się nad tym głęboko i bądź szczery wobec samego siebie. Gdy tego o sobie powiedzieć nie możesz, to nie załatwiłeś Twojej sprawy zbawienia, jesteś jeszcze martwym w grzechach (Efezjan 2:1) jesteś tylko chrześcijaninem z nazwy. A więc sprawa ta wymaga załatwienia. Jak to uczynić? – Zupełnie prosto: jeśli chcesz z kimś załatwić sprawę, to musisz się do niego udać. Dlatego i ty musisz się do Niego udać. Gdy się udajemy do Chrystusa, to nie potrzebujemy daleko iść, bo On jest wszechobecny, nie potrzebujemy zwracać się do Jego obrazu, bo Pismo Święte zabrania zwracania się do obrazów, bo Chrystus mieszka między nami w Duchu i w Duchu też się do Niego zwracać musimy. Mojżesz zakrył twarz, gdy miał rozmawiać z Bogiem (2 Mojżeszowa 3:6). Celnik (w Łukasza 18:13) nie podniósł oczu swoich, gdy mówił do Boga. Ale pamiętaj o jednej ważnej rzeczy: do Boga trzeba iść z szczerością. Do Zbawiciela można przyjść z grzesznym sercem, bo On je oczyści, ale ono musi być szczere. Wiedz, że On patrzy się w Twoje serce i przed Nim niczego nie ukryjesz. Mów do Niego jak do Twojego najszczerszego przyjaciela, bo On chce być Twoim Przyjacielem. On tylko chce, żebyś Ty Go ze swojej woli wybrał za Twojego Przyjaciela. Gdyś to uczynił, toś uczynił wielki krok w załatwieniu sprawy zbawienia Twego, może nawet najważniejszy, a pozostaje Ci tylko jeszcze otrzymanie zapewnienia, innymi słowy, otrzymanie odpowiedzi na pytanie:
Jak możesz być pewnym, żeś został zbawionym od piekła?
A na to przeczytaj sobie słowa samego Chrystusa Pana: … tego który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz (Jana 6:37). Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (Jana 3:16). Przeczytaj sobie jeszcze dalej słowa w Jana 1:12,13; Rzymian 10:9,10. A wiedz, że mówi ci to Ten, który nie kłamie, ale mówi PRAWDĘ i dlatego WIERZ JEMU. Kto w Niego wierzy, ten jest Jego. Przeczytaj sobie także Dzieje Apostolskie 8:36-38; 16:30-33. A teraz zacznij nowe życie. Przeczytaj Kolosan 3 rozdział, aby się dowiedzieć jak kroczyć po nowej drodze i uczyń całe Pismo Święte Twoim nauczycielem.

Jak stać się uratowanym od piekła? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uratuje cię od piekła.

w sobotę 4 lutego 2017 o godz. 17.08 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pt.:
Jak uratować się przed piekłem?
Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
Wykład o tym, jak fakt, że Jezus jest Synem Bożym moze pomóc Tobie odnaleźć pewność twojego osobistego zbawienia od piekła odbędzie się w sali klubowej OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszów

Jak stać się uratowanym przed piekłem? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uczyni z ciebie uratowanym.

Zaproszenie do uczestnictwa w ewangelizacji:
w dniu 4 lutego 2017 (sobota) o godz. 17.08 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pt.:
Jezus jest Synem Bożym
Wykład o tym, jak fakt, że Jezus jest Synem Bożym moze pomóc Tobie odnaleźć pewność twojego osobistego zbawienia odbędzie się w sali klubowej OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszów
https://web.facebook.com/events/317658281967900/

Zaproszenie do udziału w Kursie Biblii:
Kurs Biblijny lub Nowy Testament możesz otrzymać bezpłatnie jeśli napiszesz pod adres: Kurs Biblijny, skr. 31, Ostrzeszów 63-500.

[ http://chrzescijanie.info/popjc/przyjdzizobaczjakdobryjestPanJezus.htm ] | [ http://chrzescijanie.info/AlfaiOmega.htm ]
(c) Jak stać się chrześcijaninem? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uczyni z ciebie chrześcijanina.

Wybrane nagrania z poprzednich spotkań ewangelizacyjnych:
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Kepno2016lis15JedenJestBog.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Ostrzeszow2016lis26JezusJestSwiatloscia.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2016lis27DzikieZwierzetawEfezie.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2016gru18Krzyz.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Kepno2016gru20BozeBadzMilosciw.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2016gru25BaranekPascha.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2017sty01PochwalaodBoga.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2017sty08Pasterz.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2017sty15NowePrzymierze.mp3

piekło jest na zawsze

Wiecznotrwałość piekła. Najbardziej okropnym i przerażającym aspektem tortur w jeziorze ognistym, jest czas ich trwania. Tortury potępionych doświadczane w jeziorze ognia i siarki będą nieskończenie długotrwałe. Druga śmierć, jezioro ogniste, jest ostatnim etapem w istnieniu bezbożnego. Będzie ono na zawsze – bez jakiejkolwiek, najmniejszej nawet nadziei na zakończenie. Możesz sobie wyobrazić nieskończone trwanie w bólu? Możesz sobie wyobrazić nieskończoność egzystencji w torturach i mękach? Ani jedno matematyczne równanie czy definicja, nie potrafi wyrazić tego, ale nie ma nic co byłoby bardziej rzeczywiste i bardziej pewne jak nieskończona długotrwałość męczarni w jeziorze ognistym przygotowanych dla diabła i jego aniołów, a którym poddane będą także wszyscy ludzie którzy umrą w swoich grzechach niepojednani z Bogiem, nie znający osobiście i bezpośrednio Pana Jezusa Chrystusa. Sam jedynie nieskończony czas trwania tortur jeziora ognistego będzie wystarczający do tego, aby doprowadzić do rozpaczy każdego człowieka, który znajdzie się w ogniu piekielnym. Również sam jeden ten aspekt jeziora ognia i siarki – jego nieskończenie długie trwanie, jest wystarczającym powodem aby każdy w pokucie nawrócił się do Pana Jezusa Chrystusa postanawiając być Mu bezwzględnie posłusznym zawsze i we wszystkim. To wcale nie jest zaskoczeniem, że bezbożni sceptycy wszystkich wieków starali się atakować Biblijną prawdę o nieskończenie wiecznotrwałych torturach w jeziorze ognia, wymyślając bajkę o „anihilacji złych w piekle”. Jednakże prawda o nieskończonym trwaniu jeziora ognistego i jego tortur dla bezbożnych jest nienaruszlanie prawdziwa, ponieważ uczy o niej Duch Święty w Spisanym Słowie Bożym zwanym Biblią. Jeśli Bóg pozwoli, przyjrzmy się teraz wybranym myślom z Pisma Świętego, mówiącym o nieskończenie długotrwałych torturach w płomieniach jeziora ognistego. Opierając się na mądrości Chrystusowej wyjaśnijmy, dlaczego kara dla bezbożnych musi być nieskończenie długotrwała i dlaczego tortury te z całą pewnością nigdy się nie zakończą, ale dla tych którzy będą ich doświadczać, będą trwać na wieki wieków, dzień i noc, cały czas.
„A diabeł, który ich zwodził, wrzucony jest w jezioro ognia i siarki, gdzie jest ta bestia i fałszywy prorok; i będą męczeni we dnie i w nocy, na wieki wieków” (Objawienie 20:10).
Wiersz ten, w jasny sposób pokazuje nam trwanie tortur piekła. Piekielne męki będą na zawsze, na wieki wieków. Jak mocniej i bardziej dosadnie można by to jeszcze oddać? Nie można. Skoro Duch Święty chciał przedstawić nieskończenie długotrwałą naturę piekielnych męczarni dla ludzi, użył najlepszego sformułowania i lepszego być nie może niż „na wieki wieków”. Pismo Święte nie zna lepszego i mocniej pokazującego wiecznotrwałość wyrażenia niż wyrażenie: „na wieki wieków”. Wyrażenie to jest użyte przez Ducha Świętego do tego, aby pokazać czytelnikom Słowa Bożego, wiecznotrwałe istnienie Samego Boga, jak pokazuje Objawienie 4:9: „A gdy te zwierzęta dawały chwałę i cześć, i dziękowanie siedzącemu na stolicy, Żyjącemu na wieki wieków”. Czy ktoś może powątpiewać, że Bóg Żyje zawsze? Nikt. Tak samo nikt nie ma żadnej podstawy do tego, aby twierdzić, że tortury jeziora ognistego nie będą wiecznotrwałe, ponieważ to samo stwierdzenie odnosi się do określenia życia Boga i istnienia męczarni w jeziorze ognia i siarki. Ludzie będą torturowani w ogniu i siarce w drugiej śmierci, w jeziorze ognistym tak długo, jak długo żyć będzie Bóg. A On jest Żyjący na wieki wieków.

Zaproszenie na wykład pt.:

Jak uniknąć piekła?

Zasłużyłeś na piekło. Jak uniknąć należnego tobie piekła?
Żaden człowiek nie może z drugiego człowieka uratować od piekła. Uratowanym od piekła można tylko stać się przez zbawienie, to znaczy przez narodzenie się na nowo, z Ducha.
Kto tak nie wierzy, nie wierzy w naukę Chrystusa.
Nawet najpobożniejsi prawdziwi chrześcijanie nie mogą zbawić od piekła drugiego człowieka, bo nie mogą gładzić niczyich grzechów. Jana 1:29.
Nikt z ludzi nie może wykupić brata swojego. Psalm 49:7.
Twój grzech ciąży ku piekłu.
Żaden człowiek nie może oczyścić samego siebie z grzechów, bo tylko krew Jezusa Chrystusa obmywa z grzechów i tylko z Nim można załatwić sprawę zbawienia. Dzieje Apostolskie 4:12.
I na Nim polegać musimy, bo On nie kłamie (Jana 14:6; Tytusa 1:2; Hebrajczyków 6:16), nie oszukuje i wszystkie Jego proroctwa się wypełniają, a słowa Jego nie przeminą na wieki (Mateusza 24:35). Pamiętać musimy także o tym, że Zbawiciel nasz Przyszedł akurat dla grzeszników, a nie dla sprawiedliwych (Mateusza 9:13). Bardzo ważnym jest także to, że do Niego można się udać o każdej porze. I jeszcze jedna rzecz, o której koniecznie pamiętać należy: do Jezusa można przyjść z każdym grzechem, bo Jego krew oczyszcza od wszelkiego grzechu. (1 Jana 1:7).
Ale w jaki sposób się do Niego udać, przecież On po ziemi nie chodzi w ciele i ani Go widzieć, ani Go słyszeć nie można? – zapyta może ktoś naiwnie.
Tak. On – Jezus Chrystus, Zbawiciel nasz – teraz między nami w ciele nie chodzi, ale On Pozostawił nam Swoje Słowo na piśmie, które przemawia do nas w ten sam sposób jak ongiś przed blisko dwoma tysiącami lat. I oto, co ono mówi: "Musicie się na nowo narodzić" Jana 3:7. To są słowa Jezusa Chrystusa, wypowiedziane nie tylko do Nikodema, ale i do każdego z nas obecnie żyjących na ziemi. Pismo Święte mówi każdemu z nas i dziś: "Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z BOGA" Jana 1:12,13.
A teraz Ty, co czytasz te słowa: możesz powiedzieć o sobie, żeś Chrystusa przyjął? że narodziłeś się z Ducha? Zastanów się nad tym głęboko i bądź szczery wobec samego siebie. Gdy tego o sobie powiedzieć nie możesz, to nie załatwiłeś Twojej sprawy zbawienia, jesteś jeszcze martwym w grzechach (Efezjan 2:1) jesteś tylko chrześcijaninem z nazwy. A więc sprawa ta wymaga załatwienia. Jak to uczynić? – Zupełnie prosto: jeśli chcesz z kimś załatwić sprawę, to musisz się do niego udać. Dlatego i ty musisz się do Niego udać. Gdy się udajemy do Chrystusa, to nie potrzebujemy daleko iść, bo On jest wszechobecny, nie potrzebujemy zwracać się do Jego obrazu, bo Pismo Święte zabrania zwracania się do obrazów, bo Chrystus mieszka między nami w Duchu i w Duchu też się do Niego zwracać musimy. Mojżesz zakrył twarz, gdy miał rozmawiać z Bogiem (2 Mojżeszowa 3:6). Celnik (w Łukasza 18:13) nie podniósł oczu swoich, gdy mówił do Boga. Ale pamiętaj o jednej ważnej rzeczy: do Boga trzeba iść z szczerością. Do Zbawiciela można przyjść z grzesznym sercem, bo On je oczyści, ale ono musi być szczere. Wiedz, że On patrzy się w Twoje serce i przed Nim niczego nie ukryjesz. Mów do Niego jak do Twojego najszczerszego przyjaciela, bo On chce być Twoim Przyjacielem. On tylko chce, żebyś Ty Go ze swojej woli wybrał za Twojego Przyjaciela. Gdyś to uczynił, toś uczynił wielki krok w załatwieniu sprawy zbawienia Twego, może nawet najważniejszy, a pozostaje Ci tylko jeszcze otrzymanie zapewnienia, innymi słowy, otrzymanie odpowiedzi na pytanie:
Jak możesz być pewnym, żeś został zbawionym od piekła?
A na to przeczytaj sobie słowa samego Chrystusa Pana: … tego który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz (Jana 6:37). Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (Jana 3:16). Przeczytaj sobie jeszcze dalej słowa w Jana 1:12,13; Rzymian 10:9,10. A wiedz, że mówi ci to Ten, który nie kłamie, ale mówi PRAWDĘ i dlatego WIERZ JEMU. Kto w Niego wierzy, ten jest Jego. Przeczytaj sobie także Dzieje Apostolskie 8:36-38; 16:30-33. A teraz zacznij nowe życie. Przeczytaj Kolosan 3 rozdział, aby się dowiedzieć jak kroczyć po nowej drodze i uczyń całe Pismo Święte Twoim nauczycielem.

Jak stać się uratowanym od piekła? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uratuje cię od piekła.

w sobotę 4 lutego 2017 o godz. 17.08 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pt.:
Jak uratować się przed piekłem?
Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
Wykład o tym, jak fakt, że Jezus jest Synem Bożym moze pomóc Tobie odnaleźć pewność twojego osobistego zbawienia od piekła odbędzie się w sali klubowej OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszów

Jak stać się uratowanym przed piekłem? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uczyni z ciebie uratowanym.

Zaproszenie do uczestnictwa w ewangelizacji:
w dniu 4 lutego 2017 (sobota) o godz. 17.08 zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne z wykładem biblijnym pt.:
Jezus jest Synem Bożym
Wykład o tym, jak fakt, że Jezus jest Synem Bożym moze pomóc Tobie odnaleźć pewność twojego osobistego zbawienia odbędzie się w sali klubowej OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2, Ostrzeszów
https://web.facebook.com/events/317658281967900/

Zaproszenie do udziału w Kursie Biblii:
Kurs Biblijny lub Nowy Testament możesz otrzymać bezpłatnie jeśli napiszesz pod adres: Kurs Biblijny, skr. 31, Ostrzeszów 63-500.

[ http://chrzescijanie.info/popjc/przyjdzizobaczjakdobryjestPanJezus.htm ] | [ http://chrzescijanie.info/AlfaiOmega.htm ]
(c) Jak stać się chrześcijaninem? Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym a Bóg uczyni z ciebie chrześcijanina.

Wybrane nagrania z poprzednich spotkań ewangelizacyjnych:
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Kepno2016lis15JedenJestBog.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Ostrzeszow2016lis26JezusJestSwiatloscia.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2016lis27DzikieZwierzetawEfezie.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2016gru18Krzyz.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Kepno2016gru20BozeBadzMilosciw.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2016gru25BaranekPascha.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2017sty01PochwalaodBoga.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Grabow2017sty08Pasterz.mp3
https://archive.org/download/Wieruszow2016gru18Krzyz/Wieruszow2017sty15NowePrzymierze.mp3